Doba, kedy sme si nadšene kupovali originálne audiokazety a neskôr aj CD nosiče hudobných skupín alebo spevákov, je už dávno preč.

Digitálizácia a čoraz ľahší prístup k internetu sa negatívne podpísali pod narastajúce pirátstvo, ktoré sa okrem filmového priemyslu výrazne dotklo aj toho hudobného.

Aj zabehnutí hudobníci sa tak začali čoraz častejšie stretávať s rôznymi problémami. Pociťovať to mohli predovšetkým vtedy, keď sa ich albumy nepredávali dostatočne dobre, iba vo veľkom sťahovali z internetu. Aj tu sa v minulosti opäť potvrdilo známe pravidlo, že s jedlom rastie chuť a zoznamy s nelegálnou hudbou vo veľkom kolovali medzi ľuďmi a napaľovačky doslova nestíhali.

V posledných rokoch sa nezmenilo iba prostredie, v ktorom sa hudba šíri, ale zmenili sa predovšetkým samotní poslucháči, ktorí sú čoraz náročnejší, pričom nie každému z nich sa chce za hudbu platiť. Nastal čas na prispôsobenie sa.

V roku 2008 sa ľady konečne pohli a začali vznikať hudobné streamovacie služby, ktoré v tomto smere začali pomáhať aj samotným interpretom. Síce výnosy z nich nie sú také vysoké ako zo samotného predaja hudobných nosičov, ich prínos však nie je zanedbateľný. Podľa typu predplatného a služby je mesačný poplatok pre používateľa v priemere 6 eur, čo je akceptovateľná suma. Používateľ získa množstvo výhod počnúc offline režimom, prístupom k nespočetnému množstvu skladieb, ale aj personalizovanému obsahu, ktorý je v prvom rade legálny.

Je celkom pochopiteľné, že si už nekupujeme desiatky hudobných nosičov, možno ich už nemáme doma ani na čom prehrať, ale aspoň mesačným predplatným podporme hudobníkov na jednej z hudobných služieb.