Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť EMC Corporation dnes oznámila rozšírenie svojho portfólia zariadení VSPEX o špičkovú platformu pre podnikové dátové služby EMC VMAX® 100K. Vlani predstavená platforma VMAX3™ predstavuje radikálne nový prístup k architektúre podnikových úložísk, ktorý oddeľuje softvérové dátové služby od podkladovej platformy, a zásadne tak mení možnosti dátových centier. V tomto týždni už spoločnosť EMC predstavila rozšírenie sady dátových služieb a funkcií VMAX3, ktoré ešte intenzívnejšie automatizujú, konsolidujú a chránia kľúčové operácie IT.

Rozšírenie rady VSPEX o platformu VMAX 100K je dostupné výhradne prostredníctvom vybraných obchodných partnerov spoločnosti EMC. Zákazníkom poskytuje možnosť bezproblémového prepojenia ich privátneho cloudu VMware s verejnými cloudmi, čo otvára cestu pre maximálnu možnú konsolidáciu a prepojenie úloh v miestnych inštaláciách a v cloude do hybridného cloudového prostredia. Výsledkom je zjednodušenie prevádzky a funkcií pre obnovenie. Zároveň môžu zákazníci oproti tradičným interne budovaným architektúram ťažiť z výhod väčšej dynamiky, výberu a flexibility.

Zariadenie VSPEX s platformou VMAX 100K je navrhnuté s cieľom zabezpečovať a spravovať služby v mierke hybridných cloudov na predvídateľnej úrovni. Toto riešenie VSPEX je založené na architektúre VMAX3 Dynamic Virtual Matrix, ktorá zaručuje dynamiku a efektivitu zodpovedajúce tvrdým požiadavkám dnešných rýchlo sa meniacich podnikových prostredí.

Zariadenie VSPEX zákazníkom poskytuje flexibilitu pri rozvíjaní infraštruktúry využívajúcej úložné systémy EMC vďaka možnosti výberu takých serverových a sieťových súčastí, ktoré pomôžu vyriešiť ich jedinečné potreby v oblasti IT. Doplnenie riešenia VSPEX o platformu VMAX 100K ďalej podporuje dynamiku IT vďaka rozšíreniu škálovania, vyšším úsporám a najmenej o 30% nižším celkovým nákladom na vlastníctvo oproti predchádzajúcej generácii.

Zariadenie VSPEX s platformou VMAX 100K mení definíciu IT

Spoločnosť EMC v testoch preverila, že riešenie VSPEX na platforme VMAX 100K zvládne vo fyzických konfiguráciách, ktoré začínajú od jediného modulu a bloku VMAX3, poskytovať až 2 800 virtuálnych počítačov. Architektúru VSPEX na platforme VMAX 100K možno rozšíriť až na štyri stavebné bloky. Dáva tak organizáciám možnosť začať v malom a podľa potreby škálovať smerom nahor. Túto bezkonkurenčnú mieru škálovateľnosti riešení VSPEX doteraz neponúkalo.

Podľa výskumnej agentúry IDC navyše IT oddelenia vďaka implementácii riešenia VMAX3 môžu znížiť náklady na úložnú infraštruktúru (v dolároch na gigabajt kapacity) viac ako o 14%, zvýšiť hustotu úložiska v pomere k podlahovej ploche až o 75%, znížiť fyzické zaťaženie podlahovej plochy až o 60% a zjednodušiť správu úložísk a až päťnásobne obmedziť sprevádzkovania.

Maximálna konsolidácia

Zákazníci môžu s úložiskom VSPEX na platforme VMAX 100K dosiahnuť novú úroveň konsolidácie a škálovať až 2 800 virtuálnych počítačov. Zariadenie VMAX3 konsoliduje úlohy spojené so serverovou infraštruktúrou, ako je zdieľanie súborov, zálohovanie a ďalšie aplikácie, a priamo sa tak podieľa na zvýšení výkonu a dostupnosti.

Prehľadnejšia správa

Správa riešenia VSPEX na platforme VMAX 100K je prehľadnejšia a podporujú ju tie najlepšie technológie v danej triede od spoločností EMC, VMware a širokej škály technologických partnerov. Zásuvný modul EMC Virtual Storage Integrator (VSI) navyše organizáciám poskytuje možnosť efektívne spravovať riešenie VMAX3 z nástroja VMware vCenter, čo výrazne urýchľuje úlohy spojené so sprevádzkovaním a obmedzuje nutnosť zásahov špecialistov z rôznych tímov. Tieto výhody sa teraz rozširujú aj na riešenie VSPEX s platformou VMAX 100K.

Automatický tiering na základe SLO (service level objectives)

Zariadenie VSPEX na platforme VMAX 100K znižuje zložitosť IT vďaka jednoduchšiemu sprevádzkovaniu aplikácií podľa konkrétnych cieľov pre úroveň služieb s využitím vstavaných vrstiev, ktoré sú v systéme VMAX3 plne integrované do technológie FAST®. VMAX3 prichádza so sprevádzkovaním podľa cieľov pre úroveň služieb, ktoré zásadne zjednodušuje hromadnú správu a zlepšuje celkovú produktivitu zamestnancov.

Dostupnosť

Zariadenie VSPEX s platformou VMAX 100K je už dostupné prostredníctvom partnerov spoločnosti EMC, ktorí sú distribútormi riešenia VSPEX.

Značky: