Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Súčasná pandémia spôsobila, že veda a vedci sa vo väčšej miere dostávajú do pozornosti verejnosti. Podľa posledného prieskumu zameraného na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku, ktorý pre ocenenie ESET Science Award opäť zastrešila agentúra 2muse, sú vedci najdôveryhodnejšími osobnosťami spomedzi tých, ktoré sa k téme pandémie vyjadrujú. Oproti minulému roku narástla aj skupina ľudí, ktorí považujú povolanie vedca za dôležité pre spoločnosť. Vysvetliť rolu vedcov v spoločnosti a predstaviť výnimočné osobnosti vedy je tiež cieľom ocenenia ESET Science Award, ktoré vstupuje do svojho tretieho ročníka a otvára nominačnú fázu. Nominácie sú otvorené od apríla do 17. mája 2021 na stránke esetscienceaward.sk.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo v roku 2019 z iniciatívy Nadácie ESET. Jeho súčasťou sú tri kategórie – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov vedeckých kategórií aj tento rok vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny. Laureátmi ocenenia sú špičkoví vedci pôsobiaci na Slovensku, doterajšími laureátmi hlavnej kategórie sú Ján Tkáč a Fedor Šimkovic. Nominovať výnimočných vedcov a pedagógov môžu vedecké a vzdelávacie inštitúcie do 17. mája na stránke www.esetscienceaward.sk.

Vedec tento rok dôležitejší

Podľa reprezentatívneho prieskumu vnímania vedy a vedcov na Slovensku, ktorý každoročne organizuje Nadácia ESET, povolanie vedca považuje za dôležité viac ľudí ako minulý rok. Kým v roku 2020 ho medzi tri najdôležitejšie povolania zaradilo 19 % opýtaných, v tomto roku ho 22,1 % opýtaných považuje za jedno z najdôležitejších. V medziročnom porovnaní vzrástla aj skupina ľudí, ktorá považuje za dôležité povolanie lekára (83,7 %).  „Aj keď okolnosti, za ktorých si ľudia začínajú viac uvedomovať prínos vedy, nie sú priaznivé, teší nás, že sa dostáva do ich povedomia. Posledný rok ukázal jej kľúčovú úlohu v spoločnosti. Aj preto ostáva mottom nového ročníka ESET Science Award myšlienka „veda je nádej“, ktorá vystihuje to, ako by sa spoločnosť mohla na vedu pozerať,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Nové tváre vedy

Udalosti posledného roka tiež spôsobili, že verejnosť spoznala mená slovenských vedcov. Kým minulý rok respondenti vo veľkej miere nevedeli spontánne uviesť jediného slovenského vedca, tento rok až 17 % opýtaných spontánne uviedlo Pavla Čekana, ktorý stál za prvými PCR testami vyvinutými na Slovensku. Verejnosť tiež považuje vedcov za najdôveryhodnejšie osobnosti spomedzi tých, ktoré sa verejne vyjadrujú k zdravotníckym a epidemiologickým aspektom pandémie. Borisovi Klempovi z Biomedicínskeho centra SAV, ktorý minulý rok získal aj Cenu verejnosti v rámci ocenenia ESET Science Award, dôveruje až 76 % opýtaných, Pavlovi Čekanovi, zakladateľovi firmy MultiplexDX, dôveruje 70 % ľudí a Vladimírovi Krčmérymu 69 %. Na druhej strane, aj podľa tohto prieskumu, politickým predstaviteľom dôveruje najmenej ľudí.

Z prieskumu tiež vyplýva, že len 33 % opýtaných respondentov súhlasí, že úspechy slovenskej vedeckej obce sú dostatočne známe širokej verejnosti. A práve vzbudiť v ľuďoch záujem o vedu a predstaviť výnimočné vedecké osobnosti pôsobiace na Slovensku je aj cieľom ocenenia ESET Science Award, ktoré vstupuje do svojho tretieho ročníka. „Sme veľmi radi, že mená slovenských vedcov sa dostávajú do povedomia ľudí. Veríme, že aj tento rok k tomu prispejeme a ľuďom na Slovensku  predstavíme zaujímavé vedecké aj pedagogické osobnosti, ktorých práca nerozvíja len oblasť ich výskumu, ale má aj významný impakt na našu spoločnosť,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

Vybrané fakty z prieskumu:

  • 22, 1 % respondentov radí vedcov medzi tri najdôležitejšie povolania pre našu spoločnosť
  • Najdôveryhodnejšie osobnosti, ktoré sa vyjadrujú k zdravotníckym a epidemiologickým otázkam pandémie:
    • Boris Klempa – 76 % respondentov mu úplne alebo skôr dôveruje
    • Pavol Čekan – 70 % respondentov mu úplne alebo skôr dôveruje
    • Vladimír Krčméry – 69 % respondentov mu úplne alebo skôr dôveruje
  • 17 % respondentov spontánne uviedlo Pavla Čekana ako osobnosť súčasnej vedy
  • 33 % respondentov úplne alebo skôr súhlasí, že úspechy slovenskej vedeckej obce sú dostatočne známe širokej verejnosti 

Informácie o prieskume:

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 16. – 18. februára 2021. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

 

Značky: