Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vedec patrí na Slovensku medzi najdôležitejšie povolania, aj keď ešte stále v prestíži výrazne zaostáva za povolaním lekára. V prieskume, ktorý realizovala agentúra 2muse pre ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award každý piaty respondent zaradil vedca medzi tri najdôležitejšie povolania. Respondenti však vnímajú aj nedostatočné podmienky na výskum, vrátane nízkeho finančného ohodnotenia.

Povolanie lekára považuje za dôležité pre spoločnosť až 81 % obyvateľov Slovenska. Povolanie vedca vníma ako veľmi prínosné 19 % respondentov, pričom 72 percent opýtaných ho považuje aj za príťažlivé. Je to najmä pre možnosť skúmať veci a objavovať niečo nové. „Vzdelávanie, veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo podceňované. Preto nás teší, že postavenie vedkyne a vedca má v očiach verejnosti vysoký kredit. Dá sa predpokladať, že vplyvom súčasnej pandémie bude vnímanie role vedy ešte rásť,“ hovorí Richard Marko, CEO spoločnosti ESET. Lekár, hasič a vedec/výskumník patria medzi tri povolania, ktoré respondenti označili ako povolania, ktoré v sebe najlepšie kombinujú dôležitosť pre spoločnosť s vlastnou atraktivitou.  „Pre vedu a výskum na Slovensku je dôležité, aby bolo povolanie vedca atraktívne pre mladých ľudí. Máme dostatok schopných študentov, ktorých potrebujeme nadchnúť pre poznanie, a takýmto spôsobom posilniť na Slovensku znalostnú ekonomiku,“ dodáva Richard Marko.

Vedci formujú názory Trom zo Štyroch Slovákov

Na Slovensku 67 % obyvateľov tvrdí, že sa zaujíma o vedecké informácie. Drvivá väčšina z nich čerpá informácie z internetu a zo spravodajstva (online médiá, TV a rozhlas). Až 75 % obyvateľov Slovenska hovorí, že vedecké názory a poznatky vplývajú na ich názory. „Je pozitívnou správou, že väčšina obyvateľov deklaruje, že dôveruje vedcom a akceptuje vedecké fakty. Zároveň čelíme množstvu neoverených a často zámerne skreslených informácií. Potrebujeme preto ďalej pracovať na tom, aby ľudia mali jednoduchý prístup k overeným vedeckým zisteniam a vedeli ich odlíšiť od výmyslov,“ hovorí Richard Marko. Najviac si Slováci cenia vedecké informácie pri zdraví a technológiách.

Renomé vedcov v prínose pre spoločnosť je už dnes veľmi vysoké, nadpriemerne narástlo najmä medzi seniormi. O veľkom význame vedy pre rozvoj spoločnosti je presvedčených 92 % obyvateľov, pričom vo veku 65+ toto presvedčenie za posledný rok vzrástlo o 12 %. O 14 % viac seniorov očakáva, že vedci budú prichádzať s inováciami.

Až 86 % ľudí je presvedčených, že Slovensko musí zapracovať na zlepšení postavenia vedy a vedcov. „Je preto nevyhnutné približovať prácu vedcov a vedkýň na Slovensku. My sa v tomto smere snažíme upozorňovať na skupinu excelentných vedcov a pedagógov prostredníctvom ocenenia ESET Science Award, ktoré zároveň vysvetľuje ich dôležitú rolu pre spoločnosť,“ približuje Paulína Böhmerová, ktorá vedie ocenenie ESET Science Award.

Aj tento rok sa bude ocenenie  udeľovať v troch kategóriách – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Je určené štyrom vedným oblastiam: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy. Slávnostný galavečer s vyhlásením laureátov je naplánovaný na 14. októbra 2020, resp. sa termínom prispôsobí aktuálnej epidemiologickej situácii.

Informácie o prieskume:

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 11.-16.2.2020. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk

Značky: