Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prestoje sú nepriateľom každého majiteľa priemyselnej prevádzky a najhoršie sú práve tie neočakávané.

Ich dôvodom môže byť prakticky čokoľvek od náhlej poruchy výrobnej linky až po vážnu závadu elektromotora. Zamerali sme sa na praktické tipy, ako minimalizovať výskyt prestojov v dôsledku nefunkčnosti elektromotora.

Elektromotory sú vo všeobecnosti považované za veľmi spoľahlivé pohonné zariadenia. Treba ale dodať, že ani elektromotorom z Elektromotory Ostrava okolí sa nevyhýbajú závady, ktoré môžu spôsobiť drahý a nepríjemný prestoj. Napokon, podľa viacerých odhadov stráca každý podnik v priemere 15 až 20 % produktivity len v dôsledku neočakávaných prestojov. Keďže časť príčin spôsobujúcich prestoj môže spočívať aj v elektromotoroch, oplatí sa poznať tipy, vďaka ktorým sa zlyhaniu elektromotora vyhnete.

Udržiavajte okolie elektromotora v čistote

Podmienky, v akých je elektromotor prevádzkovaný majú zásadný vplyv na jeho životnosť a prevádzkové vlastnosti. Aj z tohto dôvodu sú pre každý typ elektromotora uvádzané špecifické podmienky, ktoré si s vami prejde každý zodpovedný dodávateľ. Kým výrobca a dodávateľ, akým je Elektromotor Liberec je povinný oboznámiť vás s prevádzkovými podmienkami, vašou povinnosťou by malo byť ich dôsledné dodržiavanie.

Pravidelne preto sledujte teplotu okolia, parametre elektromotora počas prevádzky, majte tiež pod kontrolou vlhkosť a prašnosť. Dôležité je tiež v bezprostrednom okolí elektromotora zabezpečiť cirkuláciu vzduchu a minimalizovať riziko vzniku vibrácií.

PriemyselZdroj: elements.envato.com
Priemysel

Vykonávajte záťažové skúšky

V drvivej väčšine prípadov sú záťažové skúšky indikované po fáze inštalácie. Je dôležité zistiť, ako elektromotor pracuje pri rôznych stupňoch zaťaženia, či nedochádza k jeho prehrievaniu, vysokej hlučnosti alebo nadmerným vibráciám. Častou chybou ale býva, že jediný záťažový test, ktorý elektromotor počas svojej prevádzky absolvuje, je práve ten po inštalácii. Prebiehať by totiž mali pravidelne, aspoň raz ročne, ak si častejší interval nevyžadujú špecifické prevádzkové podmienky.

Treba počítať s tým, že dôkladné testovanie môže zabrať aj 24 hodín a vyžaduje si nielen časovú, ale aj finančnú investíciu. Ak sa pomocou testovania aj v spolupráci s dodávateľom Elektromotor Olomouc  podarí odhaliť problém už v počiatku, tak takáto investícia sa vám veľmi rýchlo vráti.

Zaveďte program preventívnej údržby

Elektromotory, prevodovky ale aj frekvenčné meniče by ste mali zahrnúť do plánov preventívnej údržby. Tá v porovnaní s bežnou údržbou prebieha nie reaktívne, ale proaktívne, čo znamená, že jej dôsledným dodržiavaním je možné účinne predchádzať prestojom v dôsledku porúch. Skôr ako implementujete zásady preventívnej údržby, je dôležité stanoviť si presný plán servisných činností, komunikovať s výrobcom, resp. dodávateľom zariadenia, napríklad Elektromotory Plzeň a okolí, a samozrejmosťou sú aj prehľadne spracované správy o údržbe. Plán preventívnej údržby by ste navyše mali pravidelne aktualizovať podľa prevádzkových potrieb.

Preventívna údržbaZdroj: elements.envato.com
Preventívna údržba

Značky: