Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská poradensko-implementačná firma EMARK ako prvá na Slovensko prináša novinku na poli data discovery – riešenie Qlik Sense Enterprise 2.0. Inovovaný softvér je určený pre firmy všetkých veľkostí a oblastí podnikania. Podľa nezávislých odborníkov novinka predstavuje to najprogresívnejšie, čo dnes business intelligence prináša do sveta firemnej analytiky.

Ide o samoobslužný nástroj na vizualizáciu dát a reporting. Softvér, ktorý exceluje v analýzach, je postavený na patentovanej technológii asociatívneho vyhľadávania QIX Associative Indexing Engine. Qlik Sense. Je produktom švédsko-americkej  spoločnosti Qlik, ktorá patrí medzi hlavných svetových dodávateľov data discovery technológií.

Jednoduché prostredie, vysoký výkon

Podobne, ako predchádzajúca verzia riešenia, aj verzia 2.0 ponúka používateľsky príjemné a jednoduché prostredie. Prácu s aplikáciou zvládne ktokoľvek, kto zvláda MS Excel. Tentoraz sa však môžu používatelia spoľahnúť na ešte rýchlejšie reakcie a širšiu funkcionalitu, ktorú inovovaný Qlik Sense prináša. Riešenie ponúka komplexné samoobslužné nástroje na vizualizáciu dát a integrovaný reporting, okrem toho prináša aj prehľadné dashboardy a pokročilú, vnorenú analytiku.

„Qlik Sense 2.0 má potenciál rozšíriť tradičné spôsoby využitia business intelligence a data discovery nástrojov,“ vysvetľuje Martin Kostič, riaditeľ spoločnosti EMARK. „Vpred sa posunula najmä úroveň samoobslužnosti riešenia a takisto aj udávanie kontextu dát, teda tzv. storytelling. Nad tým všetkým samozrejme drží ochrannú ruku asociatívny vyhľadávací engine, ktorý má Qlik patentovaný a rozvíja ho už dve desiatky rokov,“ pokračuje Martin Kostič. Práve asociatívne vyhľadávanie je jednou z najdôležitejších funkciií, ktorá riešenia od spoločnosti Qlik radí na najvyššie priečky v rámci oblasti data discovery.

Dáta vždy v kontexte

Veľký prínos pre podnikanie má aj spomínaný „storytelling“. Ten totiž pomáha udržovať prehľad tým, že dáta vysvetľuje v kontexte ďalších súvislostí. Tak je možné predísť tomu, aby sa používateľ stratil v mori neštruktúrovaných dát. Tie sa teraz zobrazujú v prehľadnej forme a manažér či analytik má okamžitý pohľad napríklad na produktivitu a s tým súvisiace trendy. Obdobia, produkty, oblasti alebo iné položky je možné meniť operatívne, bez zbytočných prestojov či ďalších investícií.

Qlik Sense je možné škálovať tak, aby zodpovedal špecifickým potrebám či dynamike každého biznisu. Popri tom si zachová vysokú úroveň bezpečnosti a „governance“, ktorú podnikanie vyžaduje. Vývojári takisto kládli dôraz na mobilitu a možnosti práce s týmto nástrojom v skupinách a tímoch.

Ohýbajte softvér podľa svojich potrieb

Súčasné vizualizačné nástroje maximálne uľahčujú život ľuďom zvyknutým na prácu s Excelom, na rozdiel od Excelu však netrpia nízkou škálovateľnosťou, nedostatkom kontroly nad dátami a slabým enterprise-class manažmentom. Už prvé skúsenosti špecialistov EMARKu s riešením naznačili, že nový Qlik Sense prinesie používateľom zvyknutým na MS Excel úplne novú perspektívu a analytické možnosti. Je to predovšetkým vďaka platformovému prístupu, ktorý dáva možnosť odpovedať nielen na otázku čo sa stalo, ale aj prečo sa to stalo a dokonca aj to, čo sa môže stať.

„Qlik Sense kombinuje produktivitu samoobslužného data discovery nástroja s  bezpečnosťou, škálovateľnosťou a dohľadom nad dátami vo všetkých oblastiach podnikania. Stratégia najlepšieho z obidvoch svetov premosťuje priepasť medzi rýchlymi, interaktívnymi analytickými nástrojmi budúcnosti a ťažkopádnymi BI riešeniami od „stack“ vendorov,“ dodáva Martin Kostič.

Qlik DataMarket

Novinkou je aj rozšírená služba Qlik DataMarket, vďaka ktorej môžu používatelia pristupovať do komplexnej knižnice externých dát priamo z aplikácie Qlik Sense. Môžu rozširovať a rôzne kombinovať svoje interné dáta, s cieľom získať kontext. Qlik Cloud umožňuje zdarma zdieľať aplikácie Qlik Sense s piatimi ďalšími ľuďmi, bez toho, aby si museli Qlik Sense sami sťahovať.

V zahraničí toto riešenie využíva napríklad Lufthansa, na Slovensku medzi priekopníkov patrí Martinus, BKS Leasing alebo Tempo Kondela.

QLIK SENSE ENTERPRISE 2.0 V KOCKE

  • Samoobslužnosť– Qlik Sense dokážete ovládať bez podpory IT oddelenia
  • Hladké spájanie rôznych zdrojov umožňuje používateľom sťahovať dáta z rôznych databáz a v rôznych formátoch. Zdroje automaticky linkuje, pričom medzi dátami odhaľuje skryté vzťahy.
  • Data Storytelling umožní používateľom pridávať svoje komentáre či postrehy a prenikať k dátam v Qlik Sense priamo z prezentácie
  • Tvorba Drag-and-drop dashboardov za pár minút a s novými analytickými pohľadmi
  • Objavovanie, spájanie a kombinovanie informácií novými spôsobmi – tak, ako to žiadne iné produkty neumožňujú bez toho, aby bolo potrebné odznova vytvárať nové pohľady.
  • Jednoduché zdieľanie analýz a reportov umožní používateľom Qlik Sense pri ich tvorbe spolupracovať, čím budú tieto výstupy presnejšie, detailnejšie a vždy vzdialené len na pár klikov.
  • Technológia Smart Data Load skvalitňuje vizualizácie a výrazne zjednodušuje zhromažďovanie dát z celej organizácie. Všetko prebieha v jedinej aplikácii, s nenáročným, interaktívnym používateľským rozhraním.
  • Visual data load editor urýchľuje schopnosť dokončiť úlohy jednoducho – systémom click-and-go. Nevyžaduje žiadne skriptovanie dát, ale pokročili používatelia budú mať možnosť využiť skripty u náročnejších a komplexnejších úloh.
  • Intuitívnejšie vyhľadávanie vďaka kvalitnejším automatickým pozíciám vo vyhľadávaní Smart Search. Problémom nie sú ani veľké objemy dát čítajúce miliardy dátových bodov, pričom ich podoba a význam zostávajú zachované.
  • Qlik DataMarket je komplexná knižnica externých dát, ku ktorej môžu používatelia pristupovať priamo z aplikácie. Slúži na vyhľadávanie kontextu v komplexnejšom svete súvisiacich aj nesúvisiacich dát..

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.