Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Od utorka 22. 8. 2023 od 8:30 do štvrtka 24. 8. 2023 do 16:20 dôjde z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia k obmedzeniam železničnej dopravy v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso, následkom čoho budú vlaky na tomto úseku nahradené autobusmi náhradnej autobusovej dopravy
  • Kvôli rekonštrukcii priecestia, ktoré zrealizuje manažér infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky, nebude zároveň prejazdná ani Cesta slobody na tomto úseku. Autobusy NAD budú preto premávať po obchádzkovej trase
  • Prestup z NAD do vlakov TEŽ, až na výnimky, nebude garantovaný
  • Zastávka Popradské Pleso nebude v čase výluky obsluhovaná autobusmi NAD

V dňoch od 22. 8. 2023 v čase od 8:30 do 24. 8. 2023 do 16:20 bude prebiehať medzi stanicami Vyšné Hágy a Štrbské Pleso rekonštrukcia železničného priecestia na Ceste slobody v oblúku (úprava geometrickej polohy koľaje a priecestnej konštrukcie) manažérom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). To spôsobí nepriechodnosť cestného aj železničného úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso.

Obchádzková trasa náhradnej autobusovej dopravy (NAD) preto povedie cez obec Štôla, pričom zastávka Popradské Pleso nebude obsluhovaná NAD. Vzhľadom na to, že všetka cestná doprava bude presmerovaná na túto obchádzku, a tiež vrcholiacu letnú sezónu v Tatrách, nie je možné garantovať prestupy na ďalšie následné vlaky vo Vyšných Hágoch, keďže nie je možné odhadnúť jazdnú dobu NAD.

V čase do 8:00 bude NAD vedená zo Štrbského Plesa v čase pravidelného odchodu vlakov, avšak bez garancie prestupu vo Vyšných Hágoch na príslušný vlak tatranských elektrických železníc (TEŽ).

V čase od 8:00 do 20:00 bude na úseku Štrbské Pleso – Vyšné Hágy zabezpečená kyvadlová doprava NAD bez garantovaného prestupu na TEŽ vo Vyšných Hágoch.

Vzájomné prestupy vo Vyšných Hágoch budú zabezpečené po 20:00, keď bude NAD zo Štrbského Plesa vedená v čase pravidelného odchodu, pričom bude dochádzať k zmeškaniu vlakov TEŽ v úseku Vyšné Hágy – Poprad Tatry o cca 20 – 25 minút.

Cestujúci, ktorí v smere od Starého Smokovca do stanice Štrba plánujú v stanici Štrbské Pleso prestupovať na vlak Ozubnicovej železnice (OŽ), môžu počas cestovania NAD z Vyšných Hágov vystúpiť v Tatranskom Lieskovci na autobusovej zastávke „Štrba, Tatranská Štrba, sídlisko“, kde budú autobusy NAD mimoriadne zastavovať na znamenie.

V prípade potreby prestupovania v Poprade na ďalšie vlakové spojenia cestujúcim odporúčame, aby počas tejto výluky využili skoršie spojenie alebo využili možnosť cestovania vlakmi ozubnicovej železnice (OŽ) s prestupom v stanici Štrba.

Cestujúcim, ktorí budú mať zakúpené cestovné lístky do zastávky Popradské Pleso, budú tieto lístky uznané bez sankcie do nasledujúcej stanice od Popradského Plesa (v smere od Popradu po stanicu Štrbské Pleso) a v smere do Popradu po stanicu Vyšné Hágy.

Značky: