Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel č. 23140/2019-4210-64696 z rozpočtovej kapitoly MH SR, pomocou ktorej chce motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom.

Čerpanie prostriedkov z tejto výzvy sa týka výhradne vozidiel na čisto elektrický pohon (BEV), alebo tzv. plug-in hybridov (PHEV) – teda hybridných vozidiel dobíjateľných z externého zdroja elektrickej energie. Vozidlá musia patriť do kategórie M1 alebo N1 teda osobné alebo úžitkové s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je stanovená na 50 000 eur s DPH. Priaznivci značky Mercedes-Benz, ekologickej a alternatívnej mobility tak môžu využiť jedinečnú šancu a uchádzať sa o štátnu dotáciu vo výške 5 000 eur na plug-in hybridné vozidlá A 250 e hatchback, A 250 e sedan, B 250 e, alebo vo výške 8 000 eur na elektromobily smart EQ fortwo kupé, smart EQ fortwo kabriolet a smart EQ forfour. Značka Mercedes-Benz očakáva v priebehu roka 2020 príchod ďalších modelov s alternatívnym typom pohonu a aj preto je praktické a výhodné si už pri prvej možnej príležitosti rezervovať prostriedky z dotácie. Dotáciu na ekologické vozidlá si môžu uplatniť podnikatelia, subjekty verejnej správy, ale aj fyzické osoby – nepodnikatelia.

Podmienky získania dotácie

Keďže ide o podporu priamo zo štátneho rozpočtu, samotné získanie a čerpanie podpory je výrazne administratívne náročnejšie. Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty – teda od 17. 12. 2019. Nakoľko rezort MH SR predpokladá zvýšený záujem, online systém registrácie bude spustený 11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať počas pracovných dní od 12:00 do 20:00 cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje, cez webovú stránku www.chcemelektromobil.sk, kde nájdu aj ďalšie podrobné informácie.

Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), cez ktorú bude prebiehať samotná registrácia žiadateľov a ich administratívne overenie. Následne bude žiadosť postúpená na jej finálne posúdenie komisii MH SR. Celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur, čo môže predstavovať od 625 elektromobilov až do 1 000 plug-in hybridných vozidiel. Zaregistrovaní žiadatelia môžu požiadať o pridelenie dotácie od 17. decembra 2019. Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať na stránke www.chcemelektromobil.sk a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ teda do výšky 200-tisíc eur.