Používanie mobilných služieb bez roamingových poplatkov bude obmedzené.

Európsky parlament dnes odsúhlasil zrušenie poplatkov za roaming v rámci Európskej únie. Stane sa tak k 15. júnu 2017. Od tohto dátumu budeme v rámci krajín Európskej únie telefonovať, SMS-kovať a využívať mobilný internet za rovnaký poplatok ako v „domovskej“ krajine. Aspoň počas určitej doby.

K zrušeniu roamingových poplatkov totiž nedôjde úplne. Operátori budú aplikovať tzv. „fair use policy“ (FUP). Tento pojem je určite dobre známy mnohým používateľom internetu, ktorým operátor spomaľuje prenosovú rýchlosť po prečerpaní určitého objemu dát. V prípade roamingu sa nebude spomaľovať, avšak po prečerpaní FUP minút / SMS správ / dát sa budú opäť účtovať dodatočné poplatky. Server Lupa.cz uviedol, že sa spomínali také návrhy ako 40 minút telefonovania, 40 SMS a 80 MB dát ročne. Takýto objem dát bez problémov prenesiete za deň, minúty vám vydržia trochu dlhšie. Európsky parlament však ešte stále dohaduje detaily, ktoré sa týkajú „fair use policy„, takže veríme, že výsledok bude lepší.

Na druhej strane, ceny za používanie mobilných služieb (aj s roamingovými poplatkami) v zahraničí budú nižšie. Už od 30. apríla 2016 bude platiť nový roamingový cenník – cena mobilných služieb bude počítaná z „domáceho“ základu a roamingového príplatku. Cena za používanie mobilných služieb v EÚ sa navýši maximálne o 5 centov za minútu odchádzajúceho hovoru, 2 centy za SMS a 5 centov za 1 MB dát. Tieto ceny sú uvedené bez DPH. Príplatky za prichádzajúce hovory v krajinách EÚ budú špecifikované neskôr.

Je pravdepodobné, že tieto príplatky budú platiť aj po 15. 6. 2017. Operátori ich budú účtovať po prekročení FUP limitu.

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit