Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prebiehajúca pandémia poznačila celkové fungovanie spoločnosti, ako aj jej ekonomické správanie. V súvislosti so situáciou, v ktorej sa nachádzame posledné mesiace, je téma tvorby finančnej rezervy nanajvýš aktuálna.

Poštová banka prináša ľuďom, ktorí majú záujem sporiť si na pravidelnej báze a nasporené financie aj výhodne zhodnocovať, nový produkt. Pri zriadení osobného Užitočného účtu ponúka sporiaci produkt s úrokom vo výške 5,5 % ročne. Tento úrok je garantovaný počas celej doby sporenia. Navyše, k novootvorenému Užitočnému účtu zriadenému spolu s Užitočným sporením počas kampane získa klient odmenu až do výšky 50 eur  ako prvý vklad od Poštovej banky na svoje nové sporenie.

Atraktívny úrok s lákavou odmenou 

Užitočnému sporeniu pripravila Poštová banka aj atraktívnu odmenu až do výšky 50 eur. Stačí si založiť v Poštovej banke spolu so sporením aj nový Užitočný účet a pravidelne sporiť vo výške od 10 – 50 eur mesačne. Výška odmeny, ktorá sa pripíše klientovi na Užitočné sporenie, je rovnaká ako tá, ktorú si bude každý mesiac sporiť, maximálny povolený vklad je 50 eur mesačne. Užitočné sporenie bude k dispozícii na všetkých obchodných miestach Poštovej banky a vybraných obchodných miestach Slovenskej pošty. Tým Poštová banka potvrdzuje, že chce byť bankou prvej voľby pre ľudí z regiónov a menších miest.

Nový produkt ide v línii so stratégiou banky, ktorá chce prinášať jednoduché, transparentné a dostupné produkty.  „Chceme, aby naše produkty prinášali klientom reálne benefity a zároveň im zjednodušovali život. Pripravili sme Užitočné sporenie, ktoré motivuje  pravidelne sporiť a pomáha klientom postupne si tvoriť finančnú rezervu. Garantovaný úrok 5,5 % ročne pritom ponúka naozaj zaujímavé úročenie,“ vysvetľuje Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka OZ Poštová banka. „Postavili sme ho tak, aby ho mohol využívať naozaj každý, kto má záujem sporiť. Navyše, vďaka širokej sieti obchodných miest, ktorú máme, bude dostupný vo všetkých regiónoch Slovenska,“ dodáva.

Jasné a jednoduché pravidlá

K jednému Užitočnému účtu je možné získať jedno Užitočné sporenie. Výška mesačného sporenia závisí od možností klienta, ten si môže vybrať sumu od 10 až do 50 eur. Úrok 5,5 % ročne je pre každého a jeho výška je garantovaná počas celej doby sporenia. Rovnako si klient môže vybrať dobu viazanosti, buď 12, alebo 24 mesiacov. Navyše, klient neplatí žiadny poplatok za zriadenie a vedenie sporenia.

Značky: