Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Aplikáciu Revolut <18 používajú viac ako 2 milióny mladých zákazníkov na celom svete, pričom ich počet sa zvýšil na viac ako 3,5 milióna vrátane rodičov a zákonných zástupcov.
  • Na Slovensku sa celkový počet používateľov aplikácie <18 za posledný rok zvýšil o 77 %*.
  • Revolut na Slovensku zaznamenal nárast priemerných mesačných výdavkov v rámci aplikácie <18 zo 48 eur v marci 2023 na 70 eur v marci 2024.
  • Priemerná výška vreckového pre slovenské deti bola v marci 2024 6 eur, rovnako ako v minulom roku.
  • Revolut vylepšuje dizajn a funkcie aplikácie <18, čím chce prispieť k rozvíjaniu zdravých peňažných návykov a osloviť mladú generáciu.

Revolut, globálna fintech spoločnosť s viac ako 40 miliónmi zákazníkov z celého sveta, dnes oznámila, že jej aplikácia <18 pre deti a mládež vo veku od 6 do 17 rokov má už viac ako 2 milióny mladých používateľov po celom svete, čo pri započítaní rodičov a zákonných zástupcov predstavuje celkovo 3,5 milióna zákazníkov. Pričom na Slovensku sa za posledný rok celkový počet zákazníkov aplikácie Revolut <18 zvýšil o 77 %*.

Aplikácia <18, verzia aplikácie Revolut navrhnutá najmä pre generáciu Z a mladších, pomáha mládeži spravovať svoje peniaze jednoduchým spôsobom a zároveň poskytuje rodičom a zákonným zástupcom správnu mieru kontroly. V rámci svojho vývoja Revolut vylepšuje aj aplikáciu <18 a prináša nový dizajn a funkcie. Medzi nimi aj Analýzy na zvýšenie finančnej gramotnosti prostredníctvom analýz rozpočtu a výdavkov a tapety na vyjadrenie vlastného štýlu.

Spoločnosť tiež po prvýkrát sprístupňuje funkcie ako Vrecká na sporenie na konkrétne ciele a Zaokrúhľovanie zvyšných drobných pre všetkých používateľov aplikácie <18 zadarmo. Medzi hlavné sporiace ciele mladých ľudí na Slovensku, ktorí už používajú aplikáciu Vrecká prostredníctvom plateného programu rodiča alebo zákonného zástupcu, patria bežné sporenie a nákupy (najmä elektroniky). Vďaka tejto novej funkcii má mladá generácia možnosť odkladať si peniaze na vytúžené veci – od najnovších technických vychytávok až po voľnočasové aktivity s priateľmi.

Carlos Spada, vedúci produktového oddelenia spoločnosti Revolut <18, uvádza:

„Naša aplikácia <18 je vytvorená pre tínedžerov a naším cieľom je byť dokonalým finančným parťákom, ktorý rastie spolu s mladými ľuďmi a ich finančnými potrebami. Funkcie, ktoré dnes uvádzame na trh, umožnia mladým ľuďom prevziať velenie nad svojimi financiami a osvojiť si zdravé finančné návyky, a to všetko zábavným spôsobom s možnosťou personalizácie a správnou úrovňou rodičovského dohľadu.

Máme radosť, že čoraz viac mladých ľudí si vyberá Revolut ako miesto na budovanie finančnej nezávislosti.“

Aplikácia Revolut <18 je dostupná na viac ako 30 trhoch vrátane Spojeného kráľovstva, EHP, Austrálie, Singapuru a Spojených štátov. Na Slovensku Revolut <18 zaznamenal nárast priemerných mesačných výdavkov zo 48 eur v marci 2023 na 70 eur v marci 2024. Slovenské deti v marci 2024 dostávali vreckové v priemernej výške 6 EUR, rovnako ako v minulom roku.

Rodičia môžu svojim ratolestiam pomáhať pri pestovaní zdravých finančných návykov rôznymi spôsobmi, ako napríklad:

  1. Rozprávať sa o peniazoch v bežných životných situáciách. Rodičia môžu svojim deťom pomôcť pochopiť reálnu hodnotu peňazí od tvorby rozpočtu v supermarkete až po porovnávanie nákupov.
  2. Posielať deťom pravidelné vreckové. Nastavením pravidelných platieb môžu rodičia pomôcť deťom pri osvojovaní základných pravidiel narábania s peniazmi.
  3. Rozmeniť si výdavky na drobné. Upozornenia na výdavky a ich analýzy deťom pomôžu dodržiavať stanovený rozpočet, obmedziť zbytočné výdavky a zamýšľať sa nad tým, čo môžu nabudúce spraviť lepšie.
  4. Pomáhať deťom, aby si odkladali peniaze na svoje ciele. Či už deti túžia po najnovšej videohre alebo sa pripravujú na štúdium na vysokej škole, rodičia im môžu pomôcť stanoviť si ciele a držať sa ich.
  5. Nezabúdať, že finančná gramotnosť je beh na dlhú trať. Rodičia musia stáť pri svojich deťoch a vnášať do ich procesu učenia konzistentnosť. Okrem toho by sa mali s nimi rozprávať o peniazoch pozitívnym spôsobom a nabádať ich, aby sa nebáli klásť otázky.

Značky: