Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Chceš v budúcnosti pracovať v perspektívnom sektore, ktorý ti otvorí rôzne možnosti? Tak neváhaj a Študuj dopravu.

Cieľom podujatia Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o stredoškolské a vysokoškolské štúdium v oblasti dopravy a poštových služieb. Akcia sa pravidelne uskutočňuje pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré pomáha žiakom a študentom s výberom štúdia a budúceho povolania. Chýbať však nebudú ani zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ako spoluorganizátori programu. Na vzdelaní mladých dopravcov nám totiž záleží.

Po poslednom úspechu v bratislavskom Múzeu dopravy, na ktorom sa stretli žiaci zo stredných a základných škôl z bratislavského regiónu, sa podujatie tentokrát uskutoční vo Vrútkach na parkovisku pri železničnej stanici, a to dňa 8. septembra 2022 od 9.00 do 13.00 h.

Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré môžu študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiaci dostanú zaujímavé informácie nielen od učiteľov, ale aj od študentov týchto škôl. Ďalej budú mať k dispozícii aj kariérové poradenstvo, v rámci ktorého im odborníci pomôžu s výberom ďalšieho študijného smerovania a povolania.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave. Žiaci si ďalej budú môcť vyskúšať riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra alebo si prezrieť priestory autobusu, kamióna a rušňa tak, ako ich nepoznajú. Program bude tiež zahŕňať ukážku diagnostiky vozidiel, dopravnú výchovu s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, nácvik poskytovania prvej pomoci a v neposlednom rade aj dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

„Sme veľmi radi, že podujatie ŠTUDUJ DOPRAVU je opäť tu. Vzdelávanie budúcich dopravcov totiž považujeme za veľmi dôležité. Doprava mladým ľuďom ponúka viaceré zaujímavé a perspektívne možnosti uplatnenia sa, pričom je výhodou sa o nich dozvedieť z prvej ruky,“ podotkol Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Podujatie už tradične organizujú spolu s ministerstvom dopravy aj rezortné stredné odborné školy, univerzity a rezortní zamestnávatelia vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov. Na najbližšom podujatí to budú aj mesto Vrútky, Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa a Žilinská univerzita v Žiline. Akcia bude spojená aj s oslavami 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej, Martin-Priekopa. Bližšie informácie nájdete na www.studujdopravu.sk

Značky: