Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • #rešpekt: štart komunikačnej platformy pre vyššiu toleranciu v krajine
  • Nové paušály: vylepšené portfólia pre jednotlivcov i malé firmy
  • Prvá 5G SA sieť: privátna sieť na Technickej univerzite v Košiciach
  • Rozširovanie optiky: pokrytie pre 1 098 tisíc domácností

„Počas celého roka 2023 rieši naša spoločnosť pri hospodárení násobne vyššie ceny energií i vyššiu mieru inflácie, no nepoľavuje v investíciách do zákazníkov či moderných sietí. V oblasti mobilnej siete rastie 5G pokrytie a ako prvý operátor sme nasadili privátnu 5G stand-alone sieť na Technickej univerzite v Košiciach. V septembri sme ukázali aj nové generácie paušálov s neobmedzenými dátovými elementmi. Optickú sieť dostávame do ďalších tisícok lokalít, vlastnou výstavbou aj cez partnerstvo so Západoslovenskou distribučnou. Napreduje naša nová služba Wow Wi-Fi, máme za sebou aj ďalší úspešný ročník ENTER Programiády s desiatkami užitočných projektov. A sme hrdí aj na našu novú komunikačnú platformu #rešpekt, ktorou chceme poukázať na viaceré chýbajúce aspekty v celej spoločnosti,“ uviedol Pavel Hadrbolec, finančný riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

#rešpekt pre slovenskú spoločnosť

Telekom v prvom štvrťroku odštartoval nový komunikačný koncept #rešpekt, ktorý sa vinie naprieč komunikáciu celý rok. V úvodnej fáze nasmeroval Telekom pozornosť na šesť aspektov so svojimi ambasádormi: tolerancia, prijatie, láska k blížnemu, ohľaduplnosť, slušnosť a úcta. V ďalších mesiacoch rozšíril líniu aj o ďalšie témy vrátane pomáhania či rešpekt dobrovoľníkom.

5G: rastie pokrytie, prvá 5G SA sieť na Slovensku

V oblasti mobilnej siete pokračuje 5G expanzia na Slovensku. Ku koncu septembra pokrýval Telekom 65 miest a 273 obcí (47% populácie). Stúpol aj počet 5G roamingových partnerov na 98 v 60 krajinách.

Druhou oblasťou pre rozvoj 5G sieti je B2B a nastupujúca éra Priemyslu 4.0.  Telekom prišiel s prvou 5G stand-alone privátnou sieťou na Slovensku na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Partneri Siemens a SOVA Digital tu nasadzujú nové riešenia pre digitalizáciu, robotizáciu či rozšírenú realitu.

Prvá dohoda o zdieľaní technológie sietí

Začiatkom augusta uzavreli Slovak Telekom a O2 prvú dohodu o zdieľaní technológie mobilných sietí. Jej výhody pocítia zákazníci v ďalších rokoch v podobe rýchlejšieho nasadzovania sieťových inovácií, aj vyššej kvalite signálu. Výhodou bude lepší rozvoj sietí i šetrenie nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie. Každý operátor má naďalej svoje frekvencie i vlastnú ponuku služieb, ale spoločné budú mať napríklad základňové stanice.

Nové paušály, T Phone i funkcie pre Wow Wi-Fi

V priebehu tretieho kvartálu priniesol Telekom množstvo noviniek. Hlavnou sú nové mobilné paušály, pričom každý obsahuje určitý nekonečný element dát a väčšina má aj nekonečné volania. Nové paušály sú v predaji od septembra, jedna skupina určená pre domácnosti, druhá pre malé firmy (VSE segment).

V auguste boli predstavené aj nové modely vlastného hardvéru pre skupinu Deutsche Telekom. Okrem revízií dvoch smartfónov T Phone a T Phone Pro uviedol Telekom v premiére na Slovensku aj vlastný tablet s názvom T Tablet. Aj ten ponúka solídnu hardvérovú výbavu, 5G konektivitu a najmä nízku cenu.

Napokon bola v oblasti mobilných služieb uvedená pilotná prevádzka služby Volanie cez Wi-Fi. Zatiaľ je k dispozícii pre modelové rady Samsung Galaxy S22 a S23, T Phone, T Phone Pro a T Tablet resp. množstvo modelov Apple iPhone s podporou iOS 17.

V oblasti pevnej siete priniesol Telekom viaceré vylepšenia zákazníckej skúsenosti. Jednou z nich je možnosť on-line objednávky novej služby Wow Wi-Fi a sledovanie celého nákupu od zadania až po spracovanie objednávky.

Pre Wow Wi-Fi môžu využiť zákazníci aj možnosť merania nehnuteľnosti cez AR (rozšírenú realitu), tiež je k dispozícii priamo v Telekom aplikácií.

Napokon pribudli v Telekom aplikácii aj služby Sledovania polohy technikaSledovanie a riešenie porúch služieb pevnej siete – aj v tomto prípade sa dá priamo z aplikácie zadať porucha a potom sledovať jej stav.

Optika: rastie pokrytie, partnerstvo so ZSD

V júni podpísal Slovak Telekom dohodu, ktorá umožní využiť existujúcu

infraštruktúru Západoslovenskej distribučnej pre poskytovanie kvalitného optického pripojenia v oblastiach na západe Slovenska.

V treťom kvartáli opäť rástlo aj pokrytie optickou sieťou, ku koncu septembra 2023 na 1,098 milióna domácností; väčšina prípojok patrí vlastnej výstavbe a ostatné partnerskej spolupráci.

ENTER: druhý ročník Programiády

Aktivity v platforme ENTER pokračujú vo viacerých smeroch. V prvom kvartáli 2023 bola vyhodnotená druhá výzva pre seniorov Zrelí na dobu digitálnu, do ktorej sa zapojilo až 90 združení. Telekom celkovo prerozdelí viac ako 50 tisíc medzi 13 projektov po celom Slovensku.

V júni vrcholil druhý ročník ENTER Programiády. Do súťaže sa zapojilo až 76 projektov zo 62 škôl, pričom tento rok žiaci a študenti ukázali užitočné riešenia z oblasti ekológie, edukácie i formy pomoci znevýhodneným skupinám.

Pri ESG aktivitách nezabúda Telekom ani na tému duševnej pohody a zdravia a svojim zamestnancom pripravil ďalšiu časť programu Zdravé Téčko – Deň zdravia, kde mohli využiť množstvo vyšetrení i prednášky na tému prevencie.

Po tretí raz ocenenie Operátor roka

V januári 2023 sa Telekomu podarilo už tretí raz po sebe získať ocenenie Operátor roka v nezávislej ankete „NAY TECHBOX roka 2022“. Víťazstvo je cenné po náročnom roku, kedy doznievala pandémia, ale Telekom dosiahol aj míľniky v budovaní optiky, uviedol nové portfólia služieb a rozvíjal CSR aktivity.

Prevádzkové ukazovatele

Pevná sieť

Počet TV zákazníkov Skupiny dosiahol 682 tisíc, po prvý raz sú v tejto báze zahrnutí aj zákazníci s predplatenými TV službami. O takmer tri percentá medziročne stúpol počet širokopásmových prístupov a dosiahol 804 tisíc.

V tisícoch (vrátane DIGI)Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Medziročný nárast/pokles
Pevné prístupy8628570,5%
Širokopásmové prístupy8047822,8%
Zákazníci digitálnej TV6826711,6%

Mobilná sieť

K 30.9.2023 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 503 tisíc zákazníkov. Vo všetkých kvartáloch dosiahol Telekom rast segmentu zmluvných zákazníkov a vyšší rast registruje aj v segmente M2M SIM kariet.

 v tisícochQ1-Q3 2023Q1-Q3 2022Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 5032 4492,2%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 4061 3662,9%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet486508-4,4%
– z toho počet M2M SIM kariet6115746,5%

Poznámka: Údaj 2 503 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov s vykázanou aktivitou v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 200 tisíc. Nižší počet v porovnaní s inými kvartálmi je spôsobený vyšším počtom nevyužívaných M2M SIM kariet za posledné tri mesiace vs. obdobie 12 mesiacov.

Finančné výsledky

Za prvých deväť mesiacov dosiahla Skupina Slovak Telekom konsolidované výnosy na úrovni 602,1 milióna eur. Nižší prevádzkový zisk EBITDA je stále  spôsobený výrazným rastom nákladov, ohromným zvýšením cien energií, aj dvojcifernou infláciou. Zatiaľ sa vyvíja v súlade s plánmi spoločnosti na celý fiškálny rok.

V miliónoch EURQ1-Q3 2023Q1-Q3 2022Medziročný nárast/pokles
Výnosy602,1572,75,1%
EBITDA (upravený) IFRS15 AL255,1257,0-0,7%

Značky: