Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group zintenzívňuje svoj boj proti zmene klímy pomocou jedinečnej stratégie trvalej udržateľnosti a jasne definovaných cieľov CO2, ako to v Mníchove na podujatí pre médiá oznámil Oliver Zipse, predseda predstavenstva spoločnosti BMW AG.

Hlavným zameraním priekopníckej stratégie spoločnosti je na jednej strane drasticky znížiť CO2 na vozidlo do roku 2030. Na druhej strane, so zavedením Neue Klasse, bude spoločnosť BMW Group masívne podporovať používanie druhotných materiálov a perspektívne princípy obehového hospodárstva. Spoločnosť BMW Group sa zaväzuje k udržateľnejšej ceste s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia.

Plnenie všetkých klimatických cieľov je úzko späté s výskumom a vývojom trvalo udržateľných materiálov. Spoločnosť BMW Group verí, že emisie CO2 môže trvale znížiť iba celostný prístup k používaniu osvedčených aj nových materiálov. Z tohto dôvodu sa spoločnosť BMW Group zameriava na výskum a vývoj v oblasti surovín kompatibilných so životným prostredím. Súčasne sa urýchľuje cielené vytváranie trhu s druhotnými materiálmi a spolupráca s vybranými start-upmi a skúsenými dodávateľmi na vývoji priekopníckych materiálov. 

„Stanovujeme nové štandardy pre trvalo udržateľnú prémiovú kvalitu — zhodnocovaním materiálov a viac ako inokedy sa zameriavame na alternatívy efektívne využívajúce zdroje a obnoviteľné materiály s výraznými možnosťami demontáže,“ povedal Dr. Stefan Floeck, vedúci Vývoja pre karosérie, exteriér a interiér, od 1. septembra zodpovedný za produktový rad značky MINI a kompaktnú triedu automobilov BMW. „Kráčame konzistentnou cestou k holisticky trvalo udržateľnému vývoju produktov, k zodpovednému využívaniu zdrojov a k transformácii na obehové hospodárstvo.”

Inovatívne materiály pre trvalo udržateľný cieľ

V interiéri aj exteriéri je použitie inteligentných a trvalo udržateľných materiálov základom pre výrobu automobilov efektívne využívajúcich zdroje. Spoločnosť BMW Group definovala skupiny materiálov s trvalo udržateľnými vlastnosťami, ktoré stanovujú nové štandardy a pokrývajú všetky štyri dimenzie obehového hospodárstva: RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE a RE:CYCLE.

Integrácia prírodných surovín

Spoločnosť BMW Group používa vo svojich vozidlách obnoviteľné suroviny už niekoľko rokov. Napríklad vo výplniach dverí, kde sa nachádza rohož z prírodných vlákien spojená s plastovou matricou, čím poskytuje potrebnú stabilitu. Obnoviteľné suroviny, ako sú prírodné vlákna, sú nielen o 30 percent ľahšie ako plastové alternatívy, ale do výpočtu CO2 prichádzajú so zápornou hodnotou, pretože vo fáze rastu absorbujú CO2 a uvoľňujú kyslík.      

Na základe uznania tohto potenciálu spoločnosť BMW Group a jej partneri systematicky ďalej rozvíjajú používanie vlákien ako konope, bombajské konope a ľan, aby im poskytovali prirodzené mriežkové štruktúry. Vďaka týmto nosným štruktúram je možné zachovať ich mechanické vlastnosti a vyhnúť sa dodatočnej hmotnosti znížením množstva potrebného materiálu.

Drevo ako obnoviteľnú surovinu možno použiť v rôznych oblastiach. Spoločnosť BMW Group taktiež realizuje výskum priekopníckych drevených pien so štruktúrou s otvorenými pórmi, ktoré sa skladajú z jemne mletých drevných častíc. Odpor peny pochádza z vlastných spojovacích síl dreva, čo umožňuje upustiť od syntetických lepidiel. Peny preto pozostávajú zo 100-percentne obnoviteľných surovín a v budúcnosti by mohli nahradiť akustické peny.

Recyklované plasty: inteligentné a šetrné k životnému prostrediu

Spoločnosť BMW Group už používa vo svojich termoplastických komponentoch až 100-percentný recyklovaný plast a spolupracuje s priekopníckymi výrobcami plastov na ďalšom vývoji recyklovaných plastov a bioplastov s výrazne nižšou uhlíkovou stopou. Spoločnosť okrem recyklovaných plastov používa aj plasty na biologickom základe a plasty vystužené prírodnými vláknami, ako sú celulóza, konope, drevo alebo bambus, aby znížili percento primárnych plastov na báze ropy. Cieľom je do roku 2030 používať termoplasty s priemerne 40 percentami recyklovaného materiálu.     

Inovatívna koža z nových zdrojov

Nové vegánske alternatívy kože efektívne využívajúce zdroje, sú ďalším dôležitým prvkom výskumu spoločnosti BMW Group. Syntetická koža so surovinami na biologickom základe, so 100-percentným recyklovaným polyesterovým textilom a s časticami korku, umožňuje zníženie emisií CO2 až o 45 percent v porovnaní s dnešnou syntetickou kožou z PVC. V spolupráci so start-upom Adriano di Marti SA de C.V. spoločnosť BMW Group skúma trvalo udržateľný materiál pochádzajúci z kaktusov. DeserttexTM je vyrobený z práškových kaktusových vlákien s polyuretánovou matricou na biologickom základe. Ďalšou sľubnou alternatívou kože je plne recyklovateľný materiál MirumTM, ktorý napodobňuje všetky vlastnosti tradičnej kože, priadzí a pien. Kapitálová investícia spoločnosti BMW Group do rozbehu prevádzky start-upu Natural Fibre Welding otvára nové možnosti pre vývoj a implementáciu možností materiálov založených na rastlinách.

Textil — zhodnotený a 100-percentne recyklovateľný

V rámci svojich výskumných a vývojových aktivít pracuje spoločnosť BMW Group aj na inovatívnych materiáloch s potenciálom použitia v vozidlách budúcnosti. Patria sem rôzne verzie syntetických textílií, ktoré sa väčšinou používajú na poťahy sedadiel. Majú nízku uhlíkovú stopu a môžu byť vyrobené zo 100-percentne recyklovaného materiálu. Vďaka svojmu zloženiu môžu byť opakovane zaradené do cyklu a opätovne použité v priebehu životného cyklu produktu. Cieľom spoločnosti BMW Group je použiť viac mono-materiálov namiesto viacvrstvových, viac-materiálových prístupov. Napríklad v sedadlách sú poťah a pena pod ním v súčasnej dobe vyrobené z rôznych materiálov. Nedajú sa ľahko oddeliť ani recyklovať, čím by sa vytvoril nový materiál, opätovne použiteľný vo vozidlách. Svoju úlohu v tom zohrávajú aj rôzne spojovacie prvky medzi materiálmi, ako sú lepidlá a priadza. Ak sú obe časti vyrobené z rovnakého materiálu, možno ich recyklovať v rámci obehového hospodárstva. Spoločnosť BMW Group taktiež používa nové techniky na dodanie nového vzhľadu textilu, používa 3D štruktúry, aplikácie, šablóny a grafické prvky a pracuje na novom mixe materiálov, ktoré sa čoskoro dostanú do veľkosériovej výroby.

Prostredníctvom týchto a mnohých ďalších inovatívnych opatrení sa spoločnosť BMW Group snaží zvýšiť všeobecné povedomie o trvalo udržateľných materiáloch a poskytnúť transparentný pohľad na svoj obehový prístup k udržateľnej budúcnosti – s cieľom znížiť do roku 2030 emisie CO2 v životnom cykle o viac ako 40 percent.

Značky: