Návšteva pápeža na Slovensku je mimoriadnou udalosťou , počas ktorej dôjde k obmedzeniu dopravy

Doprava na viacerých úsekoch bude riadená políciou. Diaľničný hraničný priechod na D2 Brodské – Břeclav v smere na Slovensko bude 15.9.2021 na potrebný čas uzatvorený pre všetku dopravu. Diaľničné hraničné priechody na D2 Čunovo – Rajka a na D4 Jarovce – Kittsee budú v smere na Slovensko uzatvorené pre nákladnú dopravu. Potrebné je počítať aj so spomaľovaním cestnej premávky, najmä nákladných vozidiel nachádzajúcich sa na úsekoch nadväzujúcich na diaľnicu D1 s operatívnym zastavením a spomalením dopravy políciou na diaľniciach D1, D2 a D4 v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Pokiaľ si to situácia vyžiada, nákladné automobily môžu byť políciou odkláňané na odpočívadlá, ktoré sa tak môžu rýchlo zaplniť.

Obmedzenia na diaľniciach v rámci Bratislavy a okolia

12.9.2021 diaľničné hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky budú pre nákladnú dopravu úplne uzavreté približne v čase 15:00 – 16:00 hod.

Obmedzenie pre všetku dopravu na D1 od letiska po D2, križovatka Pečňa až po Most Lanfranconi v čase 15:15 – 16:00 hod.

14.9.2021 pre nákladnú dopravu v smere na Slovensko bude uzavretý hraničný priechod na D2 Brodské – Břeclav medzi 5:30 – 7:30 a od 17:30 do 19:30 hod., uzavretý bude aj hraničný priechod na D2 Čunovo – Rajka a D4 Jarovce – Kittsee v čase 6:30 – 8:00 a medzi 19:00 – 20:00. Obmedzenie pre všetku dopravu na D2 od Mlynskej doliny po výjazd letisko na D1 v čase 07:00 – 8:00 ráno a 19:00 – 20:00 večer.

15.9.2021 pre všetku dopravu v smere na Slovensko bude uzavretý hraničný priechod na D2 Brodské – Břeclav približne od 11:00 –13:00, uzavreté hraničné priechody na D2 Čunovo – Rajka a D4 Jarovce – Kittsee pre nákladnú dopravu v čase 6:00 – 8:00 a 12:30 – 13:30. Obmedzenie pre všetku dopravu na D2 od hraničného priechodu Brodské – Břeclav od 11:00 do 13:00. Následne treba rátať s obmedzením aj na D1 v Bratislave od Pečne po letisko v čase medzi 12:00 – 14:00.

Obmedzenia na D1 v rámci Prešova, Košíc a okolia

14.9. 2021 počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude od 8:30 do 10:00 hod. doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova. V danom čase bude doprava nad 3,5 tony v smere Prešov – Košice na diaľnici D1 úplne vylúčená. Pri odjazde Svätého otca z Prešova do Košíc budú uplatňované obdobné opatrenia, to znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov – Košice bude v čase od 12:00 do 13:30 hod. úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice – Prešov bude povolená iba pre vozidlá do 3,5 tony.

Konkrétne opatrenia na plynulé cestovanie

  • Národná diaľničná spoločnosť ukončí, resp. preruší všetky začaté práce na opravách a údržbe, ktoré by obmedzovali plynulosť premávky.
  • O bezpečnosť motoristov na diaľniciach a ich komfort počas cestovania sa postarajú posilnené hliadky Diaľničnej patroly.
  • V pohotovosti budú aj posádky pripravené na promptné odstránenie prekážky alebo odťah nepojazdných vozidiel.
  • Vyčlenené sú technické prostriedky (napr. signalizačné vozíky, pohotovostné dočasné dopravné značky) pomocou ktorých je možné motoristov promptne upozorniť na akúkoľvek prekážku alebo zaistiť presmerovanie dopravy.
  • Zintenzívni sa kontrola odpočívadiel s využitím kamerových systémov.
  • Popri bezpečnosti sa bude vo zvýšenej miere dohliadať aj na čistotu a zber odpadu na priestoroch určených na odpočinok.

Užitočná aplikácia Pomoc na diaľnici

V prípade núdze alebo akejkoľvek nečakanej udalosti si motoristi môžu privolať pomoc Diaľničnej patroly zavolaním na bezplatné telefónne číslo 0800 100 007. Oveľa jednoduchšie to ide s aplikáciou Pomoc na diaľnici. Do svojho smartfónu by ste si ju mali nainštalovať ešte predtým, ako sa vyberiete na diaľnicu. Vodič v problémoch má totiž ťažkosti opísať svoju polohu. A práve aplikácia presne lokalizuje miesto vozidla, čo urýchľuje privolanie pomoci. Mnohí vodiči si totiž neuvedomujú, že v dôsledku šoku z nehody a sťaženej orientácie, môžu mať problém opísať smer, kilometer a presné miesto, kde sa nachádzajú. 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.