Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Modernizovať svoje fungovanie chcú pomocou nových digitálnych nástrojov viac ako dve pätiny malých a stredných firiem v rodinných rukách, vyplýva to z aktuálnej štúdie spoločnosti Mastercard. Avšak 28 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že si nie sú istí tým, aké riešenia by boli pre nich najvhodnejšie. Medzi ďalšie faktory, ktoré brzdia rýchlejšiu digitalizáciu rodinných firiem, patrí neistota okolo ochrany súkromia a úrovne zabezpečenia.

Plných 99 percent všetkých európskych firiem tvoria malé a stredné podniky,[1] pričom väčšinou ide o rodinné firmy. Len o niečo viac ako tretina z týchto rodinných firiem má však pocit, že sú veľmi dobre pripravené na fungovanie v podmienkach digitálnej ekonomiky. Firmy v rodinných rukách sa pritom prechodu do digitálneho sveta, ktorý výrazne urýchlila pandémia covid-19, prispôsobovali v minulých rokoch veľmi rýchlo. Napríklad skoro polovica z nich začala vo väčšej miere využívať digitálne platby.

„Aby viac malých a stredných firiem – a predovšetkým tých rodinných – mohlo prosperovať v súčasnom stále sa meniacom svete, potrebujú dodatočnú podporu. Bez zabezpečenia takejto podpory riskujeme, že tak obľúbené malé miestne firmy nebudú schopné reagovať na dopyt svojich zákazníkov a nedokážu si zachovať potrebnú konkurencieschopnosť. Spoločnosť Mastercard už teraz poskytuje nejakú formu podpory štyrom z piatich malých európskych firiem a rozhodne v tom bude prostredníctvom širokej ponuky svojich riešení, zdrojov a digitálnych nástrojov, pokračovať aj naďalej,“ hovorí Mark Barnett, prezident spoločnosti Mastercard Europe.

Vplyv rodinných vzťahov 

Fungovanie rodinnej firmy so sebou prináša aj špecifické komplikácie, ktoré môžu snahy v oblasti digitalizácie sťažovať. Jedným z problémov je neochota k zmene. Niektorí zamestnanci (27 percent) majú pocit, že ich malá firma nie je dostatočne otvorená potrebným zmenám a bránia sa novým veciam. Za rezistentnejšie voči novinkám sa väčšinou považujú staršie generácie. Unikátnym aspektom činnosti rodinných firiem je aj nutnosť riešiť vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny. Pätina respondentov v prieskume zmienila, že práve osobné vzťahy s príbuznými sú najväčšou prekážkou v prevádzke firmy. Podľa rovnakého podielu opýtaných je ďalším častým sporným bodom nástupníctvo vo vedení firmy.

Podpora pre rodinné firmy

Rodinné firmy ďalej často v prieskume uvádzali, že na to, aby mohli ďalej rásť, potrebujú viac informácií a prístup k školeniam a mentoringu. Viac ako dve pätiny z nich prejavili túžbu modernizovať svoju činnosť lepším uplatňovaním dostupných digitálnych nástrojov. Z toho jasne vyplýva, že medzi rodinnými firmami existuje záujem o rozširovanie schopností a snaha držať krok s dobou. Nato je však potrebné, aby takéto firmy mali dostatočne ľahký prístup k potrebnej pomoci, čo otvára možnosti poskytovateľom zodpovedajúcich služieb. Medzi takéto spoločnosti patrí aj Mastercard, ktorý nedávno predstavil v susednom Česku program Strive Czechia na podporu drobného podnikania. Program podporí rozvoj programov mentoringu a školení pre podnikateľov, ktorí vďaka nemu získajú zadarmo prístup k poradenstvu ušitému na mieru ich potrebám.


[1] Európska komisia, 2019, Annual Report on European SMEs 2019/2020

Značky: