Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kľúčovou schopnosťou IT administrátorov sú všeobecné zručnosti pri riešení problémov 

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedla, že v rámci jej prieskumu takmer polovica predajcov spoločnosti odpovedala, že hlavnou výzvou pre IT administrátorov je dnes udržať krok s najnovšími technológiami. IT pracovníci aktuálne využívajú prevažne MSP nástroje na vzdialenú správu a monitoring či backup, ale musia sa začať adaptovať na rýchlo sa rozvíjajúci segment MSSP nástrojov na poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti.

V súčasnosti sme svedkami dramatického tempa rozvoja nových technológií, ako je napríklad umelá inteligencia (AI). Ich využívanie kybernetickými útočníkmi núti poskytovateľov riadených služieb (MSP) reagovať a pridávať najmodernejšie MSSP nástroje na efektívnu ochranu svojich zákazníkov. Avšak záujem učiť sa nové technológie je až na treťom mieste požiadaviek určených IT administrátorom. Ich najviac oceňovanými schopnosťami sú všeobecné zručnosti pri riešení problémov a dostatočné skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou.

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • Podľa 45 % českých a slovenských predajcov je najväčšou výzvou udržanie kroku s najnovšími technológiami, podľa 40 % ochrana pred útokmi a podľa 10 % dodržiavanie stále zložitejších predpisov.
  • Najviac žiadanými zručnosťami IT administrátorov sú:

1. Všeobecné riešenie problémov;

2. Znalosti a skúsenosti s kyberbezpečnosťou;

3. Záujem o nové technológie;

4. Schopnosť komunikácie a spolupráce.

  • 47 % IT administrátorov dnes najviac využíva MSP nástroje vzdialenej správy a monitoringu (RMM), 44 % nástroje na ochranu firemných dát a 6 % nástroje kybernetickej bezpečnosti.
  • Z MSSP nástrojov je dnes najviac odporúčaná ochrana koncových bodov (EDR), firewall a ochrana sietí a skenovanie zraniteľností & patch management.

„Aj keď podľa nášho prieskumu využíva prioritne MSSP nástroje na poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti iba 6 % opýtaných, ide o veľmi dynamický a rýchlo rastúci segment,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „To môže niektorým MSP poskytovateľom robiť problémy, pretože to pre ich IT administrátorov znamená udržať krok s novými a často veľmi komplexnými technológiami. Preto sme svedkami rastúceho záujmu o služby typu N-able MDR, ktoré s využitím externého SOC tímu umožňujú aj menším MSP poskytovateľom ponúkať komplexné služby schopné čeliť najnovším hrozbám.“

Značky: