Nová technológia je 25 až 100-násobne rýchlejšia oproti ostatným riešeniam, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Objekty nevytvára po vrstvách, nechá ich „vyrásť„.

Spoločnosť Carbon3D ukázala revolučné riešenie 3D tlače. Na konferencii TED2015 prezentovala technológiu, ktorá je 25 až 100-násobne rýchlejšia v porovnaní s existujúcimi metódami. Nazýva sa Continuous Liquid Interface Production (CLIP) a jej princíp spočíva vo využití vlastností svetla, kyslíka a fotosenzitívnej tekutej živice.

Nová metóda môže na prvý pohľad mierne pripomínať stereolitografiu (SLA). Táto technológia (jedna z najstarších v rámci 3D tlače) využíva fotopolymér – plast, ktorý je citlivý na svetlo. Materiál po ožiarení spolymerizuje a stuhne a tlačiareň pokračuje v tlačení ďalšej vrstvy. Nakoľko sa objekt tlačí postupne, vrstva po vrstve, celý proces je veľmi pomalý.

CLIP sa však výrazne odlišuje v tom, ako objekt vytvára. Netlačí ho v pravom slova zmysle, ale nechá ho „vyrásť„. Hoci sa v procese taktiež využíva svetlo, vďaka ktorému živica stuhne, dôležitú úlohu zohráva aj kyslík. Ten funguje ako inhibítor a spomaľuje, resp. zastavuje reakciu na vybraných miestach. Vďaka tomu je možné vytvoriť pokročilé 3D modely, ktoré vyzerajú tak, ako používateľ chce.

Porovnanie jednotlivých technológií 3D tlače. Ako dlho trvá vytlačiť malú Eiffelovku?

Porovnanie jednotlivých technológií 3D tlače. Ako dlho trvá vytlačiť malú Eiffelovku?

CLIP zároveň mení princíp 3D tlače. Tá bola doteraz považovaná za mechanickú technológiu. V tomto prípade však ide o fotochemický proces, ktorý je možné upravovať podľa potreby. Technológia využíva špeciálne transparentné okienko, ktoré prepúšťa svetlo a kyslík. 3D tlačiareň však kontroluje, kde a koľko kyslíka sa dostane k tekutej živici. Tieto miesta následne nestuhnú, čo umožňuje tlačiarni modelovať výsledný objekt.

Mŕtva zóna„, ako sa označuje miesto, kam sa dostane kyslík, môže byť veľmi malá – s priemerom 2-3 červených krviniek. 3D tlačiareň vďaka tomu môže vytvoriť veľmi komplexné modely a oveľa rýchlejšie v porovnaní s bežnými technológiami.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa CLIP metóda začne využívať v praxi.

Zdroj: 3DPrint

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit