Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový modul s AI poskytuje prediktivní analýzu bez datového vědce, usnadňuje rozhodování

Pracovníci v průmyslu nyní mohou mnohem snadněji využívat data ze svých zařízení k předpovídání poruch ve výrobě a vylepšovat procesy s využitím automatizace a dovedností, které mají k dispozici. Nový modul FactoryTalk Analytics LogixAI, dříve známý jako projekt Sherlock, využívá umělou inteligenci (AI) k detekci výrobních anomálií a upozorňuje obsluhu, aby mohla zjistit příčiny nebo přímo zasáhnout, pokud je to nutné.

Mnoho existujících analytických technik vyžaduje hlubokou expertízu jak v datové vědě, tak ve výrobních procesech. Tento přídavný modul pro řízení ControlLogix tyto nároky snižuje, protože přebírá práci za datového vědce. Zabudovává se rovnou do šasi řídicího systému a přímo přenáší data z řízení přes propojovací desku, na jejichž základě pak vytváří prediktivní modely. Modul ControlLogix může nepřetržitě monitorovat výrobní operaci a na základě toho, jak se ji naučil chápat, pak detekuje anomálie.

„Díky modulu FactoryTalk Analytics LogixAI je prediktivní analýza dostupnější a pomáhá pracovníkům tak, aby se v otázkách výroby lépe rozhodovali,“ říká Jonathan Wise, produktový manažer Rockwell Automation. „Modul se naučí vaše aplikace v ControlLogix a jakmile se věci začnou vyvíjet neočekávaným způsobem, sdělí to operátorům a technikům. To jim může pomoci, aby pokročili dál v záležitostech týkajících se kvality produktu a ochránili integritu celého procesu.“

Modul může například pomoci obsluze sledovat odchylky výkonu v zařízeních, jako jsou mísiče, které by mohly ovlivnit kvalitu produktu nebo vést k prostojům. Lze ho také používat jako virtuální snímač. Místo toho, aby pracovníci sledovali takové parametry, jako například vlhkost balených potravin, modul může analyzovat proměnné z jednotlivých částí linky, jako jsou postřikovače, sušičky a hořáky, a na jejich základě předpovídat výsledky měření (virtuálního).

Pracovníci mohou dostávat oznámení o problémech prostřednictvím alarmů nastavených na uživatelském rozhraní (HMI) nebo na řídicím panelu. Funkce modulu se budou dále rozšiřovat s cílem pomáhat pracovníkům s řešením konkrétních problémů nebo automatizovanou optimalizací procesu.

Modul FactoryTalk Analytics LogixAI je nejnovějším příspěvkem do portfolia FactoryTalk Analytics od Rockwell Automation. Toto portfolio obsahuje systém FactoryTalk Analytics pro zařízení, který se učí o struktuře automatizovaných systémů, aby mohl obsluhu informovat o problémech s jednotlivými zařízeními. Modul LogixAI si rozšiřuje toto učení o aplikaci automatizačního systému a pomáhá identifikovat anomálie v rámci celé jeho funkčnosti.

Oba produkty pracují samostatně, nicméně oba se budou v budoucích iteracích vzájemně obohacovat. Platforma FactoryTalk Analytics sdružuje mnoho různých zdrojů dat, takže pracovníci mohou objevovat nové souvislosti. Systém FactoryTalk Analytics pro zařízení a modul LogixAI budou oba zdrojem dat pro další rozvoj platformy.

Značky: