Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Brány pre inovatívne riešenia IT nadšencov a odborníkov sa opäť otvorili. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Campus Cowork pokračuje v  realizácii  hackathonov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Dvojdňové podujatie v bratislavskom Binariu štartuje dnes a tentokrát je zamerané na pomoc Ministerstvu kultúry SR. Až 11 šikovných IT tímov z celého Slovenska hľadá riešenia ako najefektívnejšie nastaviť, inovovať a aktualizovať registre kultúrnych subjektov.

„Hackathony dávajú jedinečnú šancu kreatívnym študentom a odborníkom či IT nadšencom prinášať inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie, ktoré pomôžu ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy, obciam aj VÚC a v konečnom dôsledku zlepšia život občanov. Najnovší hackathon je zameraný na hľadanie spôsobu, ako vytvoriť a na pravidelnej báze aktualizovať registre všetkých subjektov z prostredia kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Teší ma, že pri tomto type podujatí pomáhame nielen s hľadaním inovatívnych riešení pre digitalizáciu štátnej správy, ale tiež, že víťazné nápady pomáhame pretaviť do reality,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva investícií Ivan Ivančin.

Vlastníkom témy hackathonu “Registre kultúrnych subjektov” je Ministerstvo kultúry SR, ktoré v súčasnosti nedisponuje registrom všetkých existujúcich právnických osôb v danej  oblasti. Sťažuje to prijímanie opatrení, ako sa ukázalo napríklad po tom, čo celý svet, vrátane Slovenska, zachvátila pandémia Covid-19. Ministerstvo vtedy potrebovalo adresne smerovať štátnu pomoc, avšak nedisponovalo kompletným zoznamom oprávnených subjektov. Nejaké registre pre kultúrne subjekty už existujú, no nie sú kompletné, iné majú nízku naplnenosť a niektoré, ako napríklad pre sektor architektúry, dizajnu a herného priemyslu, neexistujú vôbec.

Cieľom hackathonu, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, je zabezpečiť, aby Ministerstvo kultúry a následne aj ďalšie inštitúcie verejnej správy mohli vykonávať informované rozhodnutia a prijímať špecifické opatrenia na základe kvalitných dát a analýz.

Ministerstvo kultúry SR je jedným z piatich úspešných žiadateľov minuloročnej výzvy, pre ktorých MIRRI SR v priebehu roka 2024 organizuje hackathony. Po tomto hackathone budú nasledovať podujatia pre Banskobystrický samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie, mesto Prešov a napokon Košický samosprávny kraj. Vývoj víťazných digitálnych riešení podporíme z plánu obnovy dohromady sumou 500 tisíc eur bez DPH.

Značky: