Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Inteligentná podložka, ktorá monitoruje základné životné funkcie pacienta a umožňuje zdravotníckemu personálu nepretržite monitorovať viacerých pacientov naraz z jedného miesta. Umelá inteligencia, ktorá pomáha opísať mamografiu. Výcvik záchranárov pomocou virtuálnej reality. Je toto vzdialená budúcnosť zdravotnej starostlivosti? Nie.

Všetky tieto riešenia už pomáhajú. A mnoho ďalších. S viac ako deväťdesiatimi modernými digitálnymi riešeniami  sa môžete zoznámiť prehľadne a na jednom mieste formou virtuálnej prehliadky Digitálnej nemocnice na https://digitalni-nemocnice.com/#/sk. Odbornými garantmi sú Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Poliklinika Banská Bystrica a Univerzitná nemocnica Martin.

„Malo by byť úplne jedno, či pôjdete o jednej ráno do nemocnice na okraji republiky, alebo do najväčšej nemocnice v hlavnom meste. Vždy by ste mali dostať rovnako kvalitné ošetrenie a rovnako kvalitne stanovenú diagnózu. Dnes to tak nie je, ale riešenia existujú, a jedným z nich je umelá inteligencia,“ hovorí Matěj Misař, spoluzakladateľ start-upu Carebot.Carebot vyvíja umelú inteligenciu, ktorá pomôže lekárovi v priebehu sekundy určiť, aký je nález hrudníka pacienta, a označiť jeho polohu. Toto riešenie je tiež súčasťou virtuálnej prehliadky Digitálnej nemocnice.

„Zdravotníctvo a najmä nemocnice poskytujú široký priestor na implementáciu nových technológií a IT riešení. Práve inovácie, by mohli byt aj na Slovensku silným motivátorom pre zmenu v zdravotníctve, tak v oblasti atrahovania finančných a ľudských zdrojov, ako aj nástrojom zvyšovania medicínskej a ekonomickej efektívnosti,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Moderné nástroje poskytujú zdravotníckym zariadeniam mnoho výhod, ako je úspora času, peňazí a zlepšenie existujúcich procesov. Univerzitná nemocnica Martin sa veľmi aktívne zapája do procesov digitalizácie zdravotníctva. Byť garantom projektu Digitálna nemocnica je pre nás výzvou a zároveň príležitosťou prostredníctvom ktorej môžeme aj my prispieť k identifikácií nových, moderných riešení zlepšujúcich a optimalizujúcich procesy v slovenskom zdravotníctve. Verím, že naše skúsenosti a referencie môžu vďaka tomuto projektu pomôcť viacerým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri výbere digitálnych nástrojov zlepšujúcich medicínske i nemedicínske procesy, ktoré v nemocniciach prebiehajú,” hovorí Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, manažér projektu „Nová univerzitná nemocnica“ Oddelenia rozvoja a strategických investícií.  

Nové technológie prinášajú pacientom presnejšiu diagnostiku a pohodlnejší kontakt s lekármi. Zdravotnícky personál získava moderné technológie pre efektívnejšiu liečbu a administratíva presunutá do online prostredia šetrí čas a umožňuje riešiť dôležité veci kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

„Umelú inteligenciu využíva český prístroj Aireen, ktorému stačí 30 sekúnd na to, aby analýzou snímok očnej sietnice uskutočnil podrobnú diagnóza pacienta“, vysvetľuje Jan Hlaváček, riaditeľ spoločnosti Aireen, a dodáva: „Toto neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie vykonáva napríklad sieť očných kliník Neovize k screeningu diabetickej retinopatie, čo je ochorenie hroziace viac ako jednému miliónu diabetikov v Českej Republike.“

„Keď sa ocitneme v úlohe pacienta, každý z nás si želá, aby mu lekári a sestričky poskytli tú najlepšiu starostlivosť. Ich časové možnosti sú však obmedzené, preto treba hľadať priestor na zníženie administratívnej záťaže zdravotníckeho personálu a k automatizácii úkonov,“ vysvetľuje Lenka Axlerová, ktorá sa v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko venuje spolupráci s verejným sektorom, a dodáva: „Cieľom Digitálnej nemocnice je prehľadne a na jednom mieste ukázať, aké riešenia sú nemocniciam k dispozícii už teraz. Každé zdravotnícke zariadenie si môže vybrať riešenia presne podľa svojich vlastných potrieb a možností.“

„Digitalizácia zdravotníctva zažíva bezprecedentný rozmach po celom svete. Projekt Digitálne nemocnice by mal ukazovať práve na prekonávanie bariér a možnú zmenu rigidných procesov pomocou moderných technológií,“ dopĺňa námestník informačných technológií Fakultnej nemocnice Olomouc, Ing. Antonín Hlavinka.

Digitálne nemocnice zahŕňajú inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti od tridsiatich technologických spoločností. Hlavným iniciátorom projektu je česko-slovenský tím Microsoft a spoločnosť Infocom. Podrobné informácie o projekte, prehľad technologických riešení a zoznam firiem sú k dispozícii na: digitalni-nemocnice.com.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.