Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štyria z desiatich generálnych riaditeľov vo svete si myslia, že ich firmy sa musia zmeniť, aby vyšli v ústrety požiadavkám miléniovej generácie. Viac ako dve tretiny zároveň priznali, že sa v posledných troch rokoch pri strategických rozhodnutiach viac spoliehali na svoju vlastnú intuíciu ako na dáta. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania prieskumu KPMG International – Global CEO Outlook 2018.

Pri zisťovaní informácií viac ako polovica opýtaných príliš nedôveruje presnosti prediktívnych analýz, ktoré vychádzajú z historických údajov. Okrem intuície pri dôležitých rozhodnutiach zo všetkých zdrojov informácií najviac dôverujú sociálnym médiám.

Dáta sú mimoriadne cenné, ale keďže vedúci predstavitelia firiem musia robiť naozaj dôležité rozhodnutia, je jasné, že skúsenosti a intuícia majú stále významnú úlohu,“ potvrdzuje Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Podľa štúdie KPMG generálni riaditelia dnes prijímajú digitálnu agendu firiem za svoju tak, ako nikdy predtým. Sedem z desiatich opýtaných je osobne pripravených viesť radikálnu organizačnú zmenu s ohľadom na nové technológie a 59 % vidí ochranu zákazníckych údajov ako kľúčovú osobnú zodpovednosť. Takmer dve tretiny top manažérov sa tiež prikláňajú k názoru, že umelá inteligencia viac miest vytvorí, ako zruší.

Z výsledkov CEO Outlook 2018 tiež vyplynulo, že generálni riaditelia vnímajú rastúce kybernetické ohrozenie. Takmer polovica tvrdí, že otázkou je „kedy“ a nie „či“ sa ich firma stane obeťou tohto typu útoku. V tomto roku sa kybernetické riziko posunulo na druhé miesto z hľadiska rizík, ktoré bránia budúcemu rastu spoločností. Je to posun o tri priečky nahor oproti prieskumu z roku 2017. Iba 51 % respondentov však uviedlo, že sú dobre pripravení na kybernetický útok, aj keď sa zhodujú, že dobre pripravená stratégia v tejto oblasti je kritická pre vznik dôvery u kľúčových zainteresovaných strán.

Takmer šesť z desiatich respondentov štúdie KPMG predpokladá mierny nárast tržieb svojich firiem. Polovica generálnych riaditeľov však zároveň tvrdí, že predtým, ako začnú s novým náborom ľudí, bude musieť firma dosiahnuť svoje rastové ciele. Top predstavitelia svetových spoločností tiež veria, že agilita je novou obchodnou menou a ak budú príliš pomalí, firma zbankrotuje.

Značky: