Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na internete sa v súčasnosti nachádza množstvo rôznych cenových kalkulačiek, ale ľudia nevedia do akej miery sú dôveryhodné. Táto situácia sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) plánuje spustiť systém akreditácie webových stránok pre porovnanie cien elektronických komunikačných služieb, t.j. akreditácie pre tzv. cenové kalkulačky. Akreditovaná cenová kalkulačka bude mať na svojej webovej stránke umiestnené logo, ktoré bude potvrdzovať, že prešla nezávislým testom. O takúto akreditáciu zo strany RÚ už neformálne prejavilo záujem niekoľko prevádzkovateľov cenových kalkulačiek.

RÚ podľa zákona chráni záujmy koncových užívateľov a poskytuje im informácie v súvislosti so službami. RÚ po spustení ostrej prevádzky nekomerčnej webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internetu plánuje poskytovať akreditáciu „telekomunikačným“ cenovým kalkulačkám, ktoré splnia stanovené podmienky. Akreditované cenové kalkulačky umožnia občanom jednoduchým a prehľadným spôsobom porovnať ceny služieb a umožniť im vybrať si pre nich najvhodnejšiu službu. Podľa skúseností zo zahraničia, prevádzka nezávislých cenových kalkulačiek a nezávislé akreditovanie cenových kalkulačiek sú nástroje na ochranu koncových užívateľov služieb, poskytovanie nezávislých informácií a  podporu súťaže na trhu, čo v konečnom dôsledku má vplyv na zvýšenie kvality služieb a pokles cien pre koncových užívateľov. RÚ plánuje vychádzať najmä zo skúseností britského regulátora Ofcom, českého ČTÚ a okrajovo aj talianskeho AGCOM.

Britský regulátor Ofcom, český ČTÚ a taliansky AGCOM na základe žiadosti prevádzkovateľa cenovej kalkulačky preverili správnu funkčnosť cenovej kalkulačky, Ofcom a ČTÚ preverili najmä dostupnosť, presnosť, transparentnosť, komplexnosť a aktuálnosť. Ofcomom je momentálne akreditovaných šesť cenových kalkulačiek, ČTÚ akreditoval tri cenové kalkulačky. V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  majú akreditované kalkulačky na svojich webových stránkach viditeľne umiestnené logo Ofcom s textovou informáciou o tom, že porovnávanie cien schválil Ofcom. Veľmi podobne je to aj v Českej republike, kde akreditované cenové kalkulačky majú na svojich webových stránkach viditeľne umiestnené logo ČTÚ s nápisom „Schválené Českým telekomunikačným úradom.“

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.