Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ITAPA už po 22-krát vyhlasuje prestížnu súťaž Cena ITAPA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou konferencie Jesenná ITAPA 2023. Hlavným cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť prínos inovatívnych projektov v oblasti digitalizácie a modernizácie spoločnosti. Uzávierka prihlášok je 15. septembra 2023.

Cena ITAPA je už dlhé roky aj referenčným ocenením. Mnohé z projektov, ktoré sa do súťaže prihlásili, dokázali presvedčiť nielen odbornú porotu, ale zaujali aj investorov či verejný sektor. Cena ITAPA je jednou z najlepších príležitostí prezentovať akýkoľvek zaujímavý projekt pred relevantným publikom a to bez ohľadu na jeho veľkosť či náročnosť.

Autori alebo zadávatelia môžu svoje projekty prihlásiť do súťaže najneskôr do 15. septembra 2023. Cena ITAPA sa v roku 2023 vyhlasuje opäť v dvoch kategóriách – Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti a Najinovatívnejší projekt.

Do prvej kategórie sa môžu prihlasovať projekty, ktoré využívajú nové technológie, čím posúvajú digitalizáciu spoločnosti ďalej. Ide napríklad o riešenia na elimináciu byrokracie, zlepšenia zdravia obyvateľov, skvalitnenia životného prostredia a podobne. Do druhej kategórie sa môžu prihlasovať projekty, ktorým technológie umožnili inovovať procesy tak, aby zmenili výrobu, spracovanie ekonomických údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, energetiku, spôsob vzdelávania či efektivitu využívania zdrojov, príp. ďalšie oblasti záujmu.

„Súťaž Cena ITAPA vyhlasuje ITAPA už od roku 2002, keď vznikla samotná platforma ITAPA. V tejto prestížnej súťaži oceňujeme inovatívne projekty digitalizácie spoločnosti,” uviedol Michal Ivantyšyn, výkonný riaditeľ ITAPA.“ Aj vďaka tejto súťaži sme videli množstvo skvelých projektov, ktoré posunuli Slovensko vpred. Sme presvedčení, že uznanie v podobe Cena ITAPA pomáha inšpirovať aj druhých.”

Víťazom minulého ročníka súťaže bol v prvej kategórii projekt ePN (elektronická práceneschopnosť), ktorý pre Sociálnu poisťovňu a NCZI vytvorilo konzorcium partnerov pod vedením spoločností ASSECO, NESS a Lynx.

V kategórii Najinovatívnejší projekt sa stal víťazom ROWES – systém inteligentného riadenia zimnej údržby, kde zadávateľom projektu bola Správa ciest BSK a realizátorom SOFTEC, s.r.o. spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Cena ITAPA je pravidelnou súčasťou konferencie Jesenná ITAPA 2023 (20.  –  23. 11. 2023) a výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom Galavečere ITAPA 2023 v posledný deň konferencie. Všetky potrebné informácie o Cene ITAPA, ako aj o konferencii Jesenná ITAPA 2023 nájdete na www.itapa.sk.

Značky: