Spoločnosť Uniphone, ktorá na Slovensku pripravuje spustenie prvého samostatného virtuálneho operátora s názvom Unimobile, preukázala minulý týždeň na pôde Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb funkčnosť svojej virtuálnej mobilnej siete. Pri demonštrácii firma predviedla možnosť volania, odosielania SMS a pripojenia do internetu z vlastných SIM kariet prostredníctvom GSM (2G) a UMTS (3G) siete.

Väčšina testov prebehla podľa očakávania úspešne, vrátane historicky prvého volania zo siete Unimobile na Český telekomunikačný úrad. Niekoľko nedostatkov, ktoré sa pri testoch ukázali a mali pôvod v našej sieti, sme vyriešili s naším dodávateľom technológie, spoločnosťou Null Team, ihneď na druhý deň,“ uviedol Michal Rybárik, konateľ spoločnosti Uniphone.

V rámci príprav na predstavenie novej ponuky mobilných služieb spoločnosť Uniphone v nedávnej dobe testovala aj volania z virtuálnej mobilnej siete Unimobile na tiesňové linky. „Chceme poďakovať pracovníkom ministerstva vnútra a jeho dodávateľskej spoločnosti Ericsson Slovakia, ktorí nám aj v čase mimoriadnej situácie s koronavírusom poskytli potrebnú súčinnosť. Nasledujúcim krokom má byť prepojenie našej siete so sieťou ministerstva kvôli prenosu niektorých údajov a správ súvisiacich s tiesňovými volaniami,“ vysvetlil M. Rybárik.

Pripojenie SIM kariet Unimobile do mobilných sietí prebieha zatiaľ prostredníctvom zahraničného roamingového partnera, a to aj pre pripojenie na Slovensku.

Dúfame, že v druhej polovici tohto roka budeme mať funkčné aj domáce roamingové prepojenia a nebude potrebné, aby sme ako slovenský operátor komunikovali s ostatnými slovenskými mobilnými sieťami cez zahraničie,“ dodal M. Rybárik. K tomu je potrebná súčinnosť slovenských operátorov, s ktorými aktuálne vedie Uniphone rokovania aj s cieľom zabezpečiť prepájanie volaní a SMS do siete Unimobile a tiež prenos čísiel. Termín sprevádzkovania plnohodnotných služieb virtuálnej mobilnej siete Unimobile závisí tiež od postupu regulačného úradu.

Hlavný zámer Uniphone-u je poskytovať telefónne služby veľkoobchodným spôsobom – v spolupráci s partnermi, napríklad s regionálnymi telekomunikačnými poskytovateľmi, ktorí môžu ponúkať mobilné služby pod vlastnou značkou. Poskytovateľmi telekomunikačných služieb ako doplnku k svojmu hlavnému biznisu sa týmto spôsobom môžu stať aj firmy z iných odvetví s maloobchodnou sieťou.

 

Značky: