Najväčšia poisťovňa na trhu minulý rok odhalia 3 710 pokusov o poisťovací podvod. To predstavuje až 25 % medziročný nárast.

Allianz – Slovenská poisťovňa tak uchránila viac ako 14 miliónov eur. Najviac pokusov o podvod bolo v poistení osôb, teda v životnom a úrazovom poistení, až 1 332, čo je o 32 % viac ako v roku 2022. Pri odhaľovaní podvodov Allianz používa najmodernejšie technológie, aktuálne je to umelá inteligencia, rozpoznávanie intonácie reči pri telefonickom nahlasovaní poistných udalostí a pod. Detektívi Allianz používajú napr. informácie o aktuálnom počasí v dobe vzniku poistných udalostí, geografické údaje, ale aj informácie na sociálnych sieťach.

Aj v roku 2023 v poisťovacích podvodoch viedol Žilinský kraj, kde najviac podvodov bolo v okresoch Námestovo, Martin a Žilina. Druhým regiónom s najväčším počtom podvodov bol Bratislavský kraj (482), nasledoval Prešovský kraj (468) a Nitriansky kraj (463). Najvyššiu celkovú sumu podvodov za viac ako 3,3 milióna eur odhalili detektívi Allianzu v Nitrianskom kraji. Najmenej pokusov o podvod bolo naopak zaznamenaných v Košickom a Trnavskom kraji. Uvádzame zopár príkladov.

O odhaľovaní podvodov informuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková a koordinátor špeciálnych činností Allianz Vojtech KosíkZdroj: TOUCHIT.sk
O odhaľovaní podvodov informuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková a koordinátor špeciálnych činností Allianz Vojtech Kosík

„Prispôsobenie“ škody poistke aj zatajovanie chorôb

Aj v minulom roku sa niektorí klienti snažili pri hlásení „prispôsobiť“ vznik poistnej udalosti svojej poistnej zmluve. Napríklad snahou zmeniť príčinu vzniku škody alebo zatajiť niektoré skutočnosti. Aby totiž ušetrili, volia často lacnejší variant poistenia a nepoistia si najfrekventovanejšie riziko. Napríklad stret s iným vozidlom alebo náraz do prekážky sa snažia nahlásiť ako stret so zverou, prípadne zavinenie iným vodičom z jeho PZP. Alebo ako poškodenie vandalizmom. Častý bol aj výskyt prípadov navyšovania nákladov za škodu, snahy o opakované uplatnenie už vzniknutej škody alebo uplatňovanie škôd, ktoré vznikli ešte pred začatím platnosti poistenia. V životnom a úrazovom poistení bola najčastejším pokusom o podvod snaha uplatniť si nárok na plnenie za chorobu alebo úraz, ktorý vznikol buď pred uzatvorením poistnej zmluvy alebo iným spôsobom, ako popisuje poistený. Najčastejšie išlo o zatajenie predchorobia v dotazníku, ktorý poistený vypĺňa pri uzatváraní poistnej zmluvy. Poistení väčšinou zatajujú kardiovaskulárne choroby a ochorenia pohybového aparátu, najmä kĺbov a chrbtice.

Percento úspešnosti odhaľovania podvodovZdroj: TOUCHIT.sk
Percento úspešnosti potvrdených podozrení

Snaha obohatiť sa na zemetrasení

Po zemetrasení na východnom Slovensku v októbri minulého roka, ktoré klientom Allianzu spôsobilo takmer 2 000 škôd na majetku, sa našli viacerí, ktorí sa pokúšali uplatniť si staršie škody na svojej nehnuteľnosti. Najčastejšie takto hlásili popraskané múry, poškodené základy nehnuteľností a strešné konštrukcie, poškodenie omietok v interiéri aj na fasádach budov, poškodenie rámov dverí, zasklenia a tiež poškodenie kotlov, elektrického vedenia a kanalizácie v celkovej sume asi 60-tisíc eur, ktorú sa Allianzu podarilo uchrániť. Obhliadkami na mieste a šetreniami detektívi Allianzu zistili, že väčšinou išlo o sadanie základov, prirodzené opotrebenie vekom a dlhodobým používaním stavby a jej vybavenia či dlhodobé podmývanie vodou. Allianz mal aj hlásenia poškodení stavieb v lokalitách, kde neboli namerané žiadne alebo len veľmi mierne otrasy. Títo poistení chceli zneužiť ústretovosť poisťovne k svojim klientom v čase vzniku prírodnej katastrofy v nádeji, že v množstve nárokov sa tie ich neoprávnené stratia. Dva týždne po zemetrasení tak napríklad nahlásil poistený upchanie odpadového potrubia vodným kameňom, ktorý sa mal uvoľniť v dôsledku zemetrasenia. Oprava bola možná iba vykopaním a výmenou potrubia. Keďže škoda bola mimo epicentra otrasov, pri šetrení sa zistilo, že nejde o následky zemetrasenia, ale o dlhodobé upchávanie potrubia tuhými zvyškami splaškov, spôsobené najmä nedostatočným vyspádovaním potrubia.

Opakované padanie televízorov

Detektívi Allianzu riešili aj kuriózny prípad vo veľkosklade so spotrebnou elektronikou. Firma postupne v mene svojich zamestnancov nahlásila 10 poistných udalostí, ktoré sa stali v krátkom časovom slede a vždy rovnakým spôsobom. Podľa hlásenia zamestnanec prevážal na vysokozdvižnom vozíku paletu s televízormi a svojou neopatrnosťou poškodil vždy jeden kus televízora. Nasledovalo tak deväť rovnakých hlásení, vždy v mene iného zamestnanca. Po preverení sa zistili nezhody v informáciách o časoch vzniku a časoch prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Doklady vykazovali znaky manipulácie s údajmi o vzniku škody aj falšovania podpisov zamestnancov na vyhláseniach o zavinení. V skutočnosti škodu totiž spôsobil len jeden zamestnanec. Jeho poistka však nepokrývala celú vzniknutú škodu v hodnote 18-tisíc eur a zamestnávateľ sa snažil uplatniť si ju z poistných zmlúv ďalších 9 zamestnancov.

Klamstvo odhalil Google Street View

Poškodený si chcel z poistenia zodpovednosti stavebnej firmy uplatniť poškodenie základov a obvodového múra rodinného domu vplyvom stavebných prác na vedľajšom pozemku. Porovnaním fotiek na Google Street View v Allianz zistili, že jeho stavba bola poškodená už pred začatím stavebných prác u suseda. Pravdepodobne išlo o dlhodobý vplyv dažďovej vody, ktorá podmývala základy budovy. Poškodený vlastné poistenie nemal, preto sa pokúsil škodu v hodnote 8 000 eur zvaliť na stavebné práce na vedľajšom pozemku.

Len pripomíname, že poisťovací podvod je trestný čin, za ktorý hrozí sadzba od 8 do 15 rokov. Len za minulý rok má Allianz rozpracovaných celkovo 13 trestných oznámení za pokusy o podvod.

Zdroje: vlastné, Allianz

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.