Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • #rešpekt: komunikačná platforma pre vyššiu toleranciu v krajine
  • Nové paušály: ešte lepšie portfólia pre jednotlivcov i malé firmy
  • Prvá 5G SA sieť: privátna sieť na Technickej univerzite v Košiciach
  • Rozširovanie optiky: pokrytie pre 1 121 tisíc domácností
  • T Tablet: vlastné 5G zariadenia sa rozšírili o nový segment
  • Najlepší zamestnávateľ roka: Telekom získal 1. miesto v kategórii

_______________________________________________________________

„Z finančného hľadiska máme za sebou náročný rok, keď sme celý čas čelili násobne vyšším cenám energií, vplyvu inflácie či celkovo vyšším nákladom. Aj v tejto situácii sme dokázali udržať pozitívne finančné ukazovatele a zároveň investovať do zákazníkov, sietí či podnetných projektov. Investície smerovali opäť do optickej siete, kde sme prekročili 1,12 milióna domácností – vlastnou výstavbou, aj partnerskou spoluprácu so Západoslovenskou distribučnou. V oblasti 5G sme priniesli viac pokrytia, nasadili prvú slovenskú privátnu 5G stand-alone sieť na Technickej univerzite v Košiciach a uviedli nové 5G zariadenia ako T Tablet. Predstavili sme novinky v oblasti služieb: kompletne nové mobilné paušály, aj vylepšenia pre Wow Wi-Fi. Máme za sebou ďalšie ročníky ENTER Programiády a grantového programu Zrelí na dobu digitálnu pre seniorov, ktorými rozširujeme digitálne zručnosti. A teší ma aj naša nová

komunikačná platforma #rešpekt, ktorá už rok poukazuje na viaceré chýbajúce aspekty v celej spoločnosti,“ uviedol Pavel Hadrbolec, finančný riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

#rešpekt pre slovenskú spoločnosť

Telekom v prvom štvrťroku odštartoval nový komunikačný koncept #rešpekt, ktorý používal počas celého roka. V úvodnej fáze smeroval Telekom pozornosť na šesť aspektov s ambasádormi: tolerancia, prijatie, láska k blížnemu, ohľaduplnosť, slušnosť a úcta. V ďalších mesiacoch rozšíril líniu aj o ďalšie témy vrátane pomáhania, rešpekt dobrovoľníkom či počas Vianoc.

5G: viac ako 50% populácie, prvá 5G SA sieť, T Tablet

V oblasti 5G expandujú aktivity tromi smermi. Prvým je plošné pokrytie, ktoré dosiahlo ku koncu roka 76 miest a 472 obcí (52,1% populácie).

Druhou oblasťou pre rozvoj 5G sieti je B2B a nastupujúca éra Priemyslu 4.0.  Telekom uviedol v júni prvú 5G stand-alone privátnu sieť na Slovensku na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Partneri Siemens a SOVA Digital tu nasadzujú nové riešenia pre digitalizáciu, robotizáciu či rozšírenú realitu.

Tretím smerom je široká paleta 5G zariadení, kam patria aj novinky z vlastnej dielne. V auguste nasadil Telekom revíziu smartfónov T Phone a T Phone Pro, po prvý raz sa na Slovensko dostal aj vlastný tablet s názvom T Tablet. Aj ten ponúkol solídnu hardvérovú výbavu, 5G konektivitu a nízku cenu. T Tablet sa dokonca stal najpredávanejším tabletom v ponuke za rok 2023.

Prvá dohoda o zdieľaní technológie sietí

Začiatkom augusta uzavreli Slovak Telekom a O2 prvú dohodu o zdieľaní technológie mobilných sietí. Jej výhody pocítia zákazníci v ďalších rokoch  v podobe rýchlejšieho nasadzovania sieťových inovácií i vyššej kvalite signálu. Výhodou bude lepší rozvoj sietí i šetrenie nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie. Každý operátor má naďalej svoje frekvencie i vlastnú ponuku služieb, ale spoločné budú mať napríklad základňové stanice.

Nové paušály, funkcie pre Wow Wi-Fi

Na novinky v oblasti služieb bol bohatý najmä tretí kvartál. Hlavnou sú nové mobilné paušály, pričom každý obsahuje určitý nekonečný element dát a väčšina má aj nekonečné volania. Nové paušály sú v predaji od septembra, jedna skupina určená pre domácnosti, druhá pre malé firmy (VSE segment).

V oblasti mobilných služieb bola v auguste uvedená pilotná prevádzka služby Volanie cez Wi-Fi, najprv pre modelové rady Samsung Galaxy S22 a S23,
T Phone, T Phone Pro a T Tablet, neskôr aj na Apple iPhone zariadenia.

V oblasti pevnej siete nasadil Telekom viaceré vylepšenia zákazníckej skúsenosti. Jednou z nich je možnosť on-line objednávky služby Wow Wi-Fi a sledovanie celého nákupu od zadania až po spracovanie objednávky.

Pre Wow Wi-Fi môžu využiť zákazníci aj možnosť merania nehnuteľnosti cez AR (rozšírenú realitu), tiež priamo v Telekom aplikácií.

Napokon pribudli v Telekom aplikácii aj služby Sledovania polohy technikaSledovanie a riešenie porúch služieb pevnej siete – aj v tomto prípade sa dá priamo z aplikácie zadať porucha a potom sledovať jej stav.

Optika: rastie pokrytie, partnerstvo so ZSD

V júni podpísal Slovak Telekom dohodu, ktorá umožní využiť existujúcu

infraštruktúru Západoslovenskej distribučnej pre poskytovanie kvalitného optického pripojenia v oblastiach na západe Slovenska.

Pokrytie optickou sieťou rástlo v každom kvartáli, pričom sa rozbehlo najmä v druhej polovici roka. Ku koncu decembra 2023 dosiahlo 1,121 milióna domácností; väčšina prípojok patrí vlastnej výstavbe a ostatné sú výsledkom partnerských spoluprác.

ENTER: druhý ročník Programiády

Aktivity v platforme ENTER pokračujú vo viacerých smeroch. V prvom kvartáli 2023 bola vyhodnotená druhá výzva pre seniorov Zrelí na dobu digitálnu, do ktorej sa zapojilo až 90 združení. Telekom celkovo prerozdelí viac ako 50 tisíc medzi 13 projektov po celom Slovensku.

V júni vrcholil druhý ročník ENTER Programiády. Do súťaže sa zapojilo až 76 projektov zo 62 škôl, pričom tento rok žiaci a študenti ukázali užitočné riešenia z oblasti ekológie, edukácie i formy pomoci znevýhodneným skupinám.

Najlepší zamestnávateľ roka

V každoročnej súťaži Najzamestnávateľ, ktorú vyhlasuje Profesia.sk, získal Slovak Telekom získal 1. miesto v kategórii IT a telekomunikácie. Je to cenné víťazstvo, ktoré bolo podporené hlasmi zamestnancov, verejnosti aj odbornou komisiou hodnotiacou viaceré aktivity spoločnosti.

Prevádzkové ukazovatele

Pevná sieť

Všetky ukazovatele zaznamenali medziročný rast. Počet TV zákazníkov stúpol na 685 tisíc (vrátane zákazníkov predplatených TV služieb). O viac ako dve percentá vzrástol počet širokopásmových prístupov a dosiahol 808 tisíc.

V tisícoch (vrátane DIGI)20232022Medziročný nárast/pokles
Pevné prístupy8608540,8%
Širokopásmové prístupy8087902,2%
Zákazníci digitálnej TV6856731,9%

Mobilná sieť

K 31.12.2023 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 525 tisíc zákazníkov. Za celý rok dosiahol Telekom prakticky rast vo všetkých segmentoch, pričom sa veľmi dobre darilo segmentu zmluvných zákazníkov (rast o 3,3%) i M2M SIM kartám (rast o 4,2%). Potešiteľnou správou je aj opätovný rast bázy zákazníkov predplatených kariet o necelé dve percentá.

 v tisícoch20232022Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 5252 4463,3%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 4171 3713,3%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet4994901,8%
– z toho počet M2M SIM kariet6095844,2%

Poznámka: Údaj 2 525 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov s vykázanou aktivitou v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 219 tisíc. Nižší počet v porovnaní s inými kvartálmi je spôsobený vyšším počtom nevyužívaných M2M SIM kariet za posledné tri mesiace vs. obdobie 12 mesiacov.

Finančné výsledky

Za rok 2023 dosiahla Skupina Slovak Telekom konsolidované výnosy na úrovni 825 miliónov eur. Prevádzkový zisk EBITDA zaznamenal napokon podobnú hodnotu ako v predchádzajúcom roku, hoci bol po celý čas ovplyvňovaný výrazným rastom nákladov, násobne vyššími cenami energií i vyššou infláciou.

V miliónoch EUR20232022Medziročný nárast/pokles
Výnosy825,0781,75,5%
EBITDA (upravený) IFRS15 AL350,1348,40,5%

Značky: