Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

BMW Group oslavuje svoju storočnicu pod mottom „THE NEXT 100 YEARS“.

Orientácia na budúcnosť a prispôsobivosť boli vždy určujúcimi prvkami identity BMW Group ako spoločnosti. Už od roku 1916, kedy vznikla, zohrávala BMW Group dôležitú rolu pri formovaní mobility budúcnosti. Dosahovala to pomocou neustáleho pretvárania samej seba a vyvinutia sa od výrobcu leteckých motorov, cez motocykle, až po automobily. Dnes zahŕňa BMW Group značky BMW, MINI, BMW Motorrad a Rolls-Royce, ako aj množstvo služieb mobility a BMW Financial Services.

V priebehu svojej histórie sa spoločnosť sústredene zameriavala na to, aby pohľad do budúcnosti bol vždy pevnou súčasťou jej DNA. Pri oslave storočnice je preto samozrejmé, že sa BMW Group snaží primárne koncentrovať na budúcnosť, vrátane svojej vízie osobnej mobility, ktorá by mohla byť realitou o dve alebo tri desaťročia odteraz.

Je vzrušujúce, ale zároveň veľmi náročné, zamýšľať sa na tým, ako budeme žiť v budúcnosti: Ako sa zmení spoločnosť, ekonomika, životné podmienky – a tým pádom aj mobilita? Aké možnosti nám prinesú nové technológie?

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sformulovala spoločnosť BMW Group šesť centrálnych hypotéz pre individuálnu mobilitu v nastávajúcich dekádach, na základe megatrendov a budúcich projekcií.

 • Mobilita sa stáva všestrannou.
  Nová forma mobility otvorí pre ľudí nespočet možností ako sa dostať tam, kam chcú. BMW Group si kladie za cieľ priamo sa zúčastňovať vytvárania budúcich foriem mobility.
 • Konektivita sa stáva druhou prirodzenosťou.
  V budúcnosti bude všetko poprepájané. BMW Group pevne verí, že digitalizácia a digitálna inteligencia majú za cieľ slúžiť človeku. Pretože to je jediný spôsob, ako mu môžu trvalo zvýšiť kvalitu života.
 • Mobilita sa stáva individuálne prispôsobivou.
  Mobilita bude stále flexibilnejšia a presnejšie prispôsobená osobným potrebám jednotlivca. V budúcnosti sa individualizovaná mobilita automaticky postará o to, aby mohli ľudia využiť vždy najlepší možný spôsob a prostriedok dopravy na cestu do želaného cieľa. BMW Group bude za týmto účelom ponúkať starostlivo koordinované produkty a služby.
 • Technológia sa stáva ľudskou.
  Technológie sú stále inteligentnejšie. BMW Group verí, že inovácie sú pre človeka prínosné iba vtedy, ak sú jednoduché a prirodzené. Že technológie sa musia učiť od človeka a prispôsobiť sa človeku, aby pôsobili stále menej technicky a stále viac ľudsky.
 • Energia prestáva produkovať emisie.
  V budúcnosti bude pochádzať stále viac energie z obnoviteľných zdrojov. BMW Group má jasnú predstavu o vozidlách, plne kompatibilných so životným prostredím, z obnoviteľných materiálov, za použitia čistej energie a recyklovateľných bez emisií. Jednoznačne smeruje k tomu, aby sa stala plne udržateľnou spoločnosťou.
 • Zodpovednosť sa stáva širokým pojmom.
  Pre globálne spoločnosti, ako je aj BMW Group, sa bude v budúcnosti stále viac zvyšovať miera ich zodpovednosti nielen za životné prostredie, ale aj za ľudí, priamo i nepriamo. Jedným z aspektov, pri zohľadnení medzinárodného zloženia kolektívu pracovníkov spoločnosti z viac než 100 rozličných národov a ich prepojenia na rozličných lokalitách, je presadzovanie interkultúrnych zmien a zlepšovania životov. BMW Group už dnes podporuje viac než 200 environmentálnych aj sociálnych projektov vo viac než 42 krajinách, v ktorých priamo zapája svojich pracovníkov do miestnych komunít, s cieľom maximalizovať svoj dopad na budúcnosť. Viac informácií na tému Korporátna a interkultúrna zodpovednosť (Corporate and Intercultural Responsibility) v BMW Group nájdete na adrese www.bmwgroup.com/responsibility.

Týchto šesť oblastí predstavuje zameranie BMW Group na budúcnosť. Zároveň sú základom a inšpiráciou pre dizajn a konštrukciu vozidiel série VISION, ktoré spoločnosť predstavuje pri príležitosti svojej storočnice.

Každá zo značiek BMW Group interpretuje mobilitu budúcnosti spôsobom, ktorý zodpovedá jej vlastným hodnotám:

BMW VISION NEXT 100 poskytuje pohľad na to, ako bude vyzerať „Radosť z jazdy“ v budúcnosti.

MINI VISION NEXT 100 ponúka úplne individualizovanú a trvalo dostupnú formu mestskej mobility.

Rolls-Royce VISION NEXT 100 stelesňuje absolútny automobilový luxus.

BMW Motorrad VISION NEXT 100 sľubuje jazdcom budúcnosti pôžitky z neobmedzenej slobody.

Značky: