Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po úspešnom druhom ročníku súťaže ENTER Programiáda, v ktorom si žiaci základných a stredných škôl zmerali sily v programovaní za pomoci micro:bitu, vyhlasuje Telekom už jej tretí ročník.

Na svojich originálnych projektoch, ktoré budú riešiť spoločenský problém, môžu začať žiaci základných škôl a osemročných gymnázií pracovať za pomoci svojho učiteľa informatiky už teraz. Vypracované projekty, ktoré sa budú uchádzať o víťazstvo v súťaži ENTER Programiáda, je možné prihlásiť do konca marca 2024.

Podmienky prihlásenia projektov do Programiády

Prvým krokom k účasti v súťaži je vytvorenie maximálne 5-členného súťažného tímu. Súťaž bude tento rok prebiehať v jednej kategórii: Žiaci 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií (prima – kvarta).

Micro:bity sú vynikajúca učebná pomôcka pre deti vo veku od 8 do 14 rokov. Preto sme sa v nasledujúcom ročníku  zamerali na žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci môžu vďaka nim zostavovať zaujímavé projekty a hravou formou sa zoznamujú so základmi programovania, ktoré sa dajú využiť aj v bežnom živote. Vďaka svojim projektom vytvárajú funkčné a použiteľné modely, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť v prospech spoločnosti,“ vysvetľuje manažérka spoločenskej zodpovednosti Telekomu, Tatiana Švrčková.

Účastníci si sami zvolia tému projektu, ktorá bude upozorňovať a riešiť celospoločenský problém. Cieľom projektov je za pomoci mikropočítača micro:bit vytvoriť pozitívny dopad na jednu z vybraných oblastí.

Súťažiaci sa môžu sa zamerať na oblasti:

 • Zdravotníctvo
 • Životné prostredie
 • Vzdušný priestor
 • Prírodné vedy
 • Pomoc znevýhodneným
 • Iná oblasť

Po určení témy sa tím pustí do prípravy a vypracovania svojho projektu. Dôležitým aspektom projektu je jeho podrobný návod na realizáciu. Je nevyhnutné, aby sa každý člen tímu podieľal na projekte rovnako a pracoval na ňom samostatne, bez aktívnej asistencie učiteľa informatiky. Učiteľ plní v projekte výhradne poradnú funkciu.

ENTER Programiáda je nielen súťažou technických a prezentačných zručností, ale aj platformou, kde môžu mladí ľudia objavovať a rozvíjať svoje vášne pre technológie a inovácie. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tejto cesty a aktívne podporovať budúce generácie technologických lídrov. Veríme, že práve podpora digitálneho vzdelávania, tímovej práce a kritického myslenia je kľúčom k tomu ako viesť deti k podnikavosti, iniciatívnosti a tvorivosti,“ uviedol Mladen Mitič, riaditeľ B2C divízie Telekomu.

Predstavenie projektu prostredníctvom video vizitky

Podmienkou zapojenia projektu do súťaže je nakrútenie videa o svojom projekte. Video má byť nakrútené na šírku a má mať dĺžku približne 2 minúty. Hodnotí sa aj jeho kreativita a originalita. Video musí obsahovať predstavenie tímu, popis problému, ktorý projekt rieši, stručný popis riešenia a ukážku funkčnosti riešenia. Cieľom videa je čo možno najlepšie odprezentovanie vytvoreného projektu. Pri jeho nakrúcaní je potrebné dbať na to, aby bol zvuk aj obraz v prijateľnej kvalite a aby, boli všetky požadované informácie dobre viditeľné a počuteľné. Po dokončení projektu, nahrá zodpovedný učiteľ informatiky projekt na internetovú stránku https://enter.study Počas tretieho ročníka ENTER Programiády je čas na vytvorenie a nahranie projektu najneskôr do 31. marca 2024.

Mobilný telefón pre študentov a notebook pre učiteľov

Na čo sa môžu tešiť úspešní tvorcovia projektov? Výherné tímy žiakov na prvých troch pozíciách si odnesú moderný mobilný telefón Samsung Galaxy A23 5G. Bez výhry neostanú ani samotní učitelia, ktorí svojim zverencov odovzdali dobré mierené rady, boli ich mentormi a pomohli im dostať sa na rebríček víťazov. Pre nich je pripravený Notebook HP 250 G10 Silver.

Časový harmonogram ENTER Programiády:

 • 11.12.2023 – vyhlásenie súťaže
 • 01.01.2023 – 31.03.2024 – registrácia a nahratie vypracovaných projektov
 • 01.04.2024 – 30.04.2024 – hodnotenie projektov hodnotiacou komisiou
 • 10.05.2024 – vyhlásenie 5 finalistov
 • Jún 2024 – osobná prezentácia postupujúcich projektov, finálne kolo hodnotenia a vyhlásenie výsledkov

 Viac informácií a inšpiráciu v podobe víťazných projektov z minulého roka nájdete na webe https://enter.study/

Značky: