Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V druhej polovici roka 2023 sa 77 % všetkých podvodov nahlásených zákazníkmi Revolutu v EHP začalo na sociálnych sieťach.
  • Miestne ministerstvá členských štátov EÚ zaujmú konečné stanovisko k pripravovaným celoeurópskym pravidlám týkajúcim sa boja proti podvodom do júna 2024.
  • Na Slovensku sa 68 % nahlásených podvodov pochádzajúcich zo sociálnych médií začalo na platformách Meta a predstavujú 76 % všetkých stratených prostriedkov.

Revolut vyzýva členské štáty Európskej únie, v ktorých pôsobí ako licencovaná banka s viac ako 30 miliónmi zákazníkov, aby zaujali nový prístup v boji proti rastúcemu problému online podvodov, keďže z údajov vyplýva, že 77 % všetkých prípadov podvodov nahlásených spoločnosti Revolut v EHP v druhej polovici roka 2023 sa začalo na platformách sociálnych médií.

Táto výzva prichádza v čase, keď údaje spoločnosti Revolut z roku 2023 ukazujú, že platformy Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) boli zodpovedné za 61 % prípadov pochádzajúcich zo sociálnych médií a za 40 % z celkovej odcudzenej sumy. Revolut tiež zistil, že najčastejšími typmi podvodov postihujúcimi zákazníkov boli nákupné a investičné podvody, ktoré tvoria 70 %, resp. 12 % nahlásených prípadov.

V roku 2023 Európska komisia predložila nové legislatívne návrhy, ktoré zahŕňajú nariadenie o platobných službách (PSR) zamerané na zavedenie opatrení, ktoré bankám pomôžu bojovať proti podvodom spojeným so zneužitím identity zamestnancov bánk. Ministerstvá členských štátov EÚ, ktoré sú spolu s Európskou komisiou a Európskym parlamentom v úlohe spoluzákonodarcov, sa teraz snažia zaujať konečné stanovisko o podobe celoeurópskych pravidiel prevencie a odhaľovania podvodov. Revolut vyzýva miestne inštitúcie a inštitúcie EÚ k zvýšeniu úsilia o pomoc pri riešení podvodov už v samotnom zdroji, ktorým sú predovšetkým platformy sociálnych médií, namiesto toho, aby sa zameriavali len na podvody so zneužitím identity zamestnancov bánk. Z údajov Revolutu vyplýva, že podvodníci sa vydávali za zamestnancov bánk len v 4 % všetkých autorizovaných podvodov v roku 2023.

Woody Malouf, vedúci oddelenia boja proti finančnej kriminalite v Revolute, uviedol: „Dôrazne podporujeme návrh Európskej komisie na zlepšenie opatrení na predchádzanie bankovým podvodom. Revolut už zaviedol spoľahlivé opatrenia na ochranu miliónov vlastných zákazníkov, naše sofistikované kontrolné systémy na prevenciu podvodov analyzujú viac ako pol miliardy transakcií každý mesiac. Ak sa domnievame, že transakcia môže byť podvodom, zákazníkov vždy upozorníme. Banky však nemôžu byť jedinou obrannou líniou proti podvodom s APP (overením pomocou push notifikácie). Z našich údajov vyplýva, že je potrebné urobiť oveľa viac: platformy sociálnych médií, a predovšetkým Meta, zostávajú hlavným zdrojom podvodov. Na komplexné riešenie podvodov a podvodných činností musíme zaviesť opatrenia v rámci celého reťazca. Žiadame preto EÚ a členské štáty, aby pomohli veľkým technologickým spoločnostiam aktívne odhaľovať a odstraňovať podvodný obsah hneď pri jeho vzniku pomocou vhodných nástrojov a mechanizmov.“

Z prieskumu Revolutu v EHP vyplýva, že v roku 2023 boli hlavnými dvoma typmi podvodov pochádzajúcimi zo sociálnych médií:

  • Investičné podvody, pri ktorých sa jednotlivcom sľubuje príležitosť na rýchle zbohatnutie výmenou za investovanie veľkých súm peňazí. Napriek tomu, že investičné podvody tvoria len 12 % prípadov, predstavujú až 61 % odcudzených prostriedkov.
  • Nákupné podvody, pri ktorých sa osoby nechajú podviesť a kúpia si tovar, ktorý neexistuje alebo nezodpovedá inzerovanej ponuke. Tento typ podvodu je zodpovedný za 18 % odcudzených prostriedkov, a aj keď z hľadiska objemu stratených peňazí nemá až taký veľký význam, ide o najrozšírenejší druh podvodu. Väčšina prípadov pochádza z trhovísk s obmedzenými kontrolnými mechanizmami a nástrojmi na kontrolu rizík.

Revolut na Slovensku poukazuje na podobnú situáciu ako v iných krajinách Európy. V druhej polovici roka 2023 pochádzalo 71 % podvodov z platforiem sociálnych médií. Platformy Meta predstavujú 68 % podvodov pochádzajúcich zo sociálnych médií a 76 % celkovo odcudzených prostriedkov.

„Ministerstvá členských štátov EÚ majú teraz možnosť navrhnúť legislatívne opatrenia, ktoré požadujú od veľkých technologických spoločností boj proti podvodom na úrovni EÚ. Dúfame, že jasne vymedzené povinnosti a správne finančné stimuly pre spoločnosti znížia úroveň podvodov s APP v EÚ,“ dodáva Malouf.

Značky: