Keď sa povie slovo torrent, mnohí si predstavia tony filmov a nelegálneho obsahu, ktorý sa dá stiahnuť cez internet. Je to bohužiaľ tak, hoci táto sieť nebola primárne určená na sťahovanie pochybného obsahu z internetu. Nakoniec aj slovné spojenie „z internetu“ je tak trochu mätúce. Lepšie povedané z počítačov iných používateľov. Ako to teda je s tým legálnym a nelegálnym obsahom a ako táto sieť funguje?

Doslovný preklad tohto pojmu znamená „bystrinka“. Potôčik, ktorý tečie, v tomto pojme interpretuje dáta tečúce internetom. Všeobecne môžeme predpokladať, že torrentové siete prinesú väčšiu rýchlosť, sčasti aj spoľahlivosť. Najmä ak ide o známy obsah. Nie všetko tu ale nájdete. Závisí na tom, čo sa v tejto sieti nachádza. Konkrétne na počítači zväčša domácich používateľov. Desať rokov starý obsah možno nájdete na oficiálnej stránke alebo nejakom internetovom archíve, no na torrente už byť nemusí. Pretože daný súbor už používatelia nemajú na počítači a vymazali ho.

Torrentová sieť na distribúciu legálneho hudobného obsahu

 

Ako to funguje?

Torrent je zároveň prípona súborov, ktoré obsahujú informácie a ďalšie metadáta o tom, kde sa nachádza tracker teda server koordinujúci sťahovanie celého súboru. Súbory totiž nesťahujete z jedného miesta. Sťahujete ich z viacerých počítačov. Podľa toho, kde všade sa daný súbor nachádza. V torrentovom súbore sú údaje o veľkosti obsahu, na ktorý sa odkazuje, tiež hash všetkých blokov. To je informácia, aby sa zabezpečilo konzistentné stiahnutie bloku a mali ste istotu, že sú dáta neporušené. Typicky môže byť jeden film rozdelený na desiatky, stovky až tisíce blokov.

Jeden z nich sťahujete od niekoho v Českej republike, iný kus bloku zase z USA atď. Skrátka tam, kde sa súbor nachádza. Na to, aby aplikácia vedela súbor použiť, potrebuje adresu trackera. Koordinačného servera, kde sú uložené adresy klientov s daným obsahom. Na základe toho bude váš počítač vedieť, kam sa pripojiť a čo sťahovať. Niektorí torrentoví klienti už vedia sťahovať aj bez tohto nazvime ho primárneho tracker servera a používajú tzv. distribuovaný tracker. To sa deje vtedy, keď je pôvodný tracker nedostupný.

The Pirate Bay – server, ktorý je podľa autorských organizácií rodiskom všetkého zla – torrentov.
Na lepšie ozrejmenie dopĺňame, že takýto server v skutočnosti dáta neobsahuje, len sa na ne odkazuje. Aj preto sa v médiách objavujú správy o tom, ako sa rôzne organizácie na dodržiavanie autorských zákonov snažia zastaviť činnosť nejakého servera. Často ide práve o tracker, ktorý si plní úlohu smerovej tabule. Na ňom žiadne filmy, hudba ani iný obsah nie je. Je vždy na počítači konkrétnych používateľov.

Cez túto sieť sa ale nesťahujú len filmy. Okrem toho, že film nutne nemusí byť nelegálny. Linux je operačný systém, ktorý sa dá stiahnuť práve cez túto sieť. Na stránke na stiahnutie konkrétnej distribúcie si zvolíte použitie torrentu namiesto klasického stiahnutia cez prehliadač. Do počítača sa vám stiahne malý, v tomto prípade 65 kB súbor. Otvoríte ho cez aplikáciu uTorrent. Tá zistí, o aký obsah by malo v súbore ísť a ponúkne vám jeho uloženie na disku. Keby ste takto sťahovali nejaké hudobné súbory, budete ich vidieť všetky, takisto aj ich zoradenie v adresárovej štruktúre. Ak teda nejakú majú a tvorca torrentu ich tak umiestnil. Ak pôjde o jeden súbor RAR, takisto to uvidíte.

Ubuntu priamo na svojej stránke umožňuje rôzne typy sťahovania ISO obrazu operačného systému

Odosielanie a prijímanie

Sťahovanie linuxovej distribúcie cez klienta uTorrent

Torrentový protokol je založený na tom, že vy sťahujete a zároveň posielate iné bloky súboru ďalej, ak ho už máte v počítači. Tracker sa na základe informácií o sťahovaných súboroch aktualizuje. Preto, keď sa pokúsi niekto ďalší sťahovať povedzme nejakú linuxovú distribúciu, bude môcť časť ISO obrazu sťahovať aj od vás. Tým získavate tzv. ratio. Hodnotu symbolizujúcu pomer toho, koľko dát ste odoslali a koľko stiahli. Všeobecne je ideálne dodržiavať hodnotu 1, v kruhoch torrentových používateľov sa za slušnosť považuje 1,5.

Netreba sa toho obávať. Klient umožní zdieľať len torrentové súbory. Neznamená to, že ostatní vidia, čo máte na disku. Proces prebieha automaticky a nie sú vidieť ani iné súbory registrované v torrentovej sieti. Vždy sa sťahuje len ten obsah, ktorý odpovedá metadátam v torrentovom súbore. Ako ste už zrejme pochopili, nie každý musí mať celý súbor. Napríklad nami sťahovaná distribúcia Linux Ubuntu Mate 16.04 je rozdelená na 3315 častí (blokov). To znamená, že sa stiahne, ak niektoré bloky u rôznych používateľov chýbajú. Protokol je navrhnutý tak, aby ste stiahli blok aj vtedy, keď sa sťahoval z iného počítača. Ten môže mať používateľ vypnutý a blok sa stiahne z inej krajiny. Skrátka odtiaľ, odkiaľ je v danej chvíli dostupný.

Linux nájdete aj na trackeroch, kde je všetko ostatné. Teda aj nelegálny obsah

Torrent je výborný nápad, bez prikrášľovania slúži najčastejšie na prenos nelegálneho obsahu.
Používatelia, ktorí majú súbor úplne celý, sa označujú ako Seederi. Sú nosnou časťou každého torrentu. Je totiž najväčšia šanca, že súbor stiahnete celý vtedy, keď ho má aspoň niekto kompletný. Čím viac seederov, tým lepšie. Na udržanie života torrentu stačí jeden seeder, no ten nemusí mať zapnutý počítač pár dní a vy sa k súboru nedostanete. Bude vám chýbať napríklad časť blokov. To by v prípade filmu znamenalo čierny obraz toľko sekúnd / minút, koľko blokov a teda dát by vám chýbalo. V prípade chýbajúcich blokov nášho ISO inštalačného súboru by to znamenalo jeho poškodenie a nemožnosť použitia.

Otvorenie súboru s príponou .torrent

Tí, čo súbor nemajú celý, sú označovaní ako Leecher (pijavica). Aj od nich sťahujete bloky. Vzhľadom na vyššie popísané by sme teoreticky nepotrebovali ani jedného seedera s kompletným súborom na jeho počítači. Avšak musela by tu byť súhra náhod, aby jednotliví leecheri mali také bloky, že keď ich postupne od nich nasťahujete, vo výsledku dostanete všetky do seba zapadajúce časti daného súboru. Tento postup je prakticky nereálny. Navyše riskujete, že pri takýchto stavoch torrentov pôjde o podvrhy a súbory s vírusmi. Takže keď stiahnete celý súbor a ponecháte si ho na disku na mieste, kde ste ho pôvodne stiahli alebo k nemu následne v klientovi určíte novú cestu, stáva sa z vás seeder.

Torrent alebo server?

Keď má daný torrent dostatok seederov, môžete využiť vysokú rýchlosť sťahovania. Tú však musia zároveň povoliť aj oni. V klientovi na použitie tejto siete je možné definovať maximálnu rýchlosť sťahovania a odosielania dát. Je to vhodné najmä vtedy, keď obsah sťahovať chcete, no zároveň potrebujete normálnu rýchlosť internetového pripojenia pre vaše iné činnosti. Tiež musia mať seederi aj leecheri povolenú vysokú rýchlosť uploadu. V praxi dopredu neviete, či bude rýchlosť sťahovania vyššia cez torrent alebo cez server, kde je tradične uložený celý súbor.

Ako nájsť torrent?

Na internete nájdete rôzne server-trackery so zoznamom torrentov. Stačí použiť vyhľadávač. Následne na týchto serveroch zadáte kľúčové slovo obsahu, ktorý chcete nájsť a zobrazia sa výsledky s možnosťou stiahnutia. Okrem iného tu ale vidíte aj to, koľko je v danom torrente súborov, jeho celkovú veľkosť a tiež to, koľko ľudí ho má celý a koľkí len časť z obsahu.

Vytvorenie torrentu

Vy môžete torrent aj vytvoriť. Všetko prebieha cez aplikáciu a je to rovnako jednoduché, ako sťahovanie. Samozrejme, torrent vytvárate zo súboru alebo súborov, ktoré máte kompletné. Môžete tak šíriť čokoľvek. Tento spôsob ale nenahrádza zdieľanie cez cloudové služby a disky, nakoľko by sa k vášmu obsahu dostali aj iní používatelia. Tí, ktorí by náhodou trafili názov alebo jeho časť vášho torrentu na trackeri.

Verdikt

Linux Tracker na vyhľadávanie linuxových distribúcií

Torrent nie je len o nelegálnom obsahu. Okrem linuxových distribúcií tu nájdete aj hry. Tie si legálne zakúpite a datadisky prípadne iný obsah sa sťahuje prostredníctvom tejto siete. Neraz nemusíte tušiť, ako si hra stiahne ďalší obsah. Napríklad Jamendo je hudobný tracker, ktorý distribuuje hudbu pod licenciou Creative Commons. Na sťahovanie Linuxu je najjednoduchšie použiť tracker linuxtracker.org, na ktorom vyhľadáte vami žiadanú distribúciu. Nemusíte ísť na stránku konkrétnej z nich a hľadať možnosti jej stiahnutia cez torrent.

Upozorňujeme, že sťahovanie nelegálneho obsahu cez torrent je viditeľné a vidí ho nielen váš operátor. Použitie torrentovej siete je v poriadku, sťahovanie seriálov a filmov je v rozpore s autorskými právami.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.