Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE spolu s partnerskou organizáciou Indícia, n.o. pripravila pre učiteľov z celého Slovenka konferenciu Reštart učenia. Cieľom konferencie bolo pozrieť sa na rolu pedagóga v dnešnom rýchlo meniacom sa svete, ponúknuť inšpiratívne príklady dobrej praxe a pohľad odborníkov na úlohu učiteľa dnes a v budúcnosti.

Rýchle zmeny a neistota súčasnej doby prinášajú so sebou informačný chaos a potrebu kriticky hodnotiť informačné zdroje. Aj v časoch Googlu, Youtubu a krúžkov rôzneho druhu je pre mnohé deti škola stále kľúčovým miestom pre rozvoj vedomostí a zručností. Súčasne mnohí učitelia a pedagogickí pracovníci po rokoch strávených v škole potrebujú zmenu. Tak, aby výučba viac bavila ich aj žiakov, a aby ich hodiny reflektovali aktuálne dianie.

Po dlhých mesiacoch sme v priestoroch našej Elektrárne Piešťany mohli koncom mája opäť privítať učiteľov z celého Slovenska. Nenásilná komunikácia, rešpektujúci prístup, adresná spätná väzba, vytvorenie príjemného prostredia v škole, lepšia spolupráca v zborovni, tieto a mnohé ďalšie námety rezonovali medzi účastníkmi podujatia.

 „Na inšpiratívnej konferencii Reštart učenia sme sa spoločne s odborníkmi na vzdelávanie pozreli na rolu učiteľa a jeho miesto v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. Konferencia bola určená nielen pre pedagógov, ktorí sa zapojili do programu Nadácie ZSE Výnimočné školy. V tomto programe podporujeme tých, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Doteraz sme rozdelili na 128 projektov sumu 270 000 eur, “ uviedla Erika Škultétyová, programová riaditeľka Nadácia ZSE.

Na konferencii predstavili inšpiratívni učitelia a učiteľky svoje úspešné príbehy z praxe. Celý obsah prednášok a záznam z konferencie.

Značky: