Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Prvý štvrťrok 2023 ukazuje v plnej miere náročnú situáciu, do ktorej sme sa dostali vzhľadom na násobné vyššie ceny energií. Vnímame výrazný dopad na naše náklady, efekt dvojcifernej inflácie i množstvo ďalších faktorov. Aj napriek tomu plníme svoj záväzok voči spoločnosti, investujeme do našich zákazníkov i posune Slovenska k digitalizácii. Rozširujeme pokrytie našej optiky i 5G siete, kde sme dosiahli nový míľnik v pokrytí, ale miera investícií ostáva naďalej otvorená. Sme hrdí na našu novú komunikačnú platformu #rešpekt, ktorou chceme poukázať na chýbajúci aspekt v spoločnosti po náročnom období pandémie. A ceníme si, že aktivity minulého obdobia boli ocenené titulom Operátor roka už tretí raz po sebe. Napredujeme aj v našej edukačnej platforme ENTER, kde sme vyhodnotili druhú grantovú výzvu pre seniorov. Napokon sme v prvom kvartáli úspešne uzavreli aj odpredaj našej dcérskej spoločnosti PosAm,“ uviedol Pavel Hadrbolec, finančný riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

#rešpekt pre slovenskú spoločnosť

Telekom v prvom štvrťroku odštartoval nový komunikačný koncept #rešpekt, ktorý plánuje podporovať dlhodobo. Nechce sa pritom zamerať iba na svojich zákazníkov, ale osloviť celú spoločnosť. V úvodnej fáze nasmeroval Telekom pozornosť na šesť aspektov so svojimi ambasádormi: tolerancia, prijatie, láska k blížnemu, ohľaduplnosť, slušnosť a úcta.

Nový míľník v 5G pokrytí

V oblasti nových technológií pokračuje expanzia v dvoch smeroch: mobilná línia akcentuje rozširovanie 5G pokrytia, fixná naďalej pokrývanie optikou.

V prvom štvrťroku dosiahla významný míľnik práve 5G sieť. Telekom ako prvý operátor dosiahol pokrytie 40 percent Slovenska, k dispozícii je vo všetkých krajských mestách a celkovo ju priniesol už do 52 miest a 124 obcí. Naďalej sa rozširuje aj počet smartfónov s 5G podporou (viac ako 70) a opätovne stúpol aj počet roamingových partnerov na 61 v 45 krajinách.

Mobilné siete napredujú v raste prevádzky, v marci 2023 dosiahli novú úroveň 13 985 TB (za mesiac).

Narástlo aj pokrytie optickou sieťou – ku koncu marca 2023 na 1,052 milióna domácností; väčšina prípojok patrí vlastnej výstavbe a ostatné partnerskej spolupráci.

ENTER: druhá seniorská výzva

Aktivity v platforme ENTER pokračujú vo viacerých smeroch. V prvom kvartáli 2023 bola vyhodnotená druhá výzva pre seniorov Zrelí na dobu digitálnu, do ktorej sa zapojilo až 90 združení. Telekom celkovo prerozdelí viac ako 50 tisíc medzi 13 projektov po celom Slovensku.

V najbližších týždňoch vrcholí ďalší ročník ENTER Programiády. Svoje sily si opäť zmerajú žiaci základných a stredných škôl a predvedú najlepšie projekty na báze programovania s mikropočítačmi.

Po tretí raz ocenenie Operátor roka

V januári 2023 sa Telekomu podarilo už tretí raz po sebe získať ocenenie Operátor roka. Ďalšie víťazstvo je cenné po náročnom roku, kedy ešte doznievala pandémia, ale Telekom dosiahol aj výrazné míľniky v budovaní optiky, priniesol nové portfólia služieb alebo rozvíjal svoje CSR aktivity.

Predaj podielu v dcérskej spoločnosti

K 3. marcu 2023 odpredal Slovak Telekom 51% podiel spoločnosti PosAm, ktorý vlastnil od roku 2010. Od tohto dátumu pôsobí PosAm na slovenskom ICT trhu opäť samostatne a 51% podiel v spoločnosti odkúpil priamo jej zakladateľ a CEO Marián Marek.

Prevádzkové ukazovatele

Pevná sieť

Počet TV zákazníkov Skupiny dosiahol 671 tisíc. O dve percentá medziročne stúpol počet širokopásmových prístupov a dosiahol 794 tisíc.

V tisícoch (vrátane DIGI)Q1 2023Q1 2022Medziročný nárast/pokles
Pevné linky851867-1,9%
Širokopásmové prístupy7947772,2%
Zákazníci digitálnej TV671675-0,6%

Mobilná sieť

K 31.3.2023 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 464 tisíc zákazníkov. V prvom kvartáli 2023 sa darilo najmä v segmente zmluvných zákazníkov, kde Telekom zaznamenal rast takmer o 20 tisíc SIM kariet. Mierny rast (8 tisíc) nastal aj v segmente M2M SIM kariet.

 v tisícochQ1 2023Q1 2022Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 4642 479-0,6%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 3901 396-0,4%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet482518-7,0%
– z toho počet M2M SIM kariet5925654,8%

Poznámka: Údaj 2 464 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 178 tisíc zákazníkov. Nižší počet v porovnaní s inými kvartálmi je spôsobený vyšším počtom nevyužívaných M2M SIM kariet za posledné tri mesiace vs. obdobie 12 mesiacov.

Finančné výsledky

Počas prvých troch mesiacov 2023 dosiahla Skupina Slovak Telekom konsolidované výnosy na úrovni 202,2 milióna eur. Nižší prevádzkový zisk EBITDA o viac ako dve percentá je spôsobený výrazným rastom nákladov, ohromným zvýšením cien energií, aj dvojcifernou infláciou. Zatiaľ sa však vyvíja v súlade s plánmi spoločnosti na tento fiškálny rok.

V miliónoch EURQ1 2023Q1 2022Medziročný nárast/pokles
Výnosy202,2188,17,5%
EBITDA (upravený) IFRS15 AL83,885,6-2,1%

Značky: