Spoločnosť Ricoh sa spojila so silným hráčom na trhu v oblasti softwaru na podporu firemných procesov malých a stredných firiem, spoločnosťou Tactica Management, s.r.o., a prichádza na trh so sofistikovaným a jednoduchým systémom na riadenie dokumentov, RICOH INOVIO>>.

Ponúka zabezpečené procesy s firemnými dokumentmi a informáciami a ich schvaľovanie, pripomienkovanie a zdieľanie v rámci spoločnosti. Systém sprostredkováva elektronický obeh akýchkoľvek typov dokumentov a umožňuje špecifické nastavenie pracovných postupov a prístupových práv.

Prečo RICOH INOVIO?

  • Automatizácia procesov spracovania dokumentov od automatického vyťažovania, cez schvaľovanie, až po zápis do interných systémov organizácie
  • Zaistenie efektívnej a centralizovanej správy dokumentov v digitálnej podobe
  • Bezpečné a dlhodobé uloženie (digitálny archív)
  • Okamžitý prehľad nad stavom dokumentov pre zodpovedné osoby
  • Rýchle nájdenie požadovaného dokumentu
  • Rýchla dodávka riešení, vrátane integrácie na 16 účtovných systémov od Pohody po SAP
  • Správa dokumentov naprieč firmou alebo holdingom

RICOH INOVIO>> je k dispozícii tiež v mobilnej verzii pre tablety a telefóny s operačnými systémami Android, iOS i Windows Phone, bez potreby inštalácií, aktualizácií, všetko je realizované formou mobilného webového rozhrania.

K dispozícii sú dve formy vlastníctva, RICOH INOVIO>> Cloud (prenájom aplikácie all inclusive) a RICOH INOVIO>> Server (vlastníctvo aplikácie s dodávkou na kľúč).

 

Značky: