Hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd v roku 2015 bola nedostatočná pozornosť vodičov za volantom a telefonovanie.

Na následky dopravnej nehody za posledný rok zahynulo až 259 Slovákov, pričom toto číslo sa každoročne zvyšuje. Boj proti používaniu mobilných telefónov za volantom začali v prvom rade zákonodarcovia prostredníctvom rôznych sankcií, okrem polície prejavila iniciatívu aj spoločnosť Dobremobily, s. r. o., ktorá okrem predaja, servisu a výkupu mobilných telefónov myslí aj na ich zodpovedné používanie.

Podľa niektorých vedcov je používanie mobilného telefónu za volantom ešte nebezpečnejšie ako šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Riziko nehody zvyšuje až na štvornásobok. „Legislatíva nedokáže prinútiť šoférov, aby ich oči sledovali len a len cestu pred nimi, to nejde. Spoločnosť Dobremobily.sk, s.r.o sa preto rozhodla podporiť bezpečnosť na cestách novou celoslovenskou kampaňou Nepoužívaj mobil za volantom, aby vyzvala vodičov k vyššej zodpovednosti. Hoci má kampaň najmä edukatívny charakter a nie je zameraná na výkon, určite ju budeme v budúcnosti opakovať,“ hovorí marketingový manažér Mgr. Martin Köteleš z Dobremobily.sk.

Podľa zákona o cestnej premávke „vodič nesmie počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „hands free“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla“. Používanie mobilných telefónov za volantom sa však netýka len telefonovania, ale aj písania či čítania SMS správ alebo e-mailov, ktoré si vynucujú priamu obsluhu týchto zariadení a tým aj zvýšenú pozornosť práve im.

Proti používaniu mobilného zariadenia za volantom bojujú mnohé vyspelé krajiny a na podporu zodpovednosti vodičov vznikajú rôzne kampane aj v zahraničí. Napríklad novozélandská Transport Agency spustila kampaň na Youtube, ktorou oslovuje verejnosť, aby sa nevenovali textovým správam za volantom. V susedných Čechách prebehla podobná rozsiahla kampaň „Ruce na volant“ na podporu zvýšenej pozornosti vedeniu motorového vozidla taktiež.

VEDELI STE, ŽE:

  • Za telefonovanie za volantom môže policajt na mieste uložiť blokovú pokutu 60 eur, v správnom konaní sa trest môže vyšplhať až na 100 eur.
  • Najčastejšími príčinami nehôd na Slovensku sú nedostatočná pozornosť vodiča riadeniu vozidla, telefonovanie, neprimeraná rýchlosť jazdy a nesprávny spôsob jazdy
  • Porušenie povinností vodiča, kam radíme aj nedostatočné venovanie sa vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke, napríklad aj kvôli telefonovaniu, malo minulý rok na svedomí až 5 536 nehôd z celkového počtu 11 783 dopravných nehôd spôsobených vodičom
  • Hlavnou príčinou úmrtí ľudí vo veku od 15 do 29 rokov sú dopravné nehody