Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) upozorňuje v predvianočnom období na zvýšený nárast podvodov v online prostredí 
  • Podľa najnovšieho prieskumu ľudia podceňujú aj bezpečnosť mobilnej komunikácie, čo vedie k úniku citlivých údajov a  iným útokom v elektronickom prostredí 
  • ASMOS zdôrazňuje nedostatočné povedomie v oblasti informačnej bezpečnosti a vydáva preto prvé pravidlá bezpečného používania mobilov a mobilných aplikácií (nielen) pri predvianočnom nakupovaní  

Ľudia sa s príchodom predvianočných nákupov presúvajú do online priestoru čoraz intenzívnejšie. Nákup cez internet alebo využívanie mobilných aplikácií na komunikáciu je pohodlnejší a rýchlejší, má však svoje bezpečnostné riziká. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Ardaco sa 26,2 % ľudí vyjadrilo, že bezpečnosť komunikácie je pre nich menej dôležitá alebo úplne nerozhodujúca.

Podľa Asociácie mobilných operátorov sú čísla z prieskumu varovné.  „Nielen pre ľudí, ale aj pre nás a pre štát hrajú tieto čísla kľúčovú úlohu. Slovensko je v nelichotivom stave. Sme presvedčení, že spoločným úsilím potrebujeme výrazne podporovať digitálnu infraštruktúru na Slovensku, a to aj vzdelávaním v otázkach bezpečnosti, obzvlášť zraniteľných skupín.“ 

Z prieskumu tiež vyplynulo, že mladí ľudia vo veku 18-34 rokov najčastejšie používajú nezabezpečené aplikácie Facebook a Messenger (84 %), WhatsApp (55,3 %) a Instagram (47,3 %). Tým, že nie sú chránené a trávia na nich veľa času, sú ľudia častejšie vystavení podvodom a hrozbám. „Potrebujeme zabezpečiť, aby bola digitálna infraštruktúra v dobrej kondícii a ľudí neohrozovala. Chceme sa viac zaujímať o to, ako ľudí motivovať k tomu, aby svoju bezpečnosť považovali za prioritu,“ vyzýva ASMOS. 

Nákupy v mobilných aplikáciách, na sociálnych sieťach a v e-shopoch vedú k zvýšenému impulzívnemu správaniu a odovzdaniu citlivých údajov podvodníkom. Asociácia mobilných operátorov Slovenska upozorňuje, že pred zvýšeným nárastom rôznych foriem zneužívania údajov a iných kyberútokov  sa treba dostatočne chrániť. Upozorňujú, že svoje správanie treba mať zodpovedne pod kontrolou, základom je používanie dostatočne silných a jedinečných hesiel, autorizácia platieb či dvojstupňové overenie prihlásenia. Pre správu hesiel je vhodné používať aplikáciu – password manager. 

Spoločnosť Business Email Compromise (BEC) upozorňuje, že jednou z najvýnosnejších kategórií počítačovej kriminality zostávajú aj v tomto roku podvody, ktoré sú založené zvyčajne na phishingu – podsunutí odkazu na napodobeninu stránky, ktorá si vyžiada údaje o platobnom prostriedku užívateľa alebo požiada o schválenie falošnej transakcie.  

Pri bežnom používaní internetu podľa Eurostatu až 40 % Slovákov nakupuje počas Vianoc cez internet nábytok a tovar do domácností a elektroniku kupuje cez internet až štvrtina ľudí. „Pri komoditách, ktoré sú finančne náročnejšie, môže byť takáto rana pre peňaženku bolestivá. Ešte bolestivejšie však je, že podvodníci zneužívajú nielen vaše peniaze, ale najmä údaje, ktoré majú omnoho vyššiu hodnotu.“ dodáva ASMOS.

Asociácia vydáva preto Pravidlá bezpečného používania internetu pri predvianočných nákupoch, ktoré si zopakujte pred každým nákupom cez mobil:  

1. Overte si, či nakupujete u oficiálneho predajcu značky alebo certifikovaného sprostredkovateľa.

Ak si nie ste istý, využite recenzie od predchádzajúcich zákazníkov alebo využite porovnávače cien. Overte si, či je adresa stránky správna a či sú stránky zabezpečené (https://) a používajú správny certifikát (je možné overiť napríklad cez ikonu zámku uvedenú naľavo od adresy stránky v prehliadači). 

2. Plaťte iba cez  platobnú bránu podporovanú vašou bankou.

Transakciu vždy overte u vašej banky, napríklad vo výpise transakcií v internet bankingu. V prípade pochybnosti v transakcii nepokračujte. Pre internetové platby môžete využívať aj virtuálne platobné karty, ktoré sú v ponuke viacerých bánk. 

3. Transakciu potvrďte autorizáciou iba vo vašej banke, nereagujte na neoverené e-maily – spamy.

Je potrebné kontrolovať adresy odosielateľa a súlad obsahu komunikácie najmä v prípade, ak obsah správy vzbudzuje podozrenie (gramatické chyby, nesprávne preklady, pokus o vyvolanie časovej tiesne alebo nátlaku, požiadavka na úhradu dodatočného poplatku napr. za doručenie alebo colné prejednanie, odkaz smeruje na zvláštne adresy). V prípade, ak správa vyzýva na pripojenie sa na stránky e-shopu, neklikať na zaslaný odkaz, ale zadať oficiálnu adresu obchodu do prehliadača samostatne. Takisto v žiadnom prípade nenechávajte svoje zariadenie nezablokované bez dozoru vo verejnom prostredí a po vykonaní nákupu sa hneď zo stránky odhláste.   

4. Nikde neuvádzajte vaše osobné údaje.

Na nákupy nepoužívajte verejnú Wi-Fi a v žiadnom prípade nepoužívajte nezabezpečenú Wi-Fi sieť. Ak potrebujete ponuku použiť ihneď, využite mobilné dáta.

5. Ak vám niečo nesedí, jednoducho si ponuku odpustite alebo preverte u iného dodávateľa.

Rozvaha je v dobe neprehľadných ponúk na nezaplatenie. Zaujímajte sa o základy  bezpečnosti na internete a dbajte na ich dodržiavanie aj vo svojom okolí. Pýtajte sa najzraniteľnejších, svojich starých rodičov, detí, alebo tým, ktorí často podľahnú tlaku a ponúknite im svoju pomoc s nákupom.  

Značky: