Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nový míľnik v pokrývaní optiky: 700 tisíc domácností
  • Nevídaná akcia: tri Nekonečné balíky pomohli Slovensku počas jari
  • Dve nové rodiny paušálov pre rezidenčný i biznis segment

„Rok 2020 otvoril pre našu firmu i celé Slovensko nové výzvy, ale som rád, že sa nám ich podarilo správne uchopiť. Uplynulé mesiace nás naučili solidárnosti a veríme, že sa nám ju podarilo preniesť na zákazníkov v náročnom období koronakrízy. Našou snahou bolo zaistiť im lepšiu zákaznícku skúsenosť i nové benefity, ktoré mohli využiť pre svoju prácu či vzdelávanie: nekonečné dáta počas troch mesiacov, voľný TV obsah či edukatívne videá, linky pomoci, to všetko prispelo k lepšiemu zvládnutiu pandémie. No aj počas tohto obdobia sme nepoľavili v našich ambíciách: naďalej sme pokrývali Slovensko optikou a aj počas koronakrízy sme inštalovali nové pripojenia. Dosiahli sme dokonca nový míľnik 700 tisíc pokrytých domácností. V máji sme uviedli nové portfólio paušálov pre rezidenčných zákazníkov i samostatnú biznis ponuku, ktoré už vychádzali aj z nových návykov. Ponúkajú oveľa viac dát, novú mieru flexibility a umožnia naplno dátovať v našich najlepších sieťach,“ uviedol Dušan Švalek, výkonný riaditeľ pre Slovensko v Skupine Slovak Telekom.

Zákaznícka skúsenosť je prioritou v každom čase

Prvotriednu zákaznícku skúsenosť chce Telekom doručiť cez budovanie top sietí a poskytovania kvalitných služieb, no prvý polrok 2020 ukázal príležitosť doručiť ju aj cez viaceré formy pomoci počas obmedzeného režimu fungovania krajiny kvôli koronavírusu.

Slovak Telekom umožnil domácnostiam na Slovensku ostať v spojení v tomto náročnom období a ponúkol im v prvom rade benefit Nekonečných dát na tri mesiace. Na pevných sieťach od mája do júla prebehlo dočasné zrýchlenie pripojení na optike i metalike všade tam, kde to bolo možné. Zákazníci mohli zadarmo využívať vyššie rýchlosti pri prijímaní i posielaní dát.

Medzi ďalšie benefity patrili voľné TV kanály a filmy vo videopožičovni, HBO Go na mesiac zadarmo, extra kredit pri dobíjaní Easy kariet, bezplatné volania na zdravotnícke linky či Online tlmočník v prevádzke 24 hodín denne.

Vyššiu zákaznícku skúsenosť Telekom reflektuje aj v nových paušáloch pre rezidenčných zákazníkov i firmy. Každý segment má samostatné portfólio, ktoré obsahuje sériu paušálov podľa rozličných potrieb. Dátovo nároční klienti si môžu vybrať z úplne nekonečných paušálov odstupňovaných v niekoľkých kategóriách. Biznis paušály obsahujú novinku v podobe osobného agenta
T-Master, ktorý ponúka prémiovú starostlivosť pre všetky segmenty.

Špičkové siete a nový míľnik pokrytia optikou

Aj popri náročnej situácii v krajine nepoľavil Slovak Telekom v pokrývaní Slovenska rýchlejšími pevnými sieťami. Optická sieť Telekomu prekročila nový míľnik 700 tisíc domácností. V regióne strednej Európy sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne napredujú s pokrývaním optiky. Slovak Telekom sa výrazne pričinil o ďalší rozmach v roku 2019 a rýchlym tempom pokračoval v prvom polroku 2020, pokrytie rástlo dynamicky dokonca aj počas mesiacov koronakrízy. Za uplynulých 18 mesiacov stúplo pokrytie takmer o 150 tisíc domácností a rast pokrytia optiky je významný pre budúcu prosperitu krajiny.

VDSL technológia je k dispozícii pre 684 tisíc domácností. V priebehu prvého štvrťroka 2020 už pokrytie optickou sieťou prekročilo aj pokrytie VDSL.

Pokrytie 4G sieťou dosiahlo k 30.6.2020 94,6% populácie Slovenska, pričom Slovak Telekom opäť pridal nové lokality s nadstavbou 4G+, a to mestá Brezno, Humenné, Ružomberok a ich okolie. Celkovo je už 4G+ sieť k dispozícii v 84 lokalitách po celom Slovensku.

Hlas cez 4G sieť, resp. technológia VoLTE je pre Telekom rovnako dôležitou prioritou pri tvorbe ponuky telefónov i v sprístupňovaní väčšiemu počtu zákazníkov. V priebehu prvého polroka pribudla podpora pre viac ako 30 modelov a aktuálne už Telekom podporuje 142 modelov od 12 výrobcov.

Špičkové siete Telekomu zvládli vyšší nápor zákazníkov a ich vyššie dátové nároky počas celého obdobia. Vďaka benefitu Nekonečných dát dosiahol Telekom historicky rekordnú prevádzku 8588 TB v apríli 2020, pričom už 95 percent prevádzky prebehlo v 4G sieti.

Prevádzkové ukazovatele

Pevná sieť

Počet TV zákazníkov už dosiahol 640 tisíc, nový rekord v Skupine. O takmer štyri percentá stúpol počet širokopásmových prístupov, už na 723 tisíc.

V tisícoch (vrátane DIGI)H1 2020H1 2019Medziročný nárast/pokles
Pevné linky8618540,8%
Širokopásmové prístupy7236973,7%
Zákazníci digitálnej TV6406232,7%

Mobilná sieť

K 30.6.2020 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 399 tisíc zákazníkov. Medziročný rast si pripísal najmä segment mesačných paušálov s rastom o tri percentá.

 v tisícochH1 2020H1 2019Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 3992 402-0,1%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 4171 3753,0%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet487578-15,9%
– z toho počet M2M SIM kariet49644910,4%

Poznámka: Údaj 2 399 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 290 tisíc zákazníkov.

Biznis výsledky

Počas prvých šiestich mesiacov 2020 dosiahla Skupina Slovak Telekom konsolidované výnosy na úrovni 372,4 milióna eur.

V miliónoch EURH1 2020H1 2019Medziročný nárast/pokles
Výnosy372,4375,3-0,8%
EBITDA (upravený)159,4162,6-1,9%

Z dcérskych firiem má najvyššie výnosy DIGI Slovakia19,25 milióna EUR.

Výnosy PosAm a Commander Services stúpli za prvý štvrťrok o 8 percent na  15,22 milióna EUR.

Značky: