Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou – Výskumný ústav spojov spustil ostrú prevádzku nekomerčnej webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internetu. Záujemcovia si môžu po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od telekomunikačných operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú pevný prístup k internetu. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori. Podľa doterajších skúseností RÚ s prevádzkou porovnávača, RÚ, široká verejnosť a vzájomná konkurencia medzi operátormi vytvárajú efektívnu kontrolu správnosti zobrazovaných údajov a zvyšujú kvalitu tejto nezávislej služby.

Záujemcovia o internetové pripojenie doteraz nemali možnosť v takomto rozsahu na jednom mieste prostredníctvom nezávislej webovej stránky vyhľadať a porovnať ponuky poskytovateľov internetového pripojenia. Pred spustením do ostrej prevádzky prebehlo testovanie zo strany operátorov a následne testovanie verejnosťou. RÚ sa počas testovania stretol s vecnými návrhmi na skvalitnenie služby a pozitívnymi reakciami verejnosti a operátorov. RÚ aj touto formou všetkým ďakuje za spoluprácu. Telekomunikační operátori majú tri možnosti pridávania a aktualizovania informácií: automatizovanou aktualizáciou, manuálnym načítaním celej ponuky a manuálnou drobnou úpravou produktov a dostupnosti. Verejnosť môže na porovnávač pristupovať prostredníctvom odkazu z webovej stránky RÚ. Dizajn je jednoduchý, prispôsobený dizajnu stránky RÚ. Telekomunikační operátori aj verejnosť majú možnosť v prípade potreby elektronicky kontaktovať administrátora.

Webová stránka obsahuje poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Webová stránka okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispeje k rozvoju súťaže na trhu.

RÚ porovnávačom cien nadväzuje na svoje doterajšie aktivity a na aktivity svojho predchodcu, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). Medzi aktivity, ktoré sa v tom čase tešili popularite verejnosti bolo publikovanie zoznamu lokalít, kde bolo možné pripojenie k internetu v cene do 250 Sk a  publikovanie zoznamu bezplatných hotspotov. TÚ SR a neskôr RÚ publikovali rôzne pomôcky, upozornenia a porovnania pre užívateľov elektronických komunikačných služieb.

Značky: