Spoločnosť Kantar realizovala pre Swappie prieskum zameraný na preferencie Slovákov pri nákupe a predaji repasovaných smartfónov. Výskum zistil, že 3 z 5 Slovákov by si kúpili smartfón online, zatiaľ čo rovnaký počet by svoje zariadenie online nepredalo.

Trh s repasovanými smartfónmi neustále rastie, pričom medzi rokmi 2022 až 2027 sa odhaduje ročné tempo rastu až na 10,23 %. Swappie je fínska spoločnosť, ktorá vykupuje, repasuje a predáva iPhony a snaží sa urobiť z repasovaných smartfónov dostupnejšiu voľbu. Aby spoločnosť Swappie zistila, ako to vyzerá na slovenskom trhu, skúmala preferencie spotrebiteľov vo vzťahu k repasovaným smartfónom.

Nákup smartfónov online: zaužívaný zvyk

Spomínaná štúdia poukazuje na to, že nákupy cez internet a to aj v prípade smartfónov, sú dnes už bežnou praxou: v skutočnosti by 61 % respondentov zvažovalo nákup zariadenia cez internet. Tento trend je najvýraznejší v Trnavskom (69 %) Banskobystrickom (63 %) a Nitrianskom (62 %) kraji, a týka sa najmä mladších vekových skupín od 18 do 34 rokov.

Ak spotrebitelia zvažujú kúpu repasovaného zariadenia online, medzi kľúčové aspekty patrí finančná úspora a fakt, že kvalita repasovaného smartfónu je porovnateľná s kvalitou nového zariadenia.

Predaj smartfónu: prekážka, ktorú treba prekonať

Kým kúpu smartfónu online zvažuje veľká časť Slovákov, pokiaľ ide o predaj smartfónu, je situácia opačná. Zatiaľ čo viac ako tretina respondentov by zvážila predaj smartfónu online i v kamenných predajniach, až 59 % uviedlo, že nemá záujem o predaj svojho zariadenia. Iba 22 % respondentov svoj starý smartfón niekedy predalo, zatiaľ čo viac ako polovica (68 %) si ho radšej ponechala ako záložný telefón pre prípad, že by ten súčasný prestal náhle fungovať. Väčšina respondentov pritom uviedla, že záložné zariadenia v skutočnosti už nikdy nepoužili.

Slováci, ktorí majú stále zábrany pri predaji svojho zariadenia, pochádzajú najmä zo západného Slovenska, predovšetkým z Trenčianskeho (63 %), Bratislavského (62 %) a Nitrianskeho (61 %) kraja a patria do vekovej skupiny staršej ako 45 a 55 rokov.

Zdroj: Swappie


Metodológia: Prieskum sa realizoval online od marca do apríla 2022 na vzorke približne 1 000 osôb zo slovenskej populácie vo veku 18 až 64 rokov.

Značky: