Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) uskutočnilo v spolupráci s agentúrou AKO veľký prieskum verejnej mienky o kybernetickej bezpečnosti. Aké zariadenia používajú Slováci najčastejšie? Akým spôsobom kontrolujú rodičia svoje deti na internete? Ako hodnotia Slováci svoje zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok priniesol prieskum. 

Uskutočnili sme historický prvý prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť z základné informácie o digitálnych zručnostiach a bezpečnostnom povedomí bežných ľudí na Slovensku. Dlhšie  neboli dostupné oficiálne štatistiky, ktoré by identifikovali používanie výdobytkov modernej digitálnej doby slovenskými domácnosťami. Rozhodli sme sa preto zmapovať aktuálnu situáciu a priniesť základné dáta o aktuálnom stave, ” povedal generálny riaditeľ KCCKB, Ivan Makatura

To je jeden z dôvodov, prečo sa KCCKB rozhodlo vykonať v spolupráci s renomovanou agentúrou AKO prieskum, ktorý by kontext kybernetickej bezpečnosti z istého pohľadu prepojil aj s vybavením domácností a zároveň by sa dopytoval na zručnosti, či znalosti vo využívaní digitálnych zariadení.

Prieskum sa uskutočnil od 20.4 do 28.4 2022 na vzorke 1000 respondentov metódou CAWI. Medzi hlavné zistenia prieskumu patrila malá znalosť základných výrazov z oblasti kybernetickej bezpečnosti. 
Treba o týchto témach informovať menej odborne. Vždy sa smejeme, že v Amerike sa všetko počíta na násobky dĺžok futbalových štadiónov, ale má to svoj význam. Teraz som v dopravnom servise počul, že na moste je diera o veľkosti štyroch práčok, ale ono to funguje, lebo si to vedia predstaviť všetci. Treba túto rétoriku aplikovať aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti,” doplnil výkonný riaditeľ spoločnosti AKO, Václav Hřích. 

KCCKB preto plánuje podobné prieskumy uskutočňovať pravidelne s cieľom zachytiť trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Hlavné zistenia prieskumu:

  • Až 90,5% opýtaných uviedlo, že v ich domácnosti je najpoužívanejší mobilný telefón s prístupom na internet, nasledoval prenosný počítač (77,0%), inteligentný televízor (55,2%) a tablet (51,4%). Menej ako polovica opýtaných má v domácnosti stolový počítač (46,0%), inteligentné hodinky (32,9%), diaľkové ovládanie domácich spotrebičov (32,2%), inteligentná chladnička (8,7%), inteligentné osvetlenie (8,3%), hlasový ovládač (Google Assistant, Alexa) (7,0%) a iné inteligentné zariadenie do domácnosti (6,3%). 
  • Až 22,8% opýtaných uviedlo, že svoj mobil používajú viac ako 6 hodín denne, ďalších 22,2% uviedlo, že ho používajú 3-6 hodín denne. Notebook je využívaný v menšej miere (10,1% uviedlo viac ako 6 hodín, 12,6% uviedlo 3-6 hodín). Osobný (stolový) počítač je využívaný približne rovnako v dvoch najvyšších kategóriách (8,5% uviedlo 6 a viac hodín, 13,0% uviedlo 3-6 hodín), avšak oproti notebooku je väčšia skupina tých, ktorí ho síce v domácnosti majú, ale nepoužívajú ho (osobný počítač nepoužíva 15,2% notebook len 9,4%).  
  • Len 22,0% opýtaných, ktorí žijú s deťmi do 18 rokov uviedlo, že v ich domácnosti sú používané nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore. 76,4% uviedlo, že takéto nástroje u nich nie sú používané a zvyšných 1,6% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť. Nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore častejšie používajú skôr tí, ktorí majú deti vo veku do 12 rokov, pri tých, ktorí majú staršie deti je kontrola už menej častá. Najväčšia časť opýtaných (42,3%) uviedla, že pri kontrole využíva reštriktívny režim (čiže obmedzenie času a aktivít, ktoré dieťa môže vykonávať). Nasledoval monitorovací režim (čiže sledovanie aktivít dieťaťa) – 28,2%. Kombináciu monitorovania a obmedzenia aktivít uplatňuje 25,4% opýtaných.
  • Opýtaní mali zhodnotiť vlastné znalosti a zručnosti o kybernetickej bezpečnosti. Až 12,7% opýtaných uviedlo, že nemá žiadne znalosti o kybernetickej bezpečnosti. 33,4% opýtaných svoje znalosti zhodnotilo ako slabé. 45,1% ich zhodnotilo ako priemerné a len 8,8% svoje znalosti a zručnosti považuje za vysoké.      

  • Respondentom bolo tiež predložených 7 výrazov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a bolo zisťované, či im rozumejú. Najčastejšie deklarovali, že rozumejú výrazom: spam (86,0%), trojan (51,5%), cloud (51,1%). Menej ako polovica opýtaných rozumie výrazom autentifikácia (47,5%), malvér (44,5%), phishing (41,3%), eID (28,1%).

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.