Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Každý pracovník, každý mesiac stratí jeden deň času kvôli nekvalitným informačným technológiám, ktoré mu bránia vykonávať jeho prácu

Podľa nového prieskumu spoločnosti Epson viac ako polovica (55 %) pracovníkov v zdravotníctve priznáva, že v ich pracovných procesoch sú prítomné chyby, ktoré počas posledných 12 mesiacov viedli k strate dát alebo dokumentov.

Hoci stratu dát môže spôsobiť mnoho faktorov, viac ako tretina (35 %) respondentov uviedla, že prechod na skenované, digitalizované záznamy toto riziko zníži. Veľká časť sa tiež domnieva, že sa tým znížia náklady na úložisko (60 %) a zvýši sa efektivita (45 %). To predstavuje veľmi významnú a jednoduchú príležitosť, ako zlepšiť ochranu dát pri súčasnom zvýšení organizačnej efektivity.

Tento prieskum medzi takmer tisícom (985) pracovníkov v zdravotníctve z Európy, Blízkeho východu a Afriky tiež odhalil, že pracovníci každý mesiac osobne prídu o takmer jeden pracovný deň (6 hodín) času.   Dôvodom sú nekvalitné informačné technológie, ktoré im bránia robiť ich prácu. Väčšina výsledkov v tlačovej správe sa týka Slovenska.

Keď vezmeme do úvahy, že v Nemecku v zdravotníctve pracuje viac ako 6 miliónov ľudí a vo Veľkej Británii cez 4 milióny[1] , dohromady to predstavuje približne 840 miliónov stratených hodín každý rok[2].

Na otázku, aké kľúčové požiadavky sa berú do úvahy pri investovaní do nových technológií v tomto odvetví, bola najčastejšou odpoveďou cena, ktorú uviedlo 70 % respondentov.

35 % sa domnieva, že im v plnení ich hlavných cieľov bráni nedostatočné financovanie.

Pozitívne je, že hoci je cena významným faktorom, financovanie by nemalo obmedzovať nákupy, ktoré by mohli pomôcť obmedziť narušenie dát a stratu času.

Marcel Divín, Back Office Manager spoločnosti Epson CZ&SK, tieto zistenia okomentoval nasledovne: „Hoci sa postupy v zdravotníctve v reakcii na pandémiu naďalej vyvíjajú, premena očakávaní pacientov, hromadenie nevybavených úloh a nedostatok zamestnancov predstavujú významnú výzvu.

Strata dát a drahocenného času je veľkým problémom a výrobcovia technológií, ako sme my, musia robiť všetko, čo je v ich silách, aby vyriešili problémy, ktorým pracovníci v zdravotníctve čelia. Sme odhodlaní tento sektor podporovať v jeho snahe zabezpečiť bezpečnosť dát a zlepšenie pracovných postupov pomocou digitalizácie.“

Všetky zistenia tohto prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie v správe IT periférne zariadenia už nie sú periférne:


[1] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC

[2] 7 hodin × 10 000 000 = 70 000 000. 70 000 000 × 12 měsíců = 840 000 000 hodin ročně

Značky: