Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Budovanie základov a príprava na prichádzajúci rozmach elektromobility.

GreenWay (GW) je najväčšia sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá na Slovensku a v Poľsku.

Spoločnosť GreenWay ukončila rok 2019 s rastúcim podielom na trhu a potvrdením svojej vedúcej pozície – počas roku zaviedla nové špičkové technológie, ponúkla vyššie výkony, viac typov nabíjacích staníc, viac nabíjacích ’hubov’ a výrazne rozšírila svoju ponuku produktov a nabíjacích služieb pre biznis klientov.

Nabíjacia sieť

Nové nabíjačky & lokality

V roku 2019 vybudovala spoločnosť GreenWay 87 nových nabíjacích staníc – 8 na Slovensku a 79 v Poľsku, čím sa celkový počet verejných nabíjacích staníc v sieti GW zvýšil na 216.

GW ako priekopník elektromobility na Slovensku spustil prevádzku prvých nabíjacích staníc už v roku 2015. Nabíjacie stanice DBT boli vtedy považované za špičkovú technológiu, ktorá však nedokázala udržať krok s technologickým pokrokom a tak v roku 2019 spoločnosť zrušila prevádzku všetkých 19 DBT nabíjacích staníc a 17 z nich nahradila novou a vyspelejšou technológiou.

Nabíjacie huby

Nikto nechce čakať, kým vodič pred ním ukončí nabíjanie, aby mohol sám začať nabíjať. GreenWay preto buduje nabíjacie ‘huby’, na ktorých sa budú môcť nabíjať minimálne 3 vozidlá súčasne. Na konci roka 2019 GW prevádzkoval 8 takýchto hubov – 7 na Slovensku (Avion, Europa SC, VIVO, OC Dubrawa, Dalitrans VB, Todos a Eperia Prešov) a 1 v Poľsku (Galeria Mlociny), kde sa môže nabíjať až 11 elektromobilov naraz.

Vyššie výkony

Výkon 50 kWh bol dlho považovaný za štandardný maximálny výkon potrebný pre nabíjanie elektrických vozidiel, dnes však eletromobily dostupné na trhu dokážu prijať aj viac. GW chce podporiť vodičov týchto vozidiel a umožniť každému nabíjať čo najrýchlejšie a tak zvýšil dostupný výkon na 100 – 150 kWh na piatich lokalitách v Poľsku a dvoch na Slovensku (Ružomberok a Dalitrans).

Lokálne zásobníky elektrickej energie

Akumulácia elektrickej energie je stále viac považovaná za pridanú hodnotu nabíjacej infraštruktúry. Zásobníky energie umožňujú nabíjať viacero elektromobilov súčasne, poskytujú podporu pre elektrickú sieť, znižujú poplatky za pripojenie, a umožňujú využívanie obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu je nabíjanie čistejšie a dostupnejšie. GreenWay v roku 2019 začal využívať zásobníky elektrickej energie s kapacitou 40-90 kWh a jednotky manažmentu energie na troch lokalitách na Slovensku a piatich v Poľsku.

Nabíjanie na solárnu energiu

Na nabíjacej stanici v Trenčíne využíva GreenWay solárny panel, ktorý nabíja podpornú batériu, takže elektromobily, ktoré sa nabíjajú na tejto stanici, využívajú aj energiu zo Slnka. Jedným z cieľov spoločnosti je využiť svoju odbornosť a skúsenosti v tejto oblasti a v budúcnosti spustiť prevádzku ďalších takýchto systémov.

Využitie čistej energie

Jedným zo záväzkov GreenWay je poskytovať v sieti čistú a zelenú elektrickú energiu vždy, keď je to technicky možné. Na konci roka 2019 spoločnosť podpísala dôležitú dohodu, v ktorej sa zaviazala významne zvýšiť podiel poskytovanej čistej energie. Túto dohodu GreenWay bližšie predstaví na konci januára. V spojení s už existujúcimi certifikátmi o obnoviteľnej energii sa GreenWay neustále snaží minimalizovať využitie energie vyrobenej z fosílnych palív a tak maximalizovať výhody elektromobilov pre životné prostredie.

Klienti

Na kľúčových trhoch GreenWay je dnes približne 6200 elektrických vozidiel (1200 na Slovensku a 5000 v Poľsku).

V roku 2019 spoločnosť získala 2840 nových klientov – 638 na Slovensku a 2580 v Poľsku, čo predstavuje priemerný mesačný rast o 53 klientov mesačne na Slovensku a 215 v Poľsku.

Títo klienti spotrebovali 675 MWh elektrickej energie, čo znamená, že energia zo siete GW bola v roku 2019 využitá na pohon 3,75 milióna elektrických kilometrov!

Najvyužívanejší typ konektoru v oboch krajinách bol typ CHAdeMO.

Nová mobilná aplikácia

Spoločnosť GreenWay v roku 2019 vyvinula na základe spätnej väzby od klientov mobilnú aplikáciu s mnohými užitočnými funkciami. Aplikácia ponúka klientom celú sieť GreenWay ako na dlani. Umožňuje vyhľadávanie staníc, spustenie aj ukončenie nabíjania, vyhľadávanie staníc podľa vybraných kritérií, vytvorenie zoznamu obľúbených staníc, prístup k zabezpečenému účtu a minulým faktúram a ešte oveľa viac. Aplikácia je dostupná na stiahnutie pre iOS tu a pre Android tu.

Počas prvých troch týždňov si aplikáciu stiahlo takmer 2000 klientov.

Služby pre biznis klientov

Na to, aby bola elektromobilita reálnou možnosťou pre širokú verejnosť, je potrebných veľa nových nabíjacích staníc na miestach, kde sa ľudia najviac zdržiavajú, ako sú obytné a kancelárske budovy, nákupné centrá, športoviská, reštaurácie, hotely a podobne.

GreenWay v roku 2019 predstavil široké portfólio nabíjačiek a služieb pre všetky typy biznis klientov, ktorí chcú poskytovať svojim rezidentom, klientom, hosťom alebo zamestnancom možnosť nabíjať elektrické vozidlá. Ponuka zahŕňa široké spektrum produktov a služieb – od riešení na kľúč až po komplexné riešenia ušité na mieru pre konkrétneho klienta.

Vďaka svojej odbornosti a skúsenostiam je spoločnosť GreenWay pripravená pracovať s partnermi z akejkoľvek oblasti a poskytnúť im riešenia potrebné pri zmene ich vlastných flotíl na elektrické, ako aj služby a nabíjačky pre ich klientov. V najbližších rokoch sa očakáva prudký nárast počtu elektromobilov na našich cestách a s nimi bude určite rásť aj dopyt po týchto riešeniach a produktoch.

Electric Avenue Podcast

GW na konci roka 2019 spustil Electric Avenue Podcast, ktorý využíva ako platformu na zdieľanie noviniek z oblasti elektromobility v regióne strednej a východnej Európy, ako aj vlastnej práce a skúseností v tejto oblasti.

Podcast prináša debaty a diskusie o dôležitých témach s odborníkmi z celého sveta bez zanechania uhlíkovej stopy spojenej s cestovaním.

Doteraz vyšlo 20 epizód o rôznych témach s takmer 2500 prehratiami, čo opäť len potvrdzuje vysoký záujem o informácie a poznatky z oblasti elektromobility. Podcast je dostupný tu.

Pohľad do roku 2020  

Elektromobilita v strednej a východnej Európe dozrieva a prekvitá. Polovica z 5000 elektromobilov v Poľsku bola kúpená v roku 2019 a v roku 2020 sa očakáva ešte výraznejší rast. Dotácie na nákup elektromobilov na Slovensku boli vyčerpané za 3 minúty a 41 sekúnd od ich spustenia. O dopyte sa viac pochybovať nedá.

Nové EU CO2 štandardy hrozia výrobcom automobilov, ktorí neznížia emisie CO2, vysokými sankciami, vďaka čomu dnes výrobcovia, ako aj ostatní dôležití hráči v tejto oblasti, ohlasujú vážne záväzky a vysoké investície do výskumu a vývoja, výroby a marketingu elektrických vozidiel.

Technológie na výrobu batérií sa neustále zdokonaľujú, čo spôsobuje pokles cien elektrických vozidiel a ich vyššiu dostupnosť pre čoraz viac ľudí.

Peter Badík, spoluzakladateľ GreenWay, hodnotí rok 2019 takto:

“Rok 2019 bol rokom budovania základov a prípravy na prichádzajúcu novú éru elektromobility. Na začiatku roku 2020 GreenWay spustí prevádzku prvých ultra-rýchlych nabíjacích staníc na Slovensku aj v Poľsku, ako aj viacerých nových AC staníc v snahe aj naďalej uspokojovať potreby celého spektra vodičov elektrických vozidiel. S našou novou ponukou pre biznis klientov budeme pokračovať v elektrifikácii miest a obcí. Vybudovali sme skvelý, usilovný tím plný odborníkov, s ktorým sme odhodlaní aj naďalej viesť rozvoj elektromobility v našom regióne, tak ako to robíme od otvorenia našej prvej nabíjacej stanice v roku 2015.”