Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V maďarskom Debrecíne sa konala významná udalosť pri príležitosti položenia základného kameňa nového závodu spoločnosti BMW Group.

Nové výrobné priestory prichádzajú po investícii vo výške približne 1 miliardy eur. Sériová výroba plne elektrických vozidiel s označením Neue Klasse sa spustí v roku 2025. „Závod Debrecín nastaví nové štandardy vo výrobe vysoko inovatívnych vozidiel,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti BMW AG pre výrobu Milan Nedeljković pri slávnostnom položení základného kameňa. „Tento závod je najmodernejší v celom automobilovom priemysle z hľadiska flexibility, trvalej udržateľnosti a digitalizácie.“

Spoločnosť BMW Group dôsledne presadzuje stratégiu rastu ziskovosti. „Nový závod v Maďarsku bude hrať kľúčovú úlohu pri transformácii spoločnosti BMW Group a jej výrobnej siete na elektrickú mobilitu,“ povedal Nedeljković na slávnostnej ceremónii. „Je to ďalší dôležitý stavebný kameň z hľadiska našej výrobnej kapacity a podporí dlhodobý rast objemu.“

Spoločnosť BMW Group zakladá v Debrecíne kompletný závod na výrobu vozidiel s lisovňou, karosárňou, lakovňou a montážou. Vznikne severozápadne od maďarského mesta na pozemku s rozlohou viac ako 400 hektárov a dosiahne výrobnú kapacitu približne 150 000 vozidiel ročne. Ide o investíciu vo výške na úrovni 1 miliardy eur a v roku 2025 spustí výrobu čisto elektrických vozidiel. Debrecín bude vyrábať zakladajúceho člena vozidiel z triedy Neue Klasse, ktorý bude stáť na platforme NCAR vyvinutej špeciálne pre plne elektrické vozidlá.

„Neue Klasse a NCAR sú pre nás jedinečnou príležitosťou na úplné prehodnotenie automobilovej výroby,“ povedal Milan Nedeljković. „V divízii BMW Production definuje našu budúcnosť strategická vízia BMW iFACTORY s tromi rozmermi: LEAN. GREEN. a DIGITAL. Tieto zámery a toto smerovanie budeme naplno implementovať aj v našom novom závode.“

Spoločnosť BMW Group si pre svoj nový závod stanovila jasné ciele v oblasti trvalej udržateľnosti a výroby. Nedeljković: „Emisie CO2 na vyrobené vozidlo budú nulové, čo dokazuje, že s dostatočným odhodlaním a inováciami môže byť automobilová výroba skutočne trvalo udržateľná. Kľúčovým prvkom v koncepcii trvalej udržateľnosti pre nový závod je úplná absencia fosílnych palív. „Nebudeme používať ropu ani zemný plyn a akúkoľvek potrebnú elektrinu budeme získavať čisto z obnoviteľných zdrojov,“ povedal Nedeljković. Zdôraznil: „Náš závod v Debrecíne je prvý na svete, ktorý vyrába vozidlá bez emisií CO2. Výsledkom je, že Debrecín výrazne prispeje k dosiahnutiu 80-percentného zníženia emisií CO2 z výroby, či si kladieme za cieľ do roku 2030.“

Veľkú časť potrebnej energie vyrobia rozsiahle fotovoltické systémy priamo v areáli závodu. Zvyšok bude čerpať regionálne zo 100-percentne obnoviteľných zdrojov. Prebiehajú aj výskumy na využívanie geotermálnej energie. Okrem toho bude závod Debrecín využívať inovatívne technológie, ktoré ešte v tejto podobe na trhu neexistujú, a to najmä v lakovni. Tu sa už farba nebude sušiť pomocou plynových pecí. Namiesto toho budú sa budúceho výrobného systému integrujú nové, elektricky poháňané technológie. „V tomto smere sme jednoznačne priekopníkmi,“ dodal Nedeljković.

Ďalším kľúčovým prvkom trvalo udržateľnej výroby je dôsledné zameranie sa na obehové hospodárstvo. Vždy, keď je to možné, výrobné materiály a zdroje sa znova použijú. Kovové odrezky a piliny z frézovania a lisovania sa budú napríklad recyklovať na ďalšie použitie. Odpadové teplo z chladiacich systémov sa privedie do uzavretého okruhu na ohrev vnútorných priestorov a vody. A inteligentné systémy monitorovania energie budú presne sledovať, ako sa všetka energia spotrebuje, zistia akýkoľvek odpad a zabezpečia, aby bola výroba z hľadiska zdrojov čo najefektívnejšia.

Okrem toho spoločnosť BMW Group prijíma v Debrecíne aj nové prístupy k digitalizácii – a to už aj práve teraz, keď sa závod ešte len stavia. Nástroje digitálneho plánovania sa využívajú v bezprecedentnej miere na virtuálne navrhnutie každého, aj toho najmenšieho detailu celého výrobného procesu. Každá jednotlivá fáza výroby sa simuluje a optimalizuje s absolútnou presnosťou. Najmä vďaka spolupráci so spoločnosťou NVIDIA a využívaniu spoločne vyvinutého plánovacieho softvéru Omniverse je plánovanie nielen presnejšie a rýchlejšie, ale poskytuje aj oveľa lepšie možnosti spolupráce, a to ako internej, tak aj s externými partnermi a dodávateľmi. Milan Nedeljković: „Táto fascinujúca technológia predstavuje veľkú revolúciu. Náš budúci závod v Debrecíne virtuálne vyrába vozidlá s označením Neue Klasse už dnes.“

Závod Debrecín bude využívať aj množstvo digitalizačných nástrojov. Aplikácie umelej inteligencie (AI) podporia zabezpečenie kvality rôznymi spôsobmi a zároveň optimalizujú procesy v inteligentnej a prediktívnej údržbe. Spektrum digitálnych aplikácií zahrnie aj špičkové výpočtové postupy, analýzu dát, lokalizačné technológie 5G a autonómne inteligentné logistické systémy s funkciami AI. „Digitalizácia ponúka obrovský potenciál a my ho v Debrecíne využijeme naplno a nanajvýš inteligentne,“ zdôraznil člen predstavenstva pre výrobu. „Chystáme sa dosiahnuť nové dimenzie konzistentnosti údajov v celom hodnotovom reťazci a vo všetkých procesných reťazcoch.“

„Avšak napriek všetkým technológiám, inováciám a špičkovým technológiám je automobilový závod len taký dobrý, ako ľudia, ktorí v ňom pracujú,“ dodal Nedeljković. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa tím riaditeľa závodu Hansa-Petera Kemsera, ktorý má v súčasnosti 100 ľudí, rozrastie na viac ako 1 000. „Nábor už postupne naberá obrátky,“ uviedol Kemser. Cieľom je obsadiť manažérske pozície vo všetkých technológiách maďarskými špecialistami. Veľmi jasne sa zameriame na nábor talentovaných odborníkov z oblasti Debrecínu a východného Maďarska,“ pokračoval. Závod okrem atraktívnych platových príležitostí spoločnosť ponúkne mnoho ďalších benefitov, ktoré z neho urobia vysoko atraktívneho zamestnávateľa nielen v Maďarsku, ale aj inde. Medzi benefity patria špecifické úrazové poistenia, príspevky na mobilitu, kvalitné stravovanie a od 1. júna tohto roku aj prístup k firemnej zdravotnej službe. Plánuje sa aj poskytovanie starostlivosti o deti a vzdelávanie pre deti z nemeckých a maďarských rodín. „Z rôznych hľadísk sa vnímame ako atraktívny zamestnávateľ,“ vysvetlil Kemser. „Pracovné prostredie, v ktorom sú oceňovaní zamestnanci, je pre nás rovnako dôležité ako spravodlivé pracovné podmienky a pracoviská zamerané na zamestnancov. Pretože to pomáha zamestnancom, aby sa identifikovali so spoločnosťou a zostali nám lojálni.“

So začiatkom ďalšej fázy výstavby spoločnosť ponúkne prácu pre špecialistov a ľudí, ktorí sú zruční v oblasti výstavby budov a systémov, ako aj správy nehnuteľností. Ďalší zamestnanci sa prijmú do oblastí HR, financií, nákupu, IT, plánovania a kontrolingu. Pozície vo výrobe sa zverejnia neskôr.

Výstavba školiaceho centra BMW v závode Debrecín už prebieha v rámci prípravy na september 2023, kedy sa začne miestne odborné vzdelávanie v rámci duálneho štúdia. Osem školiacich inštruktorov bude poskytovať trojročné vzdelávacie programy v štyroch profesiách, aby na odborné skúšky pripravilo 70 učňov ročne. „Formujeme nielen budúcnosť nášho závodu, ale aj osobnú budúcnosť mnohých mladých ľudí,“ zdôraznil riaditeľ závodu Hans-Peter Kemser.

Značky: