Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pondelkové Regionálne diskusné fórum zacielilo na budúcnosť širokopásmového internetového pripojenia na Slovensku.

Ranný seminár Budúcnosť broadbandu v Európe: Rastúci dopyt vs. chýbajúca infraštruktúra v bratislavskom Hoteli Devín sprostredkoval stanoviská poslancov Európskeho parlamentu (EP) Vladimíra Maňku (S&D) a Ivana Štefanca (EPP), pohľad končiaceho holandského predsedníctva v Rade EÚ vďaka veľvyslancovi Holandského kráľovstva na Slovensku Richardovi van Rijssenovi a názory gestora pracovnej skupiny Broadband a prístupová infraštruktúra Milana Ištvána.

Hostia prvého panelu zdôraznili potrebu vhodnej legislatívy, ktorá bude motivovať investície súkromného sektoru. Rešpektovanie pravidiel hospodárskej súťaže a vytvorenie konkurenčného prostredia zaistí tiež nižšie ceny a lepšie služby pre zákazníkov.

Poslanci EP vnímajú vytváranie spoločného digitálneho trhu v Európe ako kľúčové. „Ešte stále nám spoločný trh v digitálnych službách nefunguje. Dobrou správou je, že v Európskom parlamente existuje medzi politickými frakciami zhoda. Uvedomujeme si, že toto je šanca na zlepšenie životnej úrovne, zlepšenie služieb a na ekonomický rast,“ uviedol Ivan Štefanec. V rámci Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) už na túto tému vznikla pracovná skupina.

Vladimír Maňka spomenul tiež regulačné rozdiely v rámci Únie: „Najdôležitejšie je odstrániť obrovské prekážky medzi 28 štátmi. Národné legislatívy sú možno dobré, ale nie sú kompatibilné, čiže ich treba odstrániť.“ Upozornil na úlohu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý má financovať aj rizikové projekty, ktoré by sa inak neuskutočnili. Práve ten vníma ako vhodný nástroj na budovanie internetovej infraštruktúry.

Holandsko je už dhlšie lídrom v zavádzaní internetového pripojenia novej generácie. Podľa veľvyslanca van Rijssena je veľkou výhodou krajiny omnoho vyššia hustota obyvateľstva. „Regionálne a miestne úrady majú dôležité slovo pri poskytovaní infraštruktúry a digitálnych služieb. Medzi nimi a štátnymi úradmi existuje jemná rovnováha,“ dodal.

Prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván hovoril o zmenách telekomunikačného trhu a trendov za posledné desaťročie. Podľa toho sa zmenil aj dopyt. „Dnes máme vedľa seba akoby postavené dve politiky Európskej únie. Jednou je stratégia jednotného digitálneho trhu a druhou sú regulácie v oblasti elektronických komunikácií.  Chvíľami mám pocit, že tieto dve politiky nie sú kompatibilné,“ povedal Ištván.

Revízia smerníc regulačného rámca sa pripravuje na jeseň. Telekomunikačný trh tvrdí, že menej regulácie by najviac podporilo budovanie novej infraštruktúry.

Biele miesta zatiaľ rozdeľujú

Diskusné fórum sa následne zameralo na nanajvýš aktuálnu problematiku bielych miest v pokrytí internetovým pripojením. Po minulotýždňovom apeli poskytovateľov  internetového pripojenia, aby Úrad vlády zastavil projekt rozširovania optických sietí do nepokrytých oblasti,  o tejto problematike debatovali Šimon Mičunek z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), Vladimír Murín z Výskumného ústavu spojov a Matej Stuška z O2 Slovakia, ktorý zastupoval signatárov otvoreného listu.

Pozvaní hostia si vymenili zásadné výhrady k zoznamu bielych miest na Slovensku. Jednou z identifikovaných príčin, prečo sa z témy stala problematika, bola nedostatočná komunikácia zainteresovaných.

Bude Slovensko súčasťou 5G revolúcie?

Poobedňajšia debata s verejnosťou načrtla viacero polemík, ktoré sa v snahe o konkurencieschopnosť kontinentu spomínajú menej. Generálny riaditeľ O2 Slovakia Peter Gažík poznamenal: „Ani najvyspelejšie krajiny EÚ nemajú diaľnice do každej dediny.“ Rovnako nezmyselné a nepotrebné je podľa neho teda ťahať do každej z nich „internetovú diaľnicu“ v podobe broadbandu. Taktiež v debate znela polemika o nevyhnutnosti budovania fyzických sietí s použitím optických vlákien v čase rýchleho rozvoja bezdrôtových mobilných sietí.

Európa však v ich rozvoji stratila svoju pozíciu lídra a na mobilnom poli sa nechala predbehnúť inými ambicióznymi regiónmi, už teraz však plánuje znovu zaujať pozíciu globálneho lídra v nasadzovaní tzv. 5G sietí, ktoré by sa mali stať realitou približne od roku 2020. Siete piatej generácie budú znamenať systémové rozdiely oproti súčasným technológiám. 5G umožní úplne inú užívateľskú skúsenosti a zároveň bude kombináciou dostupných technológií. Sieť bude musieť zvládnuť násobne väčší počet zariadení. Na 1 km² sa bude pripájať až milión zariadení, uviedol Peter Gažík.

Slovensko má v oblasti budovania internetového pripojenia v rámci Európskej únie svoju pozíciu približne uprostred, čo potvrdzuje tiež digitálny index DESI. To, že Slovensko v budovaní infraštruktúry nezaostáva, potvrdili aj hostia. „Keď môžem porovnať infraštruktúru a služby operátorov, tak na Slovensku sme na tom skutočne lepšie. V Bruseli je menšia konkurencia mobilných operátorov a služby sú v porovnaní so Slovenskom horšie,“ priblížil Ivan Štefanec.

Vladimír Maňka dodal: „Európska únia bude ďalej podporovať inovácie, výskum a vývoj. V tejto oblasti ani netušíme, čo všetko vznikne do roku 2020. Z rôznych programov chceme podporovať to, aby sa investovalo.“

Značky: