Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S rastúcimi požiadavkami podnikov sa zvyšuje potreba efektívne zvládať nielen interné procesy, ale tiež rýchlo komunikovať s externými aplikáciami.

Prepojenie s externými aplikáciami je dnes kľúčovým aspektom pre efektívne riadenie podniku. Každý, kto ERP systém používa alebo stojí pred jeho výberom, bude skôr či neskôr potrebovať systém napojiť na tretiu stranu. Môže ísť o e-shop, účtovný program, CRM platformu, obchodný či skladový systém alebo iný špecializovaný nástroj. Toto umožňuje napríklad softvér Money ERP. Aké sú jeho hlavné výhody?

Flexibilné možnosti integrácie Money ERP

Jednou z hlavných výhod Money ERP je jeho flexibilita v integrácii s rôznymi systémami. Money ERP umožňuje veľmi jednoduchý export dát do Excelu, ktorý je pre firmy základným nástrojom. Výsledkom exportu je dátový súbor na následnú prácu a vizualizáciu dát. S Excelom dokáže pracovať mnoho ďalších systémov. Excelové súbory je do systému Money ERP možné aj importovať a spracúvať ich. Najčastejšie ide o import dát katalógových kariet, cenníkov a podobne.

Medzi zložitejšie spôsoby patrí napojenie cez API. Klasické API je pasívny prvok, ktorý čaká na prichádzajúcu komunikáciu. Ďalej je v Money API klient, ktorý, naopak, zo systému dáta odosiela. Používateľ si môže sám určiť, aké dáta sa majú odosielať a kedy sa majú odosielať. Typickým príkladom je vybavenie objednávky z e-shopu. Po prijatí objednávky systém automaticky pošle vďaka API klientovi informáciu o vybavení objednávky do e-shopu.

Obojsmerná komunikácia s ostatnými systémami

Veľmi často je riešenie komunikácie jednosmerné, t. j. jedna strana je aktívna a druhá len pasívne prijíma dáta. Prenos dát je nastavený na určitý časový interval, napr. raz za hodinu aktualizácia stavu objednávok. Obojsmerná komunikácia prenáša dáta vo chvíli, keď dôjde k udalosti, teda keď je to potrebné. Znamená to teda rýchlu výmenu dát a aktualizáciu. Toto oceňujú najmä e-shopy, ktoré tak môžu efektívne spravovať svoje zásoby a objednávať v reálnom čase. Prečítajte si, aké sú ďalšie výhody prepojenia e-shopu s Money ERP.

Prepojenie s CRM systémami, systémy na mieru a krabicové riešenia

Okrem e-shopu dokáže Money ERP komunikovať napríklad s CRM systémami, účtovnými systémami, hotelovými systémami, mzdovými riešeniami, riešením na riadenie výroby, skladovými systémami aj s riešeniami na mieru. Príkladom je OxyShop, K-System, Skylab a ďalšie.

Neustály rozvoj integračných možností

Money ERP neustále pracuje na rozširovaní svojich integračných možností a je otvorený pre akúkoľvek integráciu podľa požiadaviek zákazníkov. Aktívna komunikácia s dodávateľmi rôznych riešení umožňuje Money ERP zostať v popredí technologického vývoja a poskytovať podnikom najlepšie možné nástroje pre ich rast a rozvoj.

Značky: