ESETu dôveruje viac ako 110 000 000 používateľov.

Používate prehliadač Google Chrome? Všetci používatelia tohto prehliadača sú chránení technológiou ESET na detekciu internetových hrozieb. Detekčná technológia tohto antivírusového výrobcu vo výsledku chráni viac ako 600 mil. používateľov.

Email je aj v roku 2018 stále najviac využívaný spôsob na zavírenie počítača.

Michal Jankech a predstavenie najdôležitejších technológií ESETu

LiveGrid – technológia založená na cloude, ktorá výrazne pomáha odhaliť nebezpečné kódy. Je založená na spolupráci všetkých používateľov. Počítače používateľov antivírusov ESETu posielajú údaje tohto typu a tak spolu komunikuje viac ako 110 000 000 počítačov. Nie sú odosielané žiadne osobné dáta. Je to technológia na anonymnú analýzu vzoriek.

Strojové učenie (machine learning) – technológia určená na automatické rozpoznávanie rizík, nielen na základe kódu ale aj jeho správania. Jej počiatky siahajú až do roku 2006. Systém na triedenie vzoriek. Zisťuje, či sa na seba podobajú a zatriedi ich napríklad ako podozrivé ale nie priamo nebezpečné.

Human Expertise – vlastné vírusové laboratórium na analýzu hrozieb a hľadaní riešení. Práve toto oddelenie sa podieľa na tom, ako vo výsledku vyzerá strojové učenie.

Súčasťou podnikovej ochrany je aj Advance Memory Scanner, ktorú si firma nechala patentovať. V jednoduchosti povedané, keď sa súbor začne replikovať do pamäte, skener ho rozpozná a zničí. Nechýba ochrana proti ransomvéru, exploit blocker na ochranu proti zraniteľnostiam systému. Užitočné vtedy, keď je známe slabé miesto v systéme, no výrobca OS ešte neposkytol opravu.

Ondrej Kubovič s vysvetlením, ako funguje Machine Learning od ESETu

Ďalšou ochranou je Botnet Protection. Antivírusové riešenie zistí, či je počítač súčasťou nejakého botnetu (počítačov, ktoré môžu byť na diaľku zneužité hackermi.

Najčastejšie problémy a obavy používateľov

  • Ransomware
  • Cielené útoky a hacking
  • Zákazníci majú staré systémy, ktoré ale nutne potrebujú, napríklad Windows XP v priemyselnom stroji
  • Obava rozpočtového oddelenia, že IT bezpečnosť je len výdavok navyše a reálne nič neprináša
  • Nepozorní používatelia. Nedávajú pozor a zapríčinia zraniteľnosť systému

ESET Enterprise Inspector (Novinka)

Odhalí špecializované kódy, ktoré spia a nie sú aktívne. Zaktivizujú sa až pri špecifických vlastnostiach – pripojenie do vybranej siete, prítomnosť vybraných dát na danom počítači. Technológia izoluje napadnutý počítač zo siete. Funguje na úrovni oprávnení podobne ako operačný systém, takže dokáže rozpoznať všetko, čo systémom prejde. Umožňuje používateľom definovať vlastné detekčné pravidlá. Nasadenie tejto technológie je možné priamo u zákazníka alebo v cloude.

Technológia, ktorá ukáže presne, čo sa stalo. Zobrazí kompletný priebeh nákazy. Od kliknutia na prílohu v emaily, cez tajné spustenie príkazového riadku nejaký wordovským makrom až po finálny útok, ktorý zapríčinil skript.

ESET Security Management Center (Novinka)

Verzia 7 obsahuje integrovaný Enterprise Inspector & Dynamic Threat Defense. Vhodné pre zákazníkov, ktorí potrebujú automatizovať procesy z ktoréhokoľvek miesta. Vhodné na nastavenia nových počítačov bez zásahu administrátora.

Fotografie: Ondrej Macko

Prečítajte si aj:

Šifrujeme súbory s ESET Endpoint Encryption

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.