Národná diaľničná spoločnosť spúšťa na bratislavských diaľniciach  D1 a D2 líniové riadenie cestnej premávky aktuálne v Bratislave. Zavedením systému tzv. inteligentných diaľnic je možné navýšiť kapacitu preťažených úsekov o 10 až 20 % oproti stavu bez aktívneho riadenia. Výrazne sa má znížiť výskyt kolón a ich rozsah, cieľom je aj zlepšiť plynulosť dopravy a včasným varovaním vodičov pri dopravných incidentoch zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Ako motoristi by ste tak mali stráviť v kolónach menej času.

Novinkou sú premenné dopravné značky, ktorými bude NDS dynamicky meniť najvyššiu dovolenú rýchlosť, určovať zákaz predchádzania, regulovať jazdu v jazdných pruhoch či zobrazovať výstražné značenie upozorňujúce na krátkodobo sa vyskytujúce nebezpečenstvo (kolóny, práce na ceste, nebezpečenstvo šmyku a pod). BUdete sqa teda musieť pozerať na značky smerom hore, čo znamená návyk na nový spôsob značenia. Nad každým jazdným pruhom nájdete teraz dopravnú značku a podľa nej sa budete riadiť. V prípade poruchy, výpadku telekomunikačnej siete, či napájania budú k dispozícii prídavné lamelové premenné dopravné značky, ktoré sa samočinne pretočia do polohy s príslušným obmedzením rýchlosti.

Jazdiť po bratislavskom obchvate bude možné 130 km/h

Nie však hocikedy. musí byť na to vhodná situácia – napr. cez víkendy alebo v noci. V prvej fáze NDS spúšťa líniové riadenie dopravy v celej dĺžke diaľnice D1 na území Bratislavy, t. j. medzi križovatkou Bratislava, Pečňa a budúcou križovatkou Bratislava, východ (dnes výjazd Vajnory). V druhej etape bude nasledovať úsek D2 výjazd Mlynská dolina – križovatka Jarovce.

Keďže v týchto úsekoch budú diaľnice vyňaté z mesta, jazdiť po nich budeme v zmysle pravidiel cestnej premávky o jazde po diaľnici mimo obce. Režim spoplatnenia zostáva nezmenený, t. j. diaľnice D1 a D2 na území Bratislavy zostávajú aj naďalej vyňaté zo spoplatnenia. V časoch nižších dopravných intenzít a priaznivých poveternostných podmienok bude možné po nich ísť rýchlosťou až 130 km/h. Naopak, počas špičky, treba počítať s výraznejším obmedzením rýchlosti. V tejto súvislosti zaujímavo vyznieva fakt, že pri rýchlosti 130 km/h prejde úsekom menej vozidiel ako pri 50 km/h. Dôvodom sú najmä väčšie vzdialenosti medzi vozidlami pri vyšších rýchlostiach. Dlhoročné dopravné prieskumy ukázali, že najviac vozidiel dokáže prejsť Bratislavou práve pri rýchlosti 50 km/h.

Optimalizovať dopravu pomôžu desiatky senzorov

Vstupné údaje pre riadiaci systém bude NDS zbierať zo 178 senzorov umiestnených na diaľnici. Ide najmä o detektory vozidiel, stavu vozovky a senzory ovzdušia (teplota, zrážky, dohľadnosť). Systém získané údaje overí, vyhodnotí, následne namodeluje premávkové procesy a vytvorí krátkodobé predikcie ďalšieho vývoja. Riadenie premenných dopravných značiek bude prebiehať automaticky, pričom ich nastavenie bude prehodnocované každých 60 sekúnd, pri závažnejších incidentoch aj skôr.

Pri ideálnych podmienkach budú dopravné značky zhasnuté a vy môžete jazdiť rýchlosťou 130 km/h, naopak v prípade ich zhoršenia či závažných incidentov sa na značkách rozsvietia zodpovedajúce obmedzenia, zákazy alebo výstrahy.

Jednotné, aktualizované dopravné značenie

Zrealizuje sa aj aktualizácia trvalého dopravného značenia na diaľnici D1 v úseku križovatka Pečňa – výjazd letisko a na D2 v úseku Pečňa. Po novom budú ciele na dopravnom značení uvádzané v tzv. urbánnom móde (značenie známe napr. z Nemecka). Znamená to, že vodič bude na trase informovaný aká mestská časť Bratislavy nasleduje a na akú významnú radiálu sa na príslušnom výjazde odbočuje.

V budúcnosti až po Senec, resp. Stupavu

Výhľadovo sa systém líniového riadenia diaľnic plánuje predĺžiť na D1 až po Senec a na D2 po budúci uzol  Bratislava, sever (dnes Stupava). Po líniovom plánuje NDS v ďalšom kroku spustiť aj sieťové dopravné riadenie. Využívať pri ňom budú už inštalované veľkoplošné biele premenné informačné tabule. Pomocou nich NDS bude vodičov informovať o prípadných obmedzeniach a zdržaniach v riadenej sieti diaľnic (nie iba v línii) a odporúčať im vhodné náhradné obchádzkové trasy.

Zdroj: NDS, vlastné

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.