Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2016 spoločnosť O2 Slovakia rástla vo všetkých finančných a prevádzkových ukazovateľoch. 

Výnosy spoločnosti vzrástli v sledovanom období oproti vlaňajšku o takmer 3 % na 251,2 mil. eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) narástol na 87,3 mil. EUR. Zákaznícka báza spoločnosti dosiahla takmer 1,9 mil.

„Máme za sebou ďalší úspešný rok a rovnako to vidia aj naši zákazníci, ktorí si nás aj v tomto roku zvolili za Operátora roka v nezávislej ankete Techbox. Rástli sme vo všetkých ukazovateľoch, čo pri takom saturovanom a vyspelom trhu nepovažujem za samozrejmosť. V uplynulom roku sme sa sústredili najmä na zvýhodňovanie ponuky v oblasti dát, aby sme podporili nastupujúci trend rastúceho využívania dátových služieb. To napokon potvrdili aj čísla, keď sme vo výnosoch z dátovej prevádzky zaznamenali najväčšiu dynamiku. V závere roka sme sa venovali masívnej výstavbe a posilňovaniu vlastnej 4G LTE siete a v rekordnom čase sme dosiahli pokrytie 70% populácie zo štartovacích 25 %,“ zhodnotil Peter Gažík, generálny riaditeľ spoločnosti O2.

Najrýchlejšie rástli výnosy z dát

Najväčšiu dynamiku zaznamenali výnosy z dátovej prevádzky, ktoré sa zvýšili o vyše 31 %. Pozitívnym bol aj nárast počtu zákazníkov na vyše 1,892 mil., pričom čistý nárast predstavoval 84 tisíc SIM kariet. Najvýraznejšie rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorých podiel na celkovej zákazníckej báze vzrástol k 31. decembru na takmer 57 %. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol v roku 2016 u zákazníkov platiacich na základe faktúry 12,5 eur a u zákazníkov s predplatenou kartou 5,7 eur.

O2 zvýšilo pokrytie 4G LTE na 70%

V minulom roku pokračovalo O2 v rámci svojej dlhodobej stratégie v budovaní a posilňovaní siete. Počas roka 2016 signál 4G LTE O2 sprístupnilo vo vyše 200 nových lokalitách, pričom sa zameralo na všetky okresné mestá a ich okolie a v záujme zvýšenia komfortu zákazníkov aj na pokrytie diaľnic a rýchlostných ciest. Ku koncu roka 2016 tak O2 dosiahlo pokrytie 70 % populácie SR vlastnostnou 4G LTE sieťou, čím prekročilo svoje plány na úrovni 66%. Cieľom pre rok 2017 je dosiahnutie minimálne 80 % pokrytia. Zároveň s budovaním 4G LTE investovalo O2 aj do skvalitňovania vlastnej 2G infraštruktúry, čím zvyšovalo zákaznícky komfort najmä v oblasti hlasovej prevádzky.

Sieťové investície sa týkali aj segmentu fixných sietí, kde O2 ohlásilo plán budovania najmodernejšej chrbticovej optickej siete na Slovensku. K jeho naplnenie priblížilo spoločnosť aj nadobudnutie medzimestskej optickej siete od viacerých domácich poskytovateľov internetu. Po získaní licencie na vysielanie v pásme 3,5 GHz bola v máji spustená pilotná komerčná prevádzka vysokorýchlostného bezdrôtového pripojenia technológiou LTE na tejto frekvencii v troch obciach na západnom Slovensku.

Štart Férovej nadácie O2

Z produktového hľadiska sa O2 v roku 2016 zameralo na postupné zvýhodňovanie programov O2 Paušál, ale aj na nové inovatívne riešenia. Okrem produktovej komunikácie sa O2 počas roka pripomínalo aj viacerými imidžovými kampaňami. Vo februári to bola kampaň „Rozprávajme sa viac“ s cieľom vysvetliť dôležitosť verbálnej komunikácie. Kampaň získala niekoľko ocenení za kreativitu aj efektivitu. Kampaň „Som nenormálne fér“ predchádzala začiatku činnosti Férovej Nadácie O2.

Pri príležitosti 17. novembra O2 pripomenulo cenu slobody, keď v tento deň symbolicky „zablokovalo“ všetky zahraničné internetové stránky s upozornením „Sloboda nie je samozrejmosť.“ V rámci sponzoringových aktivít bola prioritou podpora behov a olympijského víťaza Mateja Tótha.

Počas minulého roka odštartovala svoju činnosť aj Férová Nadácia O2, ktorá v máji vyhlásila grantový program na podporu zamestnanosti mladých, začínajúcich podnikateľov, alebo zvyšovania ich uplatniteľnosti, či konkurencieschopnosti. Férová Nadácia O2 tak vlani prerozdelila v uvedenom grantovom kole pre 13 projektov sumu vyše 100 tis. eur.

Značky: