Hovorí Gabriel Lachmann, CEO EEA, part of BiQ Group, o tom, aká je jeho úloha na palube firemného boardu.

Vedenie a vysoký manažment firiem je svetom sám osebe, ktorý len opatrne púšťa do svojich radov niekoho zvonku. V snahe o dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri raste či transformácii býva v určitom momente prirodzenou voľbou osloviť externý poradný orgán. Pokiaľ je manažment dostatočne bystrý, uvedomuje si, že nie je schopný pokryť všetky domény svojho fungovania a potenciálu pre rozvoj spoločnosti. Osloviť odborné kapacity tak prináša nielen pohľad do problematiky, ale dokáže ovplyvniť aj strategické rozhodnutia vo firemnom boarde. Práve takýmto spôsobom som sa ocitol na palube boardov aj ja sám. A to nielen vo funkcii riaditeľa EEA, part of BiQ Group, ale predovšetkým ako IT odborník. Čo táto úloha so sebou prináša aké zásadné výhody pre firmy predstavuje poradenstvo so skúsenými expertmi?

Odborný consulting nevzniká len tak na ulici

Dobre nastavené vzťahy sú základom, a tak sa odborné poradenstvo obvykle nepredáva ako komodita na trhu. Väčšinou nás spoločnosti oslovia na základe osobného odporúčania alebo už uskutočnenej spolupráce, či referencií v štruktúre dcérskych pobočiek firiem, s ktorými máme osobnú skúsenosť. Manažérsky ekosystém na Slovensku je prepojený, a tak referencia často prichádza s osobnosťou manažéra. Ak dostane novú pracovnú príležitosť, potrebuje spoľahlivého partnera, ktorý mu pomôže rýchlo sa zorientovať v IT štruktúre firmy a manažmente jej nástrojov a služieb.

Strategický consulting, s ktorým máme v rámci nášho softvérového domu EEA, part of BiQ Group, skúsenosti, vychádza z 30- až 40-ročných skúseností vo svete informačných technológií a softvérovej architektúry. Prešli sme rôznymi procesmi implementácie digitálnych riešení u rôznych zákazníkov. Práve toto dôkladné skúmanie technológie a dlhoročné manažérske skúsenosti na klientskych projektoch nám dávajú istotu, že dokážeme nielen pochopiť zámer boardu v zmene biznis stratégie alebo štruktúry organizácie, ale vieme navrhnúť aj konkrétne riešenia.

Strategický rozvoj firmy aj vďaka technológii

Pomerne často sa stretávame so situáciou potreby zmeny štruktúry, fungovania firmy v rámci digitalizácie procesov, znižovania nákladov alebo niekoľkonásobného rozšírenia biznisu oproti minulosti. Board tak stojí pred rozhodnutím, ako čo najlepšie zmeniť štruktúru alebo procesy firmy tak, aby to čo najlepšie zvládol a zostal efektívny.

Práve vtedy vstupujeme do hry aj my ako poradný orgán s prehľadom o technológiách a automatizovaných riešeniach, ktoré je možné aplikovať a nie je nutné ich vytvárať od podlahy. Moja úloha v niektorých prípadoch prešla až do takej úzkej spolupráce, že som sa ocitol aj ako účastník sedení na boarde pri prezentácii návrhov. Nejde pritom o biznisový vzťah a prezentáciu určitej ponuky, ale stávame sa ako konzultanti súčasťou tímu vo vnútornej štruktúre firmy. Vzájomná dôvera pozostáva zo zdieľania otvoreného modelu spolupráce výhodnej pre obe strany. Pre nás je zaujímavá časová a technologická investícia pre možný vývoj nového riešenia a na strane firemného boardu je skutočnou pridanou hodnotou jeho budúci úspech.

Gabriel Lachman, riaditeľ spoločnosti EEA, ktorá je súčasťou skupiny BiQ Group14Zdroj: BiQ
Gabriel Lachmann, CEO EEA, part of BiQ Group

Kľúč k hladkej spolupráci

Málokto si uvedomuje, že do zabehnutých spôsobov fungovania firmy prinášame ako externí konzultanti aj dôležitý prvok vo vzájomnej spolupráci. Tým je preklenutie určitých bariér medzi jednotlivými firemnými tímami a divíziami, ktoré nie vždy efektívne spolupracujú. My ako externý článok prichádzame s faktami, ktoré top manažment často nevidí alebo prehliada, pretože funguje už v zabehnutých koľajach.

Pokiaľ identifikujeme problémy vo firemnej komunikácii, dokážeme zapojiť do konzultácie aj ďalšieho externého experta, ktorého vtiahneme do projektu, aby optimalizoval dovtedajšie nastavenie komunikačných kanálov. Našou úlohou je predstavovať akéhosi mediátora v diskusiách medzi IT, top manažmentom a ďalšími oddeleniami. Vytvárame tak mapu medzi zadaniami, ktoré prispôsobujeme tomu, aby boli kompatibilné pre všetkých.

IT zadanie je čerešnička na torte

Všetky tieto doteraz rozoberané body vytvárajú kvalitné IT zadanie. Jazyk informačných technológií je natoľko komplexný, že niekedy nie je možné situáciu vyriešiť zmenou jedného systému za iný. Mnohokrát treba upraviť a doplniť biele miesta v už existujúcich systémoch. Patria medzi ne napríklad HR procesy, výroba, dodávka, logistika a mnoho ďalších. Práve pre tieto účely zabezpečujeme našim klientom komunikáciu potrebnú na zlepšenie ich IT riešení. Preberáme komunikáciu s tretími stranami a vysvetľujeme zadania určené na rozšírenie technológií alebo služieb. Pokiaľ nedochádza ku konfliktu záujmov, stávame sa v EEA, part of BiQ Group, potenciálnym dodávateľom IT služieb aj my.

Gro konzultačnej práce spočíva v prvom rade v úlohe zmapovať firemné procesy, priority jednotlivých agend a previesť firemné tímy cestou pochopenia cieľového stavu. Na konci dňa prichádza stavba samotnej IT štruktúry, ktorá dekomponuje a rozdelí doterajšie technológie do nových a zmysluplných riešení či automatizovaných platforiem. V optimálnom prípade nastáva situácia, že sa nám podarí preklenúť komplikovanosť tém a veľká časť kľúčových ľudí pochopí naplánovanú transformáciu organizácie. Kreativita takéhoto tímu dokáže posunúť organizáciu smerom k aktívnemu zapojeniu sa do svojej vlastnej transformácie.

Nástup cloud technológií mení pohľad na bezpečnosť, model vlastníctva a využívania technológií. Zároveň vytvára tlak na unifikáciu procesov organizácií tak, aby boli aplikovateľné v bežných cloud službách. Doba vývoja vlastných riešení špeciálnych pre každú organizáciu sa chýli ku koncu. Do značnej miery sa mení riziko závislosti od dodávateľa. Nové platformy prinášajú nové riziká, s ktorými si organizácia musí poradiť.

Naším cieľom v rámci BiQ Group je vybudovať portfólio produktov a služieb, po ktorých je na strane klientov dopyt. Pre väčšinu scenárov máme viac alternatív. Potreby klientov takto dokážeme naplniť viacerými spôsobmi a netlačíme klientov jedným smerom. V konzultačnom biznise sa snažíme byť čo najviac nezávislí a otvárať v úzkej spolupráci rôzne možnosti vývoja šité firmám na mieru s maximálnym využitím ich potenciálu.

Viac o BiQ Group

BiQ Group je technologická skupina, postavená na na proaktívnom a partnerskom prístupe, ktorým jej  experti sprevádzajú biznisových lídrov výzvami moderného digitálneho sveta. Tvoria ju štyri špecializované spoločnosti, nachádzajúce sa v dvanástich lokalitách v Českej republike a na Slovensku. Vďaka tomu je vždy po ruke miestnym šampiónom, ako aj globálnym hráčom zo známych korporácií a nádejným startupom.

Skupinu BiQ, ktorá je  súčasťou skupiny InTeFi Lukáša Nováka dnes tvorí viac ako 400 vývojárov a ďalších špecialistov s expertným know-how v širokej škále technológií. Prináša tak komplexné služby od vývoja na mieru cez osvedčené platformy SAP, Atlassian a Kentico Xperience až po elektronický obchod a digitálny marketing. Realizuje projekty pre spoločnosti T-Mobile, DPD, GTS Alive – ISIC, Škoda, Unipetrol, Zoot a viac ako sto ďalších klientov.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou BiQ Group.

Značky: