Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Umelá inteligencia sa čoraz viac stáva súčasťou života bežných ľudí, ale aj fungovania podnikov. V prieskume spoločnosti Salesforce viac ako dve tretiny vrcholových IT lídrov uviedlo, že uprednostňuje vo svojom podnikaní generatívnu AI a tretina ju dokonca označuje za najvyššiu prioritu. Avšak takmer 80 % percent vedúcich IT pracovníkov zároveň  vyjadrilo obavy z bezpečnostných rizík.*

Nad rizikami sa tiež zamýšľajú úradníci aj politici. Aj preto bude AI v EÚ regulovaná zákonom, ktorý je prvým komplexným zákonom o umelej inteligencii na svete. Upozorňuje na to spoločnosť Enehano s tým, že regulácia je síce potrebná, no mala by byť prijímaná ako široký konsenzus medzi odborníkmi z rôznych oblastí, nakoľko aj umelá inteligencia sa výrazne podpisuje na ekonomickom a hospodárskom pokroku.

Nadšenie aj obavy z AI

Riaditelia podnikov, akademici, tvorcovia politík a nespočetné množstvo ďalších ľudí hľadá spôsoby, ako využiť umelú inteligenciu. V podnikaní má umelá inteligencia napríklad potenciál zmeniť spôsob, akým spoločnosti komunikujú so zákazníkmi, zefektívniť výrobné procesy a podporiť obchodný rast. V prieskume spoločnosti Salesforce až 67 % vrcholových IT lídrov uviedlo, že vo svojom podnikani preferujú generatívnu AI, pričom 33 % ju označuje za najvyššiu prioritu. Avšak 79 % percent vedúcich IT pracovníkov v rovnakom prieskume uviedlo obavy, že tieto technológie prinášajú potenciálne bezpečnostné riziká, a ďalších 73 % sa bojí zaujatých výsledkov.* To, že simulovanie ľudskej činnosti neraz naráža aj na právne a etické riziká, si však uvedomujú nielen IT odborníci, ale aj úradníci a zákonodarcovia. Európsky parlament preto schválil vôbec prvú reguláciu pre umelú inteligenciu na svete. Cieľom je zabezpečiť, aby systémy AI používané v EÚ boli bezpečné, transparentné, sledovateľné, nediskriminačné a šetrné k životnému prostrediu. „Vývoj umelej inteligencie síce napreduje, no stále nedokáže poňať emocionálny alebo obchodný kontext. Zároveň, ak nie je umelá inteligencia nasadená s jasnými etickými usmerneniami, môže potenciálne spôsobiť namiesto úžitku aj škodu. Umelá inteligencie by sa mala vnímať ako spôsob, ako zrýchliť a zefektívniť procesy a uľahčiť človeku prácu, ale nie nahradiť človeka. To, že sa niečo dá automatizovať, totiž neznamená, že by sa malo automatizovať úplne všetko.  Je teda potrebné nielen stanoviť regulačné rámce, ale tiež do zautomatizovaných činností zapojiť ľudí, aby riadili presnosť výstupov, vylúčili zaujatosť a zabránili možným problémom.vysvetľuje odborník na  digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Regulácia by mala zohľadňovať technologický pokrok

Umelá inteligencia sa však stala fenoménom súčasnej doby a technologický vývoj nemožno vytesniť ani zastaviť. S tým, ako krajiny a firmy v nich dokážu využívať dáta a nové technológie, je totiž veľmi úzko prepojený ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Zavádzanie umelej inteligencie napomáha hospodárstvu, ale otvára aj potenciál pre zlepšenie služieb verejnosti. Môže poskytnúť riešenia mnohých výziev aj v zdravotníctve aj v poľnohospodárstve, má vplyv tiež na uhlíkovú stopu. Think Tank Európskeho parlamentu odhaduje, že AI pomôže znížiť globálne emisie skleníkových plynov o 1,5 % až 4 % a dokonca môže priniesť do roku 2035 rast produktivity práce od 11 % až do 37 %. Umelá inteligencia je tiež  kľúčovým prvkom k digitálnej transformácii EÚ. A preto, hoci sú regulačné opatrenia  a jasne definované pravidlá na mieste, podľa spoločnosti Enehano by ich nemali stanovovať od stola výlučne len politici či  úradníci. „Umelá inteligencia je v súčasnosti jedným z hnacích motorov napredovania vo všetkých oblastiach života. Tak, ako každý nový vynález, aj umelá inteligencia môže byť zneužiteľná. Preto je dobré, že sa pracuje na jasnom a riadne definovanom rámci, na základe ktorého sa bude AI využívať. Finálne pravidlá by však mali byť výsledkom konsenzu širokej skupiny odborníkov s praktickými skúsenosťami z oblasti práva, informatiky, obchodu, hospodárstva, školstva, zdravotníctva i politiky, jednak preto, aby boli v praxi realizovateľné a aby chránili práva ľudí, ale zároveň aby nebránili technickému a hospodárskemu pokroku,“ dodáva Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Európsky parlament už prijal prvý zákon o umelej inteligencii a teraz by mali nasledovať rokovania s krajinami EÚ v Rade o jeho konečnej podobe. Európska komisia očakáva dohodu na finálnom znení už v tomto roku.

*https://www.salesforce.com/news/stories/generative-ai-research/

Značky: